Konferans Bildirisi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Travmatik katarakt olgularında görsel sonuçlarımız ve cerrahinin zamanlaması

Yıl 2012, Cilt 29, Sayı 2s, 93 - 96, 22.06.2012
https://doi.org/10.5835/jecm.omu.29.s2.009

Öz

Çalışmamızın amacı travmatik kataraktlı olgularımızda cerrahi sonrası görsel prognozun belirlenmesi ve görme düzeyine etki eden faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Aralık
2007 ve Aralık 2010 tarihleri arasında travmatik katarakt nedeniyle cerrahi uygulanan hastalar retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalar için yaş, cinsiyet, yaralanma tipi, yaralanma ile katarakt cerrahisi arasındaki süre, cerrahi teknik, ön ve arka kapsülün durumu, vitre kaybı olup olmadığı, yerleştirilen intra oküler lens tipi ve yeri, cerrahi sonrası takip süresi ve en iyi düzeltilmiş görme keskinliği kaydedildi. Olguların bu parametreler açısından klinik özellikleri değerlendirildi. Çalışmaya yaşları 4 ile 77 arasında değişen 16 hastanın (14’ü erkek, 2’si kadın) 16 gözü dahil edildi. Hastaların 2’sinde kapalı kornea perforasyonu, 11’inde sadece kornea perforasyonu ve 3’ünde kornea-skleral perforasyon mevcuttu. Primer onarımdan ortalama 21,9 (1-120) gün sonra katarakt cerrahisi yapıldı. Hastaların 2’sine intraoküler lens konulmazken, diğer hastalarda kapsül içi veya sulkusa lens konuldu. Hastaların cerrahi sonrası ortalama takip süresi 6,5 (1-17) ay olup, son kontrollerindeki en iyi düzeltilmiş görme keskinliği ortalama 0,49 Snellen sırası idi. Travmatik katarakt cerrahisi için ideal bir cerrahi teknik ve zamanlama bulunmamaktadır. Her olgu kendi içinde değerlendirilip en uygun cerrahi planlama yapılmalıdır. Bu bilgiler ışığında, çalışmamızdaki olgularımızın büyük çoğunluğunda, sonuç görme keskinliği açısından tatmin edici sonuçlar elde edilmiştir.

Kaynakça

 • Aldakaf, A., Almogahed, A., Bakir, H., Carstocea, B., 2006. Intraocular foreign bodies associated with traumatic cataract. Oftalmologia. 50, 90-94.
 • Baklouti, K., Mhiri, N., Mghaieth, F., El Matri, L., 2005. Traumatic cataract: Clinical and therapeutic aspects. Bull. Soc. Belge. Ophtalmol. 298, 13-17.
 • Brar, G.S., Ram, J., Pandav, S.S., Reddy, G.S., Singh, U., Gupta, A., 2001. Postoperative complications and visual results in uniocular pediatric traumatic cataract. Ophthalmic. Surg. Lasers. 32, 233-238.
 • Cardillo, J., Stout, J., LaBree, L., Azen, S., Omphroy, L., Cui, J., Kimura, H., Hinton, D., Ryan, S., 1997. Posttraumatic proliferative vitreoretinopathy. The epidemiologic profile, onset, risk factors, and visual outcome. Ophthalmology. 104, 1166-1173.
 • Dannenberg, A.L., Praver, L.M., Brechner, R.J., Khoo, L., 1992. Penetrating eye injuries in the workplace. The National Eye Trauma System Registry. Arch. Ophthalmol. 110, 843-848.
 • Ferenc Kuhn, 2010. Traumatic cataract: what, when, how. Graef. Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 248, 1221–1223.
 • Gradin, D., Yorston, D., 2001. Intraocular lens implantation for traumatic cataract in children in East Africa. J. Cataract. Refract. Surg. 27, 2017- 2025.
 • Khatry, S.K., Lewis, A.E., Schein, O.D., Thapa, M.D., Pradhan, E.K., Katz, J., 2004. The epidemiology of ocular trauma in rural Nepal. Br. J. Ophthalmol. 88, 456-460.
 • May, D., Kuhn, F., Morris, R., Witherspoon, D., Danis, R., Matthews, P., Mann, L., 2000. The epidemiology of serious eye injuries from the United States Eye Injury Registry. Graef. Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 238, 153-157.
 • Mehul, S., Shreya, S., Shashank, S., Prasad, V., Parikh, A., 2011. Visual recovery and predictors of visual prognosis after managing traumatic cataracts in 555 patients. Indian J. Ophthalmol. 59, 217-222.
 • Pieramici, D.J., Sternberg, P.J., Aaberg, T.M.S., Bridges, W.Z.Jr., Capone, A. Jr., Cardillo, J.A., de Juan, E.Jr., Kuhn, F., Meredith, T.A., Mieler, W.F., Olsen, T.W., Rubsamen, P., Stout, T., 1997. A system for classifying mechanical injuries of the eye (globe). The Ocular Trauma Classification Group. Am. J. Ophthalmol. 123, 820-831.
 • Rumelt, S., Rehany, U., 2010. The influence of surgery and intraocular lens implantation timing on visual outcome in traumatic cataract. Graef. Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 248, 1293-1297.
 • Slusher, M.M., Greven, C.M., Yu, D.D., 1992. Posterior chamber intraocular lens implantation combined with lensectomyvitrectomy and intraretinal foreign-body removal. Arch. Ophthalmol. 110, 127-129.
 • Sternberg, P.J., De Juan, E.J., Michels, R.G., Auer, C., 1984. Multivariate analysis of prognostic factors in penetrating ocular injuries. Am. J. Ophthalmol. 98, 467-472.
 • Synder, A., Kobielska, D., Omulecki, W., 1999. Intraocular lens implantation in traumatic cataract. Klin Oczna. 101, 343-346.
 • Wos, M., Mirkiewicz-Sieradzka, B., 2004. Traumatic cataract--treatment results. Klin. Oczna. 106, 31-34.

