İlkeler

İlkeler

1.      Orta Çağ Araştırmaları Dergisi, Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkan hakemli akademik süreli bir yayın organıdır. Makalelerin pdf biçimli tam metinleri Orta Çağ Araştırmaları Dergisi adresinde yayımlanır.

2.      Orta Çağ Araştırmaları Dergisi'nde yayımlanacak yazılar; Orta Çağ İslam tarihi ve kültürü, Türk kültürü ve tarihi ve de Orta Çağ Avrupa tarihi ve kültürü alanlarında yazılmış, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve araştırmaya dayalı özgün makaleler olmalıdır. Ayrıca her sayıda, değerlendirme sürecinden geçmek şartıyla başka bir yerde yayımlanmamış sempozyum bildirileri ile derleme, çeviri ve kitap tanıtımı yazılarına da yer verilir. Bildirilerde kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Çeviri yazılarda çevirisi yapılan özgün metin de gönderilmelidir.

3.      Derginin yazım dili Türkiye Türkçesi’dir; ancak her sayıda derginin üçte birini geçmeyecek şekilde İngilizce yazılara da yer verilebilir.

4.      Orta Çağ Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen yazılar, önce bilim kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir ve uygun bulunanlar, o alandaki çalışmalarıyla tanınmış iki hakeme gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar, beş yıl süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Yazarlar, hakemlerin görüş ve önerileri doğrultusunda düzeltmeleri yaparlar. Editör ve Bilim Kurulu, gerektiği durumlarda yazıların yazım şekli üzerinde değişiklik yapabilir. Yayına kabul edilmeyen yazılar için yazarlara bilgilendirme yapılır.

5.      Bilim Kurulu tarafından yayımlanması uygun bulunan makalelerin telif hakkı, Orta Çağ Araştırmaları Dergisi’ne aittir; başka bir yerde yayınlatılamaz. Yazarlara telif ücreti ödenmez.

6.      Kurallar dâhilinde dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen yazıların her türlü hukukî ve bilimsel sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir.

7.      Makaleler, açık dergi sistemiyle yayımlanır. Açık dergi sistemi programına makalesini yükleyemeyen yazarlarımız makalelerini ortacagarastirmalaridergisi@gmail.com adresine gönderebilirler. Gönderilen makaleler hakkında yazarlar kendilerine ait şifreleri kullanarak dergi otomasyon programı üzerinden bilgi alabilirler.


8.    Ortaçağ Araştırmaları Dergisi E-Dergi (Eloktronik Dergi)'dir. 


Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


16275Ortaçağ Araştırmaları Dergisi Açık Erişim politikasını benimsemektedir.