Yayın Yönetmeni


Prof. Dr. Mustafa AKDAĞ

Turkey
makdag42@gmail.com
Konular: Halkla İlişkiler,Halkla İlişkiler Kampanya ve Uygulamaları,Kriz İletişimi,İletişim Çalışmaları
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Editör

Prof. Dr. Mustafa AKDAĞ

Turkey
makdag42@gmail.com
Konular: Halkla İlişkiler,Halkla İlişkiler Kampanya ve Uygulamaları,Kriz İletişimi,İletişim Çalışmaları
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Editörleri

Dr. Bülent Kırmızı                Karamanoğlu Mehmetbey University   bkirmizi@kmu.edu.tr

Dr. Cevdet Kılıç                  Trakya University                  cevdetkilic@trakya.edu.tr    

Dr. Emine Kolaç                   Anadolu Üniversity                 ekolac@anadolu.edu.tr     

Dr. Fatih Arslan                  Fırat University                   farslan@firat.edu.tr

Dr. Hacı M.Duran                  Adıyaman University                    

Dr. Hamza Çakır                   Erciyes University                 hcakir@erciyes.edu.tr

Dr. Kadriye Dilek Akpınar         Gazi University                    kadriyedilek@gazi.edu.tr     

Dr. Mehmet Aygün                  Fırat University                   maygün@firat.edu.tr

Dr. Mehmet Sezai Türk             Gazi University                    msturk@gazi.edu.tr       

Dr. Selma Çelikyay                Bartın University                  scelikyay@bartin.edu.tr

Dr. Yaşar Zorlu                   Erciye University                  yzorlu@erciyes.edu.tr         

Dr. Yener özen                    Erzincan University                yenerozen@erzincan.edu.tr   

Yardımcı Editörler

Dr. Ahmet Yatkın               Fırat University                  ayatkin@firat.edu.tr             

Dr. Ali Sırrı Yılmaz           Fırat University                  alisirri@firat.edu.tr

Dr. Aynur Yürekli              İzmir Ekonomi University          aynur.yurekli@ieu.edu.tr

Dr. Bahir Selçuk               Fırat University                  bahirselcuk@firat.edu.tr

Dr. Ebru Gülbuğ Erol           İnönü University                  egero@inonu.edu.tr   

Dr. Fatih Arslan               Fırat University                  farslan@firat.edu.tr

Dr. İsmail Arıcı               Atatürk University                iarici@atauni.edu.tr

Dr. Kazım Özkan Ertürk         Niğde Ömer Halisdemir University  ozkanerturk@mynet.com

Dr. Kadriye Dilek Akpınar      Gazi University                   kadriyedilek@gazi.edu.tr

Dr. Mehmet Sezai Türk          Gazi University                   msturk@gmail.com

Dr. Mehmet Yılmaz              Kilis Yedi Aralık University

Dr. Metin Işık                 Erciyes University                imetin@sakarya.edu.tr

Dr. Ümit Arklan                Süleyman Demirel University       umitarklan@sdu.edu.tr

Yayın Kurulu

Dr. Abdulkadir Işık                   Pamukkale University

Dr. Ahmet Bülend Göksel               European University of Lefke

Dr. Ali Yıldırım                      Fırat University      

Dr. Bünyamin Ayhan                    KT Manas University

Dr. Fatih Tepebaşılı                  Necmettin Erbakan University       

Dr. Gülten Genç                       İnönü University

Dr. Hasan Yüksel                      Cumhuriyet  University

Dr. Hans W.Giessen                    University Des Saarlandes

Dr. Hülya Argunşah                    Erciyes University

Dr. Kadir Özkaya                      Pamukkale University

Dr. Maryam Jalali                     Azat İslamic Parand University

Dr. Mehmet Küçükkurt                  KT Manas University

Dr. Mustafa Yağbasan                  Fırat University

Dr. Mustafa Akdağ                     Erciyes University

Dr. Nuran Malta Muhaxheri             Pristine University

Dr. Ömer Aytaç                        Fırat University

Dr. Sadik İdrisi                      Pristine University

Dr. Seyit Battaluğurlu                Yüzüncü Yıl University

Dr. Şener Demirel                     Fırat University

Danışma Kurulu

Dr. Bahir Selçuk                      Fırat University                   

Dr. Filiz Nurhan Ölmez                Ahi Evran University

Dr. Hatice Kıran Çakır                Trakya University

Dr. İsmail Arıcı                      Atatürk University

Dr. Bünyamin Ayhan                    Selçuk University

Dr. Temel Yeşilyurt                   Erciyes University

Dr. Ümit Arklan                       Süleyman Demirel University

Dr. M.Sezai Türk                                                    Gazi University

Dr. Erderhan Karakoç                                            Selçuk University

Dr. Abdulkadir Işık                   Pamukkale University

Dr. Ali Yıldırım                      Fırat University      

Dr. Fatih Tepebaşılı                  Necmettin Erbakan University       

Dr. Gülten Genç                       İnönü University

Dr. Hasan Yüksel                      Cumhuriyet University

Dr. Hans W.Giessen                    University Des Saarlandes

Dr. Hülya Argunşah                    Erciyes University

Dr. Maryam Jalali                     Azat İslamic Parand University

Dr. Mustafa Yağbasan                  Fırat University

Dr. Nuran Malta Muhaxheri             Pristine University

Dr. Ömer Aytaç                        Fırat University

Dr. Sadik İdrisi                      Pristine University

Dr. Seyit Battaluğurlu                Yüzüncü Yıl University

Dr. Şener Demirel                     Fırat University

Yabancı Dil Editörü

Dr. Müge E.O. Fırat                     Firat University