Yıl 2012, Cilt 29, Sayı 2s, 93 - 96, 22.06.2012
https://doi.org/10.5835/jecm.omu.29.s2.009

Öz

Kaynakça

 • Aldakaf, A., Almogahed, A., Bakir, H., Carstocea, B., 2006. Intraocular foreign bodies associated with traumatic cataract. Oftalmologia. 50, 90-94.
 • Baklouti, K., Mhiri, N., Mghaieth, F., El Matri, L., 2005. Traumatic cataract: Clinical and therapeutic aspects. Bull. Soc. Belge. Ophtalmol. 298, 13-17.
 • Brar, G.S., Ram, J., Pandav, S.S., Reddy, G.S., Singh, U., Gupta, A., 2001. Postoperative complications and visual results in uniocular pediatric traumatic cataract. Ophthalmic. Surg. Lasers. 32, 233-238.
 • Cardillo, J., Stout, J., LaBree, L., Azen, S., Omphroy, L., Cui, J., Kimura, H., Hinton, D., Ryan, S., 1997. Posttraumatic proliferative vitreoretinopathy. The epidemiologic profile, onset, risk factors, and visual outcome. Ophthalmology. 104, 1166-1173.
 • Dannenberg, A.L., Praver, L.M., Brechner, R.J., Khoo, L., 1992. Penetrating eye injuries in the workplace. The National Eye Trauma System Registry. Arch. Ophthalmol. 110, 843-848.
 • Ferenc Kuhn, 2010. Traumatic cataract: what, when, how. Graef. Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 248, 1221–1223.
 • Gradin, D., Yorston, D., 2001. Intraocular lens implantation for traumatic cataract in children in East Africa. J. Cataract. Refract. Surg. 27, 2017- 2025.
 • Khatry, S.K., Lewis, A.E., Schein, O.D., Thapa, M.D., Pradhan, E.K., Katz, J., 2004. The epidemiology of ocular trauma in rural Nepal. Br. J. Ophthalmol. 88, 456-460.
 • May, D., Kuhn, F., Morris, R., Witherspoon, D., Danis, R., Matthews, P., Mann, L., 2000. The epidemiology of serious eye injuries from the United States Eye Injury Registry. Graef. Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 238, 153-157.
 • Mehul, S., Shreya, S., Shashank, S., Prasad, V., Parikh, A., 2011. Visual recovery and predictors of visual prognosis after managing traumatic cataracts in 555 patients. Indian J. Ophthalmol. 59, 217-222.
 • Pieramici, D.J., Sternberg, P.J., Aaberg, T.M.S., Bridges, W.Z.Jr., Capone, A. Jr., Cardillo, J.A., de Juan, E.Jr., Kuhn, F., Meredith, T.A., Mieler, W.F., Olsen, T.W., Rubsamen, P., Stout, T., 1997. A system for classifying mechanical injuries of the eye (globe). The Ocular Trauma Classification Group. Am. J. Ophthalmol. 123, 820-831.
 • Rumelt, S., Rehany, U., 2010. The influence of surgery and intraocular lens implantation timing on visual outcome in traumatic cataract. Graef. Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 248, 1293-1297.
 • Slusher, M.M., Greven, C.M., Yu, D.D., 1992. Posterior chamber intraocular lens implantation combined with lensectomyvitrectomy and intraretinal foreign-body removal. Arch. Ophthalmol. 110, 127-129.
 • Sternberg, P.J., De Juan, E.J., Michels, R.G., Auer, C., 1984. Multivariate analysis of prognostic factors in penetrating ocular injuries. Am. J. Ophthalmol. 98, 467-472.
 • Synder, A., Kobielska, D., Omulecki, W., 1999. Intraocular lens implantation in traumatic cataract. Klin Oczna. 101, 343-346.
 • Wos, M., Mirkiewicz-Sieradzka, B., 2004. Traumatic cataract--treatment results. Klin. Oczna. 106, 31-34.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Surgery Medical Sciences
Yazarlar

