Kabul Edilmiş Makaleler

 • Entropi Temelli Lanchester Savaş Modeli ile Bir Futbol Maçının Analizi
  Nuri ÖMÜRBEK, Gamze KILINÇ, Meltem KARAATLI 6 Eki 2020
 • THE EFFECT OF THE DISTANCE LEARNING PROGRAM DESIGNED FOR THE PROGRAMMING LANGUAGE ON THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF STUDENTS
  Fatih Çağatay BAZ, Ümran KOCA 13 Eki 2020
 • FİNANSAL SOSYALİZASYON VE KADIN GİRİŞİMCİLERİN FİNANSAL OKURYAZARLIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Didem CANSEVER, Duygu KIZILDAĞ 25 Eki 2020
 • JEOPOLİTİK RİSKİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNDEN AMPİRİK KANITLAR
  Emrah DOĞAN, Başak ÖZARSLAN DOĞAN 12 Kas 2020
 • Sağlık Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Sistematik Bir Derleme Çalışması
  Gülsüm Şeyma KOCA, Özgür UĞURLUOĞLU 2 Ara 2020
 • WHOSE VOICE IS LOUDER? INFLUENCER AND CELEBRITY ENDORSEMENT ON INSTAGRAM
  Deniz ZEREN, Nilufer KAPUKAYA 11 Ara 2020
 • IS OVERLOOKING WORKPLACE INCIVILITY JUST LIKE EXPERIENCING “BOILING FROG SYNDROME”? UNCIVIL BEHAVIORS AT WORKPLACE AND THEIR MAJOR NEGATIVE CONSEQUENCES AND HOW TO REDUCE THEIR NEGATIVE OUTCOMES
  Can BİÇER 15 Ara 2020
 • ADALET PARTİSİ: MUHAFAZÂKAR SİYASET ANALİZİ
  Deniz TANSİ 18 Ara 2020
 • AVRUPA 2020 STRATEJİSİ TEMELİNDE SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Reyhan ÖZEŞ ÖZGÜR, Mehmet ZANBAK 18 Ara 2020
 • PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Furkan TÜZÜN, Nilay YÖRÜK TORAMAN 14 Oca 2021
 • KATILIM BANKALARINA AİT CAMELS ORANLARININ MAUT YÖNTEMİ İLE ANALİZİ: COVID ÖNCESİ VE SÜRECİNDE BİR KARŞILAŞTIRMA
  Fatma YÖRÜK EREN, Eda KÖSE, Aşkın ÖZDAĞOĞLU, İsmail BEKCİ 15 Oca 2021
 • FACTORS AFFECTING GENDER WAGE GAP: EVIDENCE FROM SELECTED OECD COUNTRIES
  Melek AKDOĞAN-GEDİK, Tuğay GÜNEL 18 Oca 2021
 • Liberalizm Bağlamında Kentsel Ayrışma
  Eylül BAYRAKTAR 18 Oca 2021
 • YENİDÜNYA EKONOMİK DÜZENİ: G-11 ÜLKELERİ
  Emek Aslı CİNEL 18 Oca 2021
 • Türkiye’de Sürdürülebilir Mavi Ekonomi için Balıkçılık Desteklerinin Değerlendirilmesi
  Özlem TOPLU YILMAZ 4 Şub 2021
 • Türev Araç Kullanımının Firma Performansı Üzerine Etkisi: BİST İmalat Sanayi Firmaları Uygulaması
  Fatma Betül ŞENGÜL, Emine Ebru AKIN AKSOY 11 Şub 2021
 • PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER: FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Abdurrahman FİLİK, Ömer İSKENDEROĞLU, Saffet AKDAĞ 12 Şub 2021
 • TESTING THE VALIDITY OF THE POLLUTION HAVEN HYPOTHESIS FOR REGIONALLY LEADING EMERGING ECONOMIES
  Özge DEMİRAL, Mehmet DEMİRAL 16 Şub 2021
 • AKILLI ŞEHİR PROJELERİNE VATANDAŞ KATILIMI: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
  Ezgi SEÇKİNER BİNGÖL 18 Şub 2021
 • İNOVASYON ÖDÜLÜ DUYURULARININ BANKA PAY GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Serkan KANDIR, Gözde ELBİR MERMER 5 Mar 2021
 • 2. DÜZEYDEKİ 26 İSTATİSTİKİ BÖLGENİN İYİ OLUŞ DURUMLARININ İNCELENMESİ
  Sibel ÖRK ÖZEL, Çiğdem KOŞAR TAŞ 8 Mar 2021
 • KURUMSALLAŞMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELEDİYE ÖZELİNDE ANALİZİ
  Rüveyda KIZILBOĞA ÖZASLAN 15 Mar 2021
 • ÇALIŞMA YAŞAMINDA SIĞINMACILAR: TÜRK İŞÇİLERİN SIĞINMACI İŞ ARKADAŞLARINA YÖNELİK TUTUMU ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Ahmet Murat ÖZKAN, Ali BAYRAKÇIL 24 Mar 2021
 • TÜRKİYE’DE FAİZ HİSTERİ ETKİSİ: DOĞRUSAL VE FOURİER BİRİM KÖK TESTLERİNDEN KANITLAR
  Oğuzhan ŞENGÜL 27 Mar 2021
 • DIŞ TİCARET VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: GELİŞMİŞ ÜLKELERDEN BULGULAR
  Ecem TURGUT, Okyay UÇAN 29 Mar 2021
 • KARİZMATİK LİDERLİK ALGISININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİSİ: KASTAMONU İLİNDEKİ SİYASİ PARTİLERDE BİR ARAŞTIRMA
  Berkan GÜNGÖR, Erol TURAN 31 Mar 2021
 • COVID-19 KÜRESEL SALGINININ HİSSE SENEDİ PİYASASI OYNAKLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST100 UYGULAMASI
  Sinem ATICI USTALAR, Selim ŞANLISOY 5 Nis 2021