Kabul Edilmiş Makaleler

 • Duygu Düzenlemenin; Kendilik Nesnesi, Bağlanma ile Depresyon, Anksiyete ve Öznel İyi Oluş arasındaki İlişkide Aracılık Etkisine Yönelik Teorik Bir Çalışma
  Zeynep SET SET 6 May 2020
 • Bilişsel Davranışçı Evlilik Terapisi Üzerine Bir Derleme
  Rojin YAZAR , Özlem TOLAN 22 May 2020
 • TÜRKİYE’DE AĞIR RUHSAL HASTALIĞA SAHİP BİREYLERE VE AİLELERİNE YÖNELİK PSİKOSOSYAL MÜDAHALELER: SİSTEMATİK BİR İNCELEME
  Seval BEKİROĞLU , Seda ATTEPE ÖZDEN 30 May 2020
 • Şizofreni Tanısı Almış Bireylerin İstihdamı Üzerine Bir Değerlendirme
  Sema BUZ , Ecem Naz NAZLIER KESER , Fethi Anıl MAYDA , Gizem AKOĞLU 17 Haz 2020
 • Demans Tanısı Olan Kişilere Bakım Verenler için Bilişsel Davranışçı Terapi Müdahaleleri
  Elçin YORULMAZ , Gülay DİRİK 4 Tem 2020
 • Meme Kanserli Kadınlarda Bilişsel Davranışçı Terapilerin Etkililiği: Sistematik Derleme Çalışması
  Aygül TUNÇ AKSAN 10 Tem 2020
 • ALBİNİZMLİ BİREYLERDE DEPRESYON VE ANKSİYETE DÜZEYLERİ, ÖZSAYGI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE BİR OLGU KONTROL ÇALIŞMASI
  Kumru ŞENYAŞAR METERELLİYOZ, Menekşe Sıla YAZAR 13 Tem 2020
 • Somatik Duygusal Çatışma Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması
  Yıldız BİLGE , Nurhayat TÜTÜNCÜ 14 Tem 2020