Kabul Edilmiş Makaleler

 • Duygu Düzenlemenin; Kendilik Nesnesi, Bağlanma ile Depresyon, Anksiyete ve Öznel İyi Oluş arasındaki İlişkide Aracılık Etkisine Yönelik Teorik Bir Çalışma
  Zeynep SET 6 May 2020
 • Bilişsel Davranışçı Evlilik Terapisi Üzerine Bir Derleme
  Rojin YAZAR, Özlem TOLAN 22 May 2020
 • TÜRKİYE’DE AĞIR RUHSAL HASTALIĞA SAHİP BİREYLERE VE AİLELERİNE YÖNELİK PSİKOSOSYAL MÜDAHALELER: SİSTEMATİK BİR İNCELEME
  Seval BEKİROĞLU, Seda ATTEPE ÖZDEN 30 May 2020
 • Şizofreni Tanısı Almış Bireylerin İstihdamı Üzerine Bir Değerlendirme
  Sema BUZ, Ecem Naz NAZLIER KESER, Fethi Anıl MAYDA, Gizem AKOĞLU 17 Haz 2020
 • Demans Tanısı Olan Kişilere Bakım Verenler için Bilişsel Davranışçı Terapi Müdahaleleri
  Elçin YORULMAZ, Gülay DİRİK 4 Tem 2020
 • Meme Kanserli Kadınlarda Bilişsel Davranışçı Terapilerin Etkililiği: Sistematik Derleme Çalışması
  Aygül TUNÇ 10 Tem 2020
 • PSİKİYATRİ HEMŞİRELERİ TARAFINDAN ŞİZOFRENİ TANILI HASTALARA UYGULANAN PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON PROGRAMLARI: SİSTEMATİK DERLEME
  Mahinur Betül ÇALIŞKAN, Elvan Emine ATA, Gül DİKEÇ 7 Eyl 2020
 • Opioid Kullanım Bozukluklarında İmmünoterapi
  Bahadır GENİŞ, Hakan AKSU, Zehra ARIKAN 7 Eyl 2020
 • Mental Health Problems and Coping Strategies of Health Care Professionals and Community During Covid-19 Pandemic
  Filiz İZCİ, Filiz KULACAOĞLU, Engin BESTEPE 7 Eyl 2020
 • OKUL ÖNCESİ DÖNEM YAYGIN PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARINDA OYUN TERAPİSİ ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
  Murat GENÇ, Özlem TOLAN 7 Eyl 2020
 • KORONAVİRÜS PANDEMİSİNE YÖNELİK PSİKOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME
  Hilal KAYA, Elvan KİREMİTÇİ CANIÖZ 7 Eyl 2020
 • Cinsiyet Psikolojisi: Yaşam Boyu Gelişimi Üzerine Bir Gözden Geçirme
  Bahar BAHTİYAR SAYGAN, Nilay PEKEL ULUDAĞLI 16 Eyl 2020
 • Dışavurumcu Sanat Uygulamalarının Öyküsel Terapi ile Entegrasyonu
  Şule BAŞTEMUR, Esra BAŞ 1 Eki 2020
 • COVID-19 Salgınında Stres, Stresin Olumsuz-Olumlu Sonuçları ve Önleyici Müdahalenin Olası Rolü
  Gızem ARIKAN 12 Eki 2020
 • RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİK BAKIMDA AMPİRİK ETİK GÖRÜNÜMLERİ
  Beyhan BAG 19 Eki 2020
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk’ta Yeni Dalga Terapiler'in Etkililiğine Dair Bir Gözden Geçirme
  Gizem ONARAL 19 Eki 2020
 • Tanılar Üstü Psikolojik Müdahale Programları: Depresyon ve Kaygı Bozuklukları Üzerindeki Etkisine Yönelik Sistematik Bir Derleme Çalışması
  Özge ERARSLAN İNGEÇ, Orçun YORULMAZ 19 Eki 2020
 • Bağımlı Hastalar için Rehabilitasyon: Dünya Örnekleri ve Erenköy BAHAR Modeli
  Başak ÜNÜBOL, Elif ÇİNKA, Melike MAYİ, Berhudan ŞAMAR, Mustafa YILMAZ, Mehmet Fırat URCAN, Serpil DEMİRCAN, Rabia BİLİCİ 5 Kas 2020
 • Cinsel Bağımlılık Üzerine Alan Yazın İncelemesi
  Gülşah Ezgican KIZILOK 14 Kas 2020
 • ARAFTA BİR YAŞAM: KEMİK İLİĞİ NAKLİ OLMUŞ BİR ÇOCUĞUN ANNESİ OLMAK
  Esra ENGİN, Mahire Olcay ÇAM, Hacer DEMİRKOL 17 Kas 2020
 • ÖRTÜK BENLİK SAYGISI: DOĞASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE PSİKOPATOLOJİLERDEKİ ROLÜ
  Ahmet Hamdi İMAMOĞLU, Yıldız BİLGE 17 Kas 2020
 • Genç Kadınlarda Kendini Susturma
  Meva DEMİR, Figen ÇOK 24 Kas 2020
 • Kanıta Dayalı Bir Psikiyatrik Rehabilitasyon Uygulaması: Hastalık Yönetimi ve İyileşme
  Rüveyda YÜKSEL, Hülya ARSLANTAŞ 24 Kas 2020
 • Prenatal İnflamasyon ve DEHB İlişkisi
  Canan KUYGUN KARCI 24 Ara 2020
 • COVID-19 PANDEMİSİNİN TOPLUMSAL ETKİLERİ: ZENOFOBİK EĞİLİMLER VE SONUÇLARI
  Faruk BOZDAĞ 6 Oca 2021
 • Psikiyatri Alanında Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Kullanımının Gözden Geçirilmesi
  İlkim Ecem EMRE, Cumhur TAŞ, Çiğdem EROL 6 Oca 2021
 • Kadın Cinsel İstismarcılar
  Zeynep BELMA GÖLGE, Emel BAYRAKTAR, Seda AKDEMİR 6 Oca 2021
 • MEME KANSERİ VE TRAVMA SONRASI GELİŞİM: BİR SİSTEMATİK DERLEME ÇALIŞMASI
  Cennet YASTIBAŞ, İmran Gökçen YILMAZ (KARAMAN) 6 Oca 2021
 • Transdiagnositik Faktör Olarak Belirsizliğe Tahammülsüzlük
  Fatih YIĞMAN, Selim FİDAN 17 Oca 2021
 • COVİD-19 PANDEMİSİ VE OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUK
  Zihniye OKRAY 30 Oca 2021
 • Ruh Sağlığı Bozukluklarının İyileştirilmesinde Kendilik Psikolojisi Yaklaşımının Etkililiğinin Sistematik Olarak İncelenmesi
  Ayşe GÖK 24 Şub 2021
 • Traumatic Brain Injury and Psychiatric Comorbidity
  Filiz KULACAOĞLU, Filiz İZCİ 24 Şub 2021