Akademik Etik Politikası

Ortaçağ Araştırmaları Dergisi makale gönderecek yazarların makalelerini intihal programlarından birinde (İthenticate veya muadili) taratıp benzerlik raporunu makale ile birlikte sisteme yüklemelidir.

Dergi editör kurulu gerekli gördüğü hallerde makaleleri intihal programlarına sokabilir.

Benzerlik oranı dipnotlar, kaynakça hariç en fazla %20 olmalıdır.

Ortaçağ Araştırmaları Dergisi benzerlik raporu için Ithenticate programını kullanmaktadır.


Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


16275Ortaçağ Araştırmaları Dergisi Açık Erişim politikasını benimsemektedir.