Kabul Edilmiş Makaleler

 • Effect of Bacillus subtilis and Aspergillus niger on the nutritional composition and the nutrient digestibility of pomegranate (Punica granatum L.) seed
  Emrah GÜNGÖR , Aydın ALTOP , Güray ERENER 27 May 2020
 • Turnayemişi (Vaccinium macrocarpon Ait.) odun çeliklerinde köklenme ve kök gelişimi üzerine dışsal IBA uygulaması ile çelikteki yaprakların etkisi
  Hüseyin ÇELİK , Fadime Neris ŞENYAŞA 27 May 2020
 • Bazı entomopatojen nematod türlerinin zeytin fidantırtılı Palpita unionalis Hübner (Lepidoptera: Pyralidae)’e karşı virülensliğinin araştırılması
  Hürkan ATAŞ , Çiğdem GÖZEL , Uğur GÖZEL 17 Haz 2020
 • Türkiye’de Palomena prasina (Hemiptera: Pentatomidae)’da Megaselia scalaris (Diptera: Phoridae)’in İlk Kaydı
  İsmail Oğuz ÖZDEMİR , Celal TUNCER 17 Haz 2020
 • Anaç ve çeşit, kivide aşı başarısı ve fidan gelişim performansını etkiler
  Ahmet ÖZTÜRK 17 Haz 2020
 • Topraksız çilek yetiştiriciliğinde mikoriza ve yetiştirme ortamı hacminin bitki gelişimi üzerine etkileri
  Nafiye ADAK , Eda Elif YAVUZLAR , Serra KARADAL , Burak DURMAZ 17 Haz 2020
 • Döl kontrolü parsellerindeki yonca (Medicago sativa L.) Genotiplerinin Verim ve Kalite Özellikleri ile Genel Kombinasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi
  Sebahattin ALBAYRAK , Mehmet ÖTEN 17 Haz 2020
 • Farklı çevrelerde yetiştirilen yulaf genotiplerinin yağ ve yağ asidi kompozisyonunun belirlenmesi
  Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE , Hasan AKAY , Zeki MUT 16 Tem 2020
 • KURU ÜRYANİ ERİĞİNİN SORPSİYON İZOTERMLERİNİN MODELLENMESİ
  Seçkin POLAT , Kami̇l SAÇILIK 16 Tem 2020
 • Mentha x piperita L. ve Mentha spicata L. türlerinde yapraktan uygulanan farklı organik gübrelerin tarımsal ve kalite özelliklerine etkisi
  Mustafa CAN , Duran KATAR 16 Tem 2020
 • Kırsal ve Kentsel Alanda Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanım Durumu: Ankara Örneği
  Derya GÜL , Kursat DEMİRYUREK 16 Tem 2020
 • orta anadolu bölgesi aridisol topraklarının özellikleri ve arazi değerlendirmesi
  Mert DEDEOĞLU , Hasan Hüseyin ÖZAYTEKİN , Levent BAŞAYİĞİT 24 Ağu 2020