Yayın İlkeleri

1- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD), 2006 yılında yayına başlayan ve 2007 yılından itibaren Mayıs ve Kasım aylarında düzenli olarak yılda iki sayı şeklinde yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. 

2- 2017 yılından itibaren SDÜFEFFD, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki sayı şeklinde yayımlanan hakemli bilimsel bir dergi olarak faaliyetlerine DergiPark internet sitesi ve altyapısı üzerinden devam edecektir. 

3- Dergimiz, yıl içerisindeki periyodik yayınlanma sıklığını değiştirmeden ek olarak özel sayı/sayılar yayınlayabilir. Özel sayıların içeriği ulusal ve/veya uluslararası bilimsel etkinliklerde (seminer, kongre, çalıştay vb.) sunulan çalışmalar ile önceden ilan edilen belirli bir konudaki özel çalışmalar olacak şekilde belirlenebilir. Yayınlanan özel sayılar ile ilgili detaylar kapak ve iç sayfalarda belirtilir. Özel sayılarda yayın ve editör kurulları değişebilir.

4- SDÜFEFFD’de; Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik alanlarında araştırma kategorisindeki Türkçe ve İngilizce bilimsel makaleler yayınlanır. Değerlendirilmek üzere dergimize iletilen makalelerin literatüre katkı sağlamaları, mevcut bilgi/yöntem veya tekniklere yeni özellikler kazandırmış olmaları, yeni bilgi/yöntem veya teknikler önermeleri gibi niteliklerde olmaları beklenmektedir.

5- 2017 yılından itibaren dergimizde; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ile derleme türündeki çalışmalar ve 20 sayfadan fazla olan çalışmalar kabul edilmeyecektir.

6- 2017 yılından itibaren dergimize gönderilen makalelerin durumları, nitelikleri ve içerikleri göz önünde bulundurularak, İngilizce dilinde sunulan makalelerin basımına öncelik tanınabilecektir

7- Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen makaleler “Değerlendirme Süreci” başlığı altında belirtilen aşamalardan geçerler. “Değerlendirme Süreci” hakkında detaylı bilgi "Dergi Hakkında" sayfasında mevcuttur ve buraya tıklayarak erişilebilir. Dergimize makalelerini ileten tüm yazarlar “Değerlendirme Süreci” başlığı altındaki tüm açıklamaları kabul etmiş sayılırlar.

8Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen makaleler, dergimiz yazım formatlarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Dergimiz yazım formatına uygun olarak hazırlanmayan makaleler değerlendirme sürecine kabul edilmezler. Örnek dosyalar; "Yazar Rehberi" sayfasında mevcuttur ve buraya tıklayarak erişilebilir.

9- Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen tüm makalelerin DergiPark sistemine yüklenmesinden önce; SDÜFEFFD'nin “Telif Hakkı Devir Formu” tüm yazarlar tarafından imzalanmalı ve bu belge taranarak sisteme yüklenmelidir. “Telif Hakkı Devir Formu”na buraya tıklayarak erişilebilir.

10- Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen makalelerin hiçbirinden herhangi bir başvuru, değerlendirme ve/veya yayın ücreti talep edilmemektedir.

11- Değerlendirilmek üzere makalelerini dergimize gönderen tüm yazarlar, “Dergi Hakkında” sayfasında sunulmuş olan “Odak ve Kapsam”, “Değerlendirme Süreci”, “Açık Erişim Politikası”, “Arşivleme”, “Yayın Sıklığı", “İntihalin Engellenmesi”, “Telif Hakkı Düzenlemesi” ve “Gizlilik Beyanı” konularındaki açıklamaları okuyarak kabul etmiş sayılırlar. "Dergi Hakkında" sayfasına buraya tıklayarak erişilebilir. Belirtilen açıklamalara aykırı durumlarda tüm sorumluluk ilgili çalışmayı hazırlayan yazarlara aittir ve SDÜFEFFD yönetimi, editörleri veya ilgilileri sorumlu tutulamaz.