Kabul Edilmiş Makaleler

 • 2011-2017 Yılları Arasında Kliniğimizde İkiz Doğum Yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Suriyeli Göçmenlerin Fetal Maternal Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması Comparison of Fetal Maternal Clinic Feature of the Turkey Republic People and Syrian''s İmmigrant Twin Pregnants who gave birth in our clinical between the years 2011-2017 .
  Mustafa Doğan ÖZÇİL , Arif GÜNGÖREN 21 Oca 2020
 • Türk kadınlarında MDR1 (ABCB1) geni C3435T, C1236T, G2677T/A, A2956G polimorfizmleri ile meme kanseri riski arasındaki ilişki
  Fadime MUTLU İÇDUYGU , Hale ŞAMLI , Türkkan EVRENSEL , Asuman ÖZGÖZ , Kuyaş HEKİMLER ÖZTÜRK , Mustafa CANHOROZ , Adem DELİGÖNÜL , Necat İMİRZALIOĞLU 21 Oca 2020
 • ÖZOFAGUS ATREZİLİ YENİDOĞANLARDA ANESTEZİK RİSKLER, MORBİDİTE VE MORTALİTE
  Bilge Aslan , Feray AYDIN 14 Şub 2020
 • Asetabulum Kırıkları Cerrahi Tedavisinde Posterior Yaklaşım: Klinik ve Radyolojik Sonuçlar
  Murat TOPAL , Ali AYDIN , Ahmet Emre PAKSOY , Kemal ZENCİRLİ , Ahmet KÖSE , Vahit YILDIZ , Recep DİNÇER 2 Mar 2020
 • Dispne İle Gelen Hastalarda Klinik Bulgular Ve Kan Gazı Parametreleri
  Müge TÜRKER , Ekim SAĞLAM GÜRMEN , Adnan BİLGE , Cumhur Murat TULAY 22 Nis 2020
 • GBM Olgularında Adjuvan Radyoterapi Sonrası Nüks Paterninin Doz Dağılımı ile İlişkisi: EORTC ve RTOG Kılavuzlarının Değerlendirilmesi
  Emine Elif ÖZKAN , Zümrüt Arda KAYMAK ÇERKEŞLİ , İbrahim ÇOBANBAŞ , Şehnaz EVRİMLER , Mustafa KAYAN 24 Nis 2020
 • Yeni Bir Merkez, Isparta Şehir Hastanesi Açık Kalp Cerrahisi: İlk 106 Vaka Sonuçları
  Ersin ÇELİK , Ahmet ÇORA , Kadir Burhan KARADEM , Murat YILDIRIM , Harun DÜVER , Mehmet Ali YÜKSEK , Şenol GÜLMEN 27 Nis 2020
 • İNFRARENAL PERİFERİK ARTER HASTALIĞINDA KLİNİK MUAYENE, BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİK ANJİOGRAFİ VE DİGİTAL SUBTRACTİON ANJİOGRAFİ BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Murat YILDIRIM , Ersin ÇELİK , Ahmet ÖCAL 27 Nis 2020
 • FARKLI EVRELERDE DİZ OSTEOARTRİTİ OLAN HASTALARDA AYAK VE AYAK BİLEĞİ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Merve KARAPINAR , Ferdi BAŞKURT , Zeliha BAŞKURT , Meric UNAL 20 May 2020
 • Adolesan varikoselektomi hastalarının değerlendirilmesi
  Yalcin KİZİLKAN , Samet ŞENEL , İbrahim AYKANAT , Melih BALCI , Cüneyt ÖZDEN , Altuğ TUNCEL 20 May 2020
 • Arşiv Belgeleri Işığında Türkiye’nin Salgın Tedbirleri: Kolera Örneği (1924-1973)
  Fuat İNCE , Fatma Yağmur EVCİL 21 May 2020
 • MEZENKİMAL KÖK HÜCRE VE KOŞULLANDIRILMIŞ BESİYERİNİN OVARYUM HASARI ÜZERİNDEKİ TEDAVİ EDİCİ ETKİLERİ
  Burak ÜN , Meryem Akpolat FERAH , Büşra ÇETİNKAYA ÜN 21 May 2020
 • AKILCI İLAÇ KULLANIMI ANKET SONUÇLARI IŞIĞINDA EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ
  Derya HIRÇIN CENGER 28 May 2020
 • Gebelik ve Doğumda Geleneksel İnançlar ve Uygulamalar: Zimbabve'de Kadınlar Arasında Nitel Bir Çalışması
  Ronald MUSIZVINGOZA 28 May 2020
 • Ani İdiyopatik Sensorinöral İşitme Kaybında Sistemik İmmün İnflamasyon İndeksinin Değerlendirilmesi
  Yusuf Çağdaş KUMBUL , Hasan YASAN , Mustafa TÜZ , Erdoğan OKUR , Mehmet Emre SİVRİCE , Bekir BÜYÜKÇELİK 2 Haz 2020