Kabul Edilmiş Makaleler

 • Edinsel dinsel hemofili A deneyimi
  Elif SELVİOĞLU , Merve BIYIKLI , Esra Esra GÜNER , İrfan YAVAŞ 8 Haz 2020
 • Postoperative pulmonary complications in noncardiothoracic surgery
  Esra BÜYÜK , Derya HOŞGÜN , Evrim Eylem AKPINAR , Sümeyye BEKİR ALPARSLAN 24 Haz 2020
 • Tümör nedeniyle toraks duvar rezeksiyonu uygulanan olgularda morbiditeyi etkileyen faktörler
  Ümit AYDOĞMUŞ AYDOGMUS 1 Tem 2020
 • Otolog kıkırdak greftinin surgıcell prp ve fasya ile kombinasyonun histopatolojik etkileri.
  Özgen KIVANÇ , Mirza YILDIRIM , Yeliz ARMAN KARAKAYA , Gulbin ERDEM KARAHANOĞLU, Erkan KURAL , Barış ALTAYLI 3 Tem 2020
 • Türkiye örnekleminde yaşlı yetişkinlerin genel sağlık durumu görüşleri: cinsiyet farklılığı
  Emre BASKAN , Nesrin YAĞCI , Uğur CAVLAK , Mücahit ÖZTOP ÖZTOP 10 Tem 2020
 • COVİD-19 tanısı alan hastalarda yatarak tedavi görmeyi öngörmede 3 prediktör: Yaş, laktat dehidrogenaz ve nötrofil/Lenfosit oranı
  Hazar HARBALIOĞLU , Omer GENC , Abdullah YILDIRIM 17 Tem 2020
 • Evaluation of celiac artery blood flow in children with chronic active gastritis
  Ulaş Emre AKBULUT , Mehmet Burak ÖZKAN , İshak IŞIK , Atike ATALAY 17 Tem 2020
 • Çocukluk çağı aşılarına yönelik ebeveyn tutumları ölçeğinin Türkçeye kültürel ve dil uyarlaması
  İrem AKDEMİR KALKAN , Meryem Merve ÖREN , Omer KARASAHİN , Yeşim YILDIZ , Yakup DEMİR , Tuba DAL , Fesih AKTAR , Selim BADUR , Merve AYHAN , Mustafa Kemal ÇELEN 17 Tem 2020
 • Akkiz punktum stenozunda tanı, etyoloji ve tedavi seçenekleri
  Deniz İLHAN 17 Ağu 2020
 • Multiple skalp ve ekstremite yerleşimli aplasia kutis konjenita
  Işıl Göğem İMREN , Şeniz DUYGULU , H. Meral EKŞİOĞLU 17 Ağu 2020
 • Türkiye’de Batı Karadeniz bölgesindeki çocukların D vitamini düzeyleri
  Erkan DOĞAN , Nergiz SEVİNÇ 17 Ağu 2020
 • Kronik kazeifiye granülomatöz endometrit
  Ayhan ATIGAN , Soner GÖK , Yeliz ARMAN KARAKAYA 17 Ağu 2020
 • Gebe okulu eğitimcileri ve emzirme hemşirelerine verilen Watson’ın İnsan Bakım Kuramına temellendirilmiş emzirme eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi
  Gamze DURMAZOĞLU , Özlem ÇEÇE ÇİÇEK, Serap YAŞAROĞLU TOKSOY , Hülya OKUMUŞ , Merlinda ALUŞ TOKAT 28 Ağu 2020
 • Bir halk sağlığı sorunu: Çocuk sağlığı izleminde D vitamini
  Gökçe CELEP , Zeynep DURMAZ 28 Ağu 2020
 • Effect of Dexpanthenol on patient comfort in treatment of traumatic corneal abrasions
  Deniz KILIC , Esra VURAL , Gamze ALBAYRAK , Mahmut Erkam ARSLAN 11 Eyl 2020
 • Impact of Having a Disabled Child on Anxiety, Depression and Quality of Life Levels of Mothers
  Feride YARAR , Melike AKDAM , İ̇pek ÇARPAN , Seçil TOPAL , Hande ŞENOL , Fatih TEKİN 11 Eyl 2020
 • Çocuk ve adölesan tirotoksikosiz vakalarının değerlendirilmesi – tek merkez deneyimi / Outcomes of thyrotoxicosis in childhood and adolescence – single center experience
  Elif SAGSAK 22 Eyl 2020
 • Otosklerozlu hastalarda süperior semisirküler kanal dehissansının sıklığının araştırılması
  Pınar ÇAKMAK 22 Eyl 2020
 • COVID-19’un Diş Hekimleri Üzerinde Yarattığı Gelecek Kaygısı ve Stresin Değerlendirilmesi
  Müberra KULU , Filiz ÖZSOY , Esra Bihter GÜRLER , Dilek ÖZBEYLİ 24 Eyl 2020
 • Obez Hastalarda Pron Pozisyonda PEEP Uygulamasının Solunum Mekanikleri, İntraabdominal Basınç ve Hemodinami Üzerine Etkileri
  İ̇lknur Hatice AKBUDAK , İ̇smail Hakkı AKBUDAK , Hafize ÖKSÜZ 24 Eyl 2020