Volkan YETER>


İnci GÜNGÖR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 22 Haziran 2012
Başvuru Tarihi 18 Temmuz 2011
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 29, Sayı 2s

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { omujecm217067, journal = {Journal of Experimental and Clinical Medicine}, issn = {1309-4483}, eissn = {1309-5129}, address = {}, publisher = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {29}, number = {2s}, pages = {93 - 96}, doi = {10.5835/jecm.omu.29.s2.009}, title = {Travmatik katarakt olgularında görsel sonuçlarımız ve cerrahinin zamanlaması}, key = {cite}, author = {Yeter, Volkan and Güngör, İnci} }
APA Yeter, V. & Güngör, İ. (2012). Travmatik katarakt olgularında görsel sonuçlarımız ve cerrahinin zamanlaması . Journal of Experimental and Clinical Medicine , 29 (2s) , 93-96 . DOI: 10.5835/jecm.omu.29.s2.009
MLA Yeter, V. , Güngör, İ. "Travmatik katarakt olgularında görsel sonuçlarımız ve cerrahinin zamanlaması" . Journal of Experimental and Clinical Medicine 29 (2012 ): 93-96 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/omujecm/issue/20427/217067>
Chicago Yeter, V. , Güngör, İ. "Travmatik katarakt olgularında görsel sonuçlarımız ve cerrahinin zamanlaması". Journal of Experimental and Clinical Medicine 29 (2012 ): 93-96
RIS TY - JOUR T1 - Travmatik katarakt olgularında görsel sonuçlarımız ve cerrahinin zamanlaması AU - VolkanYeter, İnciGüngör Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - doi: 10.5835/jecm.omu.29.s2.009 DO - 10.5835/jecm.omu.29.s2.009 T2 - Journal of Experimental and Clinical Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 96 VL - 29 IS - 2s SN - 1309-4483-1309-5129 M3 - doi: 10.5835/jecm.omu.29.s2.009 UR - https://doi.org/10.5835/jecm.omu.29.s2.009 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of Experimental and Clinical Medicine Travmatik katarakt olgularında görsel sonuçlarımız ve cerrahinin zamanlaması %A Volkan Yeter , İnci Güngör %T Travmatik katarakt olgularında görsel sonuçlarımız ve cerrahinin zamanlaması %D 2012 %J Journal of Experimental and Clinical Medicine %P 1309-4483-1309-5129 %V 29 %N 2s %R doi: 10.5835/jecm.omu.29.s2.009 %U 10.5835/jecm.omu.29.s2.009
ISNAD Yeter, Volkan , Güngör, İnci . "Travmatik katarakt olgularında görsel sonuçlarımız ve cerrahinin zamanlaması". Journal of Experimental and Clinical Medicine 29 / 2s (Haziran 2012): 93-96 . https://doi.org/10.5835/jecm.omu.29.s2.009
AMA Yeter V. , Güngör İ. Travmatik katarakt olgularında görsel sonuçlarımız ve cerrahinin zamanlaması. J. Exp. Clin. Med.. 2012; 29(2s): 93-96.
Vancouver Yeter V. , Güngör İ. Travmatik katarakt olgularında görsel sonuçlarımız ve cerrahinin zamanlaması. Journal of Experimental and Clinical Medicine. 2012; 29(2s): 93-96.
IEEE V. Yeter ve İ. Güngör , "Travmatik katarakt olgularında görsel sonuçlarımız ve cerrahinin zamanlaması", Journal of Experimental and Clinical Medicine, c. 29, sayı. 2s, ss. 93-96, Haz. 2012, doi:10.5835/jecm.omu.29.s2.009