Kabul Edilmiş Makaleler

 • TÜRKİYE’NİN YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜNDE AKADEMİSYENLERİN İDARİ GÖREVLERİ AÇISINDAN CAM TAVAN ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Havva TAHTALIOĞLU , Hüseyin ÖZGÜR 6 Nis 2020
 • KADIN YOKSULLUĞUNUN ÇOK BOYUTLU ANALİZİ: ANTALYA ALT BÖLGESİ ÖRNEĞİ
  Ahmet KARTAL , Mehmet ZANBAK 15 Nis 2020
 • PSİKOLOJİK SERMAYENİN LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİNE ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Hüseyin ÇİÇEKLİOĞLU 12 May 2020
 • ÜÇ KARAKTER, ÜÇ MEDENİYET: ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR’IN ROMANLARINDA DOĞU-BATI MESELESİ
  Şener Şükrü YİĞİTLER 28 May 2020
 • EXPLOITED IDENTITIES (PRODUCTS) AFTER 9/11: MARK RAVENHILL’S PRODUCT (2005)
  Mesut GÜNENÇ , Hakan GÜLTEKİN 29 May 2020
 • VİZYONER LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL DESTEK ARACILIĞIYLA ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PSİKOLOJİK RAHATLIĞIN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
  Neslihan DERİN , Özgür DEMİRTAŞ , Tuğba Gül BAYNAL DOĞAN 30 May 2020
 • LAİKLİK VE DİN-DEVLET İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE, FRANSA VE MISIR: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
  Umut Turgut YILDIRIM 2 Haz 2020
 • SOSYAL MEDYA İLETİŞİMİNİN KURUMSAL İTİBAR ALGISI ÜZERİNDEKİ ROLÜ
  Engin ÇELEBİ 3 Haz 2020
 • KONAKLAMA TESİSİ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLAMASINA GÖRE TÜRKİYE’DEKİ KONAKLAMA KAPASİTESİ KULLANIM VERİMLİLİĞİNİN ANALİZİ (2014-2017)
  Yüksel GÜRSOY , Yrd. Doç. Dr. Ramazan GÖRAL 3 Haz 2020
 • THE ANALYSIS of THE WELL-BEING LEVELS of OECD COUNTRIES with GREY RELATIONAL ANALYSIS
  Dilek MURAT 5 Haz 2020
 • TÜRK DIŞ POLİTİKASININ BİR SÜREKLİLİK UNSURU OLARAK BARIŞ OPERASYONLARININ İNCELENMESİ
  Sami KİRAZ 8 Haz 2020
 • PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ
  Sermed DOĞAN , Özgür DEMİRTAŞ 8 Haz 2020
 • ASEAN ÜLKELERİ İHRACATINA AİT SOSYAL AĞ ANALİZİ
  Gamze ALKAN , Ceren KOCABAŞ 9 Haz 2020
 • ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE PERFORMANS İLİŞKİSİ: ULUSAL YAZINDA BİR META-ANALİZİ ÇALIŞMASI
  Seval AKSOY KÜRÜ 9 Haz 2020
 • TERCEME-İ RAVŻATÜʾL-MUTTAḲĪN ADLI ESER ÜZERİNE
  Selenay BALOĞLU 9 Haz 2020
 • GREEN PRODUCT CONSUMPTION ANALYSIS: AWARENESS, INTEREST LEVEL AND SENSITIVITY OF CONSUMERS
