KÜTÜPHANE YÖNETİCİSİNE BİLGİ

Kitaplıklara, bu açık erişimli dergiyi elektronik dergileri içine almaları önerilir.Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi dergipark.gov.tr/ bağlantısından elde edilebilir.