Kabul Edilmiş Makaleler

  • ONKOLOJİ HEMŞİRELERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK, TÜKENMİŞLİK VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
    YETER SİNEM ÖZÇETİN, GİZEM SARIOĞLU, SÜMEYYE iLAYDA DURSUN 3 Eyl 2019
  • Temel Duygusal Yüz İfadelerinin Zaman Algısı Üzerindeki Etkisi
    Şengül Erdoğan, Zeynel Baran 17 Eyl 2019