  Zafer YILMAZ 10 Haz 2020
 • İŞGÖRENLERİN İŞ, YAŞAM DOYUMU VE REKREATİF FAALİYETE KATILIMI ETKİLEYEN ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ ALGILARININ DEMOGRAFİK VE MESLEKİ FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ
  Tolga GÜL 11 Haz 2020
 • MEHMET EMİN YURDAKUL’UN ŞİİRLERİ ÜZERİNE SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ
  Ayşegül ŞENAL 11 Haz 2020
 • TÜKETİCİLERİN İTKİSEL (DÜRTÜSEL) SATIN ALMA DAVRANIŞINA MAĞAZA ORTAMININ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ
  Mehmet Ozan KARAHAN , Fatih SAHİN 11 Haz 2020
 • ÖRGÜTLERDE BİLGİ GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN BİR UNSUR: ÖRGÜTSEL BİLGİ PAYLAŞIMI
  Selma BARAN , Emine ŞENER 11 Haz 2020
 • TFRS 16 KİRALAMALAR VE TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARTLARINA GÖRE SAT-GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
  Saadet TULUM 12 Haz 2020
 • ZEYTİN DALI HAREKÂTI: TÜRKİYE’NİN SURİYE’YE SINIR ÖTESİ OPERASYONU VE MEŞRU MÜDAFAA HAKKI
  İ. Aytaç KADIOĞLU 12 Haz 2020
 • KÜRESEL SALGINLAR İLE MÜCADELEDE ENDÜSTRİ 4.0 TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ
  Büşra YİĞİTOL , Tuğba SARI 13 Haz 2020
 • Konaklama İşletmelerinin Yiyecek-İçecek Ünitelerinde Satış Fiyatı Kontrol Yöntemi ile Kaçak Tespitine Yönelik Bir Uygulama
  Engin MERİÇ 15 Haz 2020
 • NARSİSİZM VE ÇELİŞİK DUYGULU CİNSİYETÇİLİK: CİNSİYET BAĞLAMINDA BİR İNCELEME
  Aytül Ayşe CENGİZ 15 Haz 2020
 • SAVUNMA HARCAMALARININ BÜTÇE AÇIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ
  Şaban ERTEKİN 15 Haz 2020
 • L’UTILISATION DES SMARTPHONES DANS UNE CLASSE DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE : UN EXEMPLE D’EXPLOITATION
  Cihan AYDOĞU , Oğuz İbrahim DÜNDAR 16 Haz 2020
 • YÖNETSEL BİR METAFOR: İSVİÇRE ÇAKISI PERSONELDE AHP YÖNTEMİ İLE NİTELİK ÖNCELİKLENDİRİLMESİ
  Tayfun ARAR , Eda Sultan ARAR , Melahat ÖNEREN 16 Haz 2020
 • MALİ BİLGİ SUNUMU AÇISINDAN TÜRKİYE’DEKİ KAMU İDARELERİ FAALİYET RAPORLARININ ANALİZİ
  Mehmet KOÇDEMİR 17 Haz 2020
 • TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SURİYELİLERİN BOŞ ZAMAN DAVRANIŞLARI
  Suat KARAKÜÇÜK , Tebessüm AYYILDIZ DURHAN , Miyase ÇAKIR 18 Haz 2020
 • YÖK İZLEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİNE GÖRE ÜNİVERSİTE SIRALAMALARI: FARKLI YÖNTEMLER SIRALAMALARI NE KADAR ETKİLEYEBİLİR?
