Hakem Rehberi

1- SDÜFEFFD; Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış araştırma makalelerini yayınlamakta olup, makalelerin değerlendirmesi için Konu Editörleri tarafından seçilen alanında uzman kişilere hakemlik daveti DergiPark sitemi üzerinden iletilir.

2- Makale değerlendirme için davet edilen hakemlerin değerlendirmeyi kabul veya ret kararlarını 5 (beş) takvim günü içinde iletmeleri beklenir. Bu süre sonunda herhangi bir karar bildirmeyen hakem, değerlendirmeyi reddetmiş sayılır ve konu editörü yeni hakem ataması gerçekleştirebilir veya hakeme hatırlatma gönderebilir. 

3- Değerlendirmeyi kabul eden hakemlerin görüşlerini davet kabul tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde belirtmeleri beklenir. 

4- Değerlendirmeyi kabul eden hakemler, makale değerlendirme sürecinde SDÜFEFFD’nin DergiPark sistemi içerisinde mevcut olan “SDÜFEFFD Makale Değerlendirme Formu” isimli dokümanını kullanarak değerlendirme işlemini gerçekleştirirler. Hakem değerlendirmesi olarak bu formun tamamlanması zorunluluktur. Hakemler, gerekli gördükleri takdirde bu form haricinde görüş/öneri/düzeltme vb. isteklerini yazar tarafından sisteme yüklenen makale dosyası üzerinde yaparak bu dosyayı sisteme yükleyebilirler. Bu dosya yazarlara iletilerek istenilen değişikliklerin yapılması için yazarlara bilgi verilir.

5- Değerlendirme için davet edilen hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez (Single-Blind Peer Review).

6- Önerileri neticesinde düzeltilen makaleyi tekrar görmek isteyen hakemlerin, yazarların geri dönüşlerine 15 (onbeş) takvim günü içerisinde cevap vermeleri beklenir. Bu süre içerisinde yorum belirtmeyen hakemlerin olumlu görüş beyan ettikleri varsayılır.

7- SDÜFEFFD için hakemlik yapan tüm kullanıcılar, dergimiz "Etik İlkeler"ine göre hareket etmeyi kabul etmiş sayılırlar. Dergimiz "Etik İlkeler"ine buraya tıklayarak erişebilirsiniz.