Yazarlara Bilgi

1. Yazım kurallarına uygun olmayan makaleler işleme konulmayacak, yazara iade edilecektir.


2. Makalede aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

a-Türkçe başlık,   b- İngilizce başlık, c-Özet,  d-Anahtar Kelimeler, e- Abstract,  f-Keywords,  g-Dipnot,  ğ-Kaynakça 


3. Yazarlar ORCİD bilgilerini eklemelidir.


4. Dergi çalışma değerlendirme süreci ile ilgili süreç bilgilendirmesine ulaşmak için tıklayınız...