  Aşkın ÖZDAĞOĞLU , Güzin ÖZDAĞOĞLU , Murat Kemal KELEŞ 19 Haz 2020
 • TEDARİK ZİNCİRİ STRATEJİLERİNDE DETERMİNİSTİK STOK KONTROL MODELLERİNİN KULLANIMI: METAL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
  Ghader ZEMESTANİ 19 Haz 2020
 • CHANCE AND ROMANCE IN DICKENS’S DOMBEY AND SON
  Ayse CELİKKOL 19 Haz 2020
 • DAEMON VE AKADEMİ: AKADEMİ VE ENTELEKTÜEL ÇABA ÜZERİNE BİR TARTIŞMA
  Adem YILMAZ 19 Haz 2020
 • Türkiye’de Kamu Harcaması Davranışı ve Hanehalkı Tüketim Harcaması Davranışı İlişkisi (2006-2019)
  Musa ATGÜR 20 Haz 2020
 • INSTITUTIONS AND ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES: DYNAMIC PANEL DATA ANALYSIS
  Muharrem Akın DOĞANAY , Mustafa DEĞER 20 Haz 2020
 • GÜNCEL BİR KAVRAM OLARAK MEŞRU OLMAYAN GÖREVLER: SİSTEMATİK BİR İNCELEME
  Server Sevil AKYÜREK , Özge CAN 21 Haz 2020
 • ÜMMÎ SİNAN DİVANI PERSPEKTİFİNDEN TASAVVUF
  Emel NALÇACIGİL ÇOPUR 21 Haz 2020
 • TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE MERKEZİ DÜZEYDE E-KATILIM: BAKANLIKLARIN WEB SİTELERİ ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA
  Ayşegül SAYLAM 22 Haz 2020
 • MEMORY PLAYS: HAROLD PINTER’S OLD TIMES AND ANTHONY NEILSON’S PENETRATOR
  Mustafa BAL 22 Haz 2020
 • İŞ ETİĞİ ALGILARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Abdulkadir GÜMÜŞ , Talha Kürşat KARTA 22 Haz 2020
 • KONAKLAMA TESİSİ YÖNETİCİLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: KIRIKKALE ÖRNEĞİ
  Ali SOLUNOĞLU 23 Haz 2020
 • TARİHİ ESERLERİN BAĞLAMINDAN KOPARILMASI: MEZAR TAŞI ÖRNEĞİ
  Tuğba DİRİ APAYDIN 24 Haz 2020
 • TÜRK TİCARET KANUNU, KURUMLAR VERGİSİ KANUNU VE TFRS 3’E GÖRE İŞLETME BİRLEŞMELERİ
  Ferhat BİTLİSLİ , Hakkı KIYMIK 24 Haz 2020
 • AKILLI OTEL UYGULAMALARI VE BU UYGULAMALAR HAKKINDA YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ: GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ
  Okan ÇOLAK , Halil İbrahim KARAKAN 24 Haz 2020
 • ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROL TUTUMLARININ YAŞAM DOYUMU VE SALDIRGANLIKLA İLİŞKİSİ
  Mehmet KOCA 24 Haz 2020
 • An Investıgatıon Into The Inter-Cultural Interactıon Of Turkısh Unıversıty Students' Study Abroad (Sa) Experıences: The Case Of Erasmus Students
  Oktay YAĞIZ , Fatma KAYA 24 Haz 2020
 • 2003-2017 DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DEKİ ET İTHALATI: GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ
  Serdar ÖZTÜRK , İlgi BAYSAN 25 Haz 2020
 • MARKA NEFRETİNİN NEGATİF AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM VE TEKRAR SATIN ALMAMA NİYETİNE OLAN ETKİSİ
  Sinan ÇAVUŞOĞLU , Bülent DEMİRAĞ 25 Haz 2020
 • KURUMSAL YÖNETİMİN SERMAYE YAPISINA ETKİSİ: BİST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Şükriye Gül REİS , Eda DİZGİL 25 Haz 2020
 • A VISUAL BRIDGING OF BODY AND MIND IN AN INFORMED-BY-SCIENCE AND RELIGION FICTION: A.S. BYATT’S A WHISTLING WOMAN
  Asya S. UCAR 27 Haz 2020
 • TÜRK GÜLDÜRÜ SİNEMASI’NDA LÜMPENLİĞİN DEĞİŞEN YÜZÜ
