Kabul Edilmiş Makaleler

  • Kutsal Savunma Şiirinde Milli Kimlik ve Dini Düşünce Arasındaki Bağ
    Seyyed Ali SERAJ , Ahmet YEŞİL 11 May 2020
  • MEZHEBĪ TEFSİRLERDE İMAN-AMEL İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BÜYÜK GÜNAH VE ŞEFAAT MESELELERİ (ZEMAḪŞERÎ, ṬABERSÎ, RĀZÎ ÖRNEĞİ)
    Mehmet BAĞIŞ , Abdulvasıf ERASLAN 8 Tem 2020
  • Yorumun Literal Anlamını Aşması: Sufi Te’vilde Anlam Genişlemesi, Cennet ve Nar (Cehennem) Örneği
    Ahmet GÜL 20 Tem 2020