  Ürün YILDIRAN ÖNK , Erdem TÜRKAVCI 29 Haz 2020
 • HAVAYOLLARININ PAZARLAMA VE FİNANSAL ETKİNLİKLERİNİN STOKASTİK SINIR ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
  Umut AYDIN , Gizem KAYA 1 Tem 2020
 • Aktivite Bağlılığının Yaşam Tatmini ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Bisiklet Kullanıcılarına Yönelik Bir Araştırma
  Hakan ÇETİNER , Özgür YAYLA 3 Tem 2020
 • SOSYAL GİRİŞİMLER VE PARADOKSAL LİDERLİK BECERİLERİ
  Hava YAŞBAY KOBAL 8 Tem 2020
 • SOSYAL DESTEK, SOSYAL TİCARET GÜVENİ VE SATIN ALMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  İlhami TUNCER 9 Tem 2020
 • DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TURİZM ARASINDAKİ İLİŞKİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Gökhan AKAR 13 Tem 2020
 • Klasik Türk Ve Fars Edebiyatlarında Çocuğun Eğitilebilirliği Ve Bir Mübalağa Unsuru Olarak Terbiye
  Emrullah YAKUT 14 Tem 2020
 • XII. YÜZYILDAN OSMANLI HÂKİMİYETİNE KADAR GÜRCİSTAN KIPÇAKLARI
  Mehmet KILDIROĞLU 14 Tem 2020
 • E-TİCARET VE BİREYSEL KREDİLERİN ÇOK YÖNLÜ İLİŞKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Hakan ERYÜZLÜ , Aysun KURTOĞLU 16 Tem 2020
 • DÖVİZ KURU GETİRİ VE VOLATİLİTESİNDE UZUN HAFIZA TESTİ: 2008 KÜRESEL FİNANS KRİZİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
  Hidayet GÜNEŞ , Murat KAYA 16 Tem 2020
 • Alternatif Performans Ölçütleri İçin Ulusal Rehber Önerisi ve Bir Uygulama Örneği
  Hakan CAVLAK , Başak ATAMAN 18 Tem 2020
 • TÜRKİYE’DE İNFLUENZA PANDEMİSİ POLİTİKASI ANALİZİ: COVİD-19 ÖRNEĞİ
  Sabrina KAYIKCI 18 Tem 2020
 • Yönetici Yetkinliklerinin Geliştirilmesinde Zorlu Görevler ve Erişimi ile Öğrenme Odaklılık ve Geri Bildirimin Rolü
  Afet Ayçe BAŞALP , Asena ALTIN GÜLOVA 20 Tem 2020
 • Rekabet Avantajı Açısından Tedarik Zinciri Dayanıklılığı, Tedarik Zinciri Bütünleşmesi ve Yeşil Pazarlama Yönelimi İlişkileri Üzerine Bir Araştırma
  Çınar GARİP ÖZKAN, Serdar PİRTİNİ , Burçin KAPLAN 20 Tem 2020
 • MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİĞİ ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Esra KAYHAN BİRCAN, Bahar GÜDEK 20 Tem 2020
 • TÜRKÇENİN DEĞİŞİM SÜRECİNDE OLDUĞUNUN KANITLARI: ZARFLAR
  Emin YAŞ 20 Tem 2020
 • FİNANSAL SAĞLIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BİREYİN FİNANSAL ÖZ YETERLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN TESPİT EDİLMESİ
  Adem ÖZBEK 21 Tem 2020
 • TÜRKİYE’DE TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  Sultan KUZU YILDIRIM , Yonca ERDEM DEMİRTAŞ 21 Tem 2020
 • SPORCU BAKIŞ AÇISIYLA KADIN ALGISI
  Özge ADA , Kadir YILDIZ , Pınar GÜZEL , Selhan ÖZBEY 21 Tem 2020
 • Politik Ekonomiye Schumpeterci Bir Bakış: Kapitalizm ve Siyasi Elitler
  Hüsnü BİLİR , Mehmet ŞAHİN 21 Tem 2020
 • İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ OLUŞUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: ISO VE OHSAS UYGULAMALARININ ETKİLERİ
  Emrullah KIPÇAK , Abdurrahman ÇALIK , Hossein MEHRİ 22 Tem 2020