Yıl 2020, Cilt 27 , Sayı 1, Sayfalar 137 - 144 2020-03-01

SAĞLIĞIN SOSYAL BİR BELİRLEYİCİSİ: SAĞLIK OKURYAZARLIĞI A SOCIAL DETERMINANT OF HEALTH: HEALTH LITERACY

Kenan GÖZLÜ [1]


Öz

Sağlıklı olmak her bireyin en temel haklarından birisidir. Bunun için hem sağlık kurumlarına, hem de bireylere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bireylere düşen sorumluluk sağlık ve hastalıklarla ilgili bilgi sahibi olmak, sağlık sorunları ile karşılaşmalarını azaltacak bir yaşam tarzı benimsemektir. Bununla birlikte bireylerin sağlığını biyolojik, çevresel ve sosyal birçok faktör etkilemektedir. Sağlığı etkileyen sosyal faktörlerden birisi sağlık okuryazarlığıdır. Sağlık eşitsizliklerinin ve sağlık maliyetlerinin azaltılmasında önemli etkileri bulunan sağlık okuryazarlığı, sağlığın en güçlü sosyal belirleyicileri arasındadır. Yapılan araştırmalar bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeyinin sağlık statüsü ile ilgili en güçlü göstergelerden birisi olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak bireylerin farklı sosyal imkanlara sahip olması, gelişen teknoloji ile birlikte sağlık sisteminden beklentilerin artması ve sağlık bilgisinin karmaşık bir yapıya bürünmesi bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeyinin yükseltilmesini zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla öncelikli olarak bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeyinin belirlenmesi, sağlık ve eğitim başta olmak üzere multidisipliner çalışmaların yapılması, farkındalığın sağlanması, politik desteğin oluşturulması gerekmektedir. 

Abstract

Being healthy is one of the most basic rights of each individual. In order for this goal being achieved, both health institutions and individuals have important responsibilities. The responsibility of individuals is to have knowledge about health and diseases and to adopt a lifestyle that will reduce their encounter with health problems. However, there are many biological, environmental and social factors affecting the health of individuals. Health literacy is one of the social factors affecting health. Health literacy, which has important effects on reducing health inequalities and health costs, is among the strongest social determinants of health. Researchs shows that health literacy level of individuals is one of the strongest indicators of health status. However, the fact that individuals have different social opportunities, the increase in the expectations from the health system along with the developing technology, and the complexity of health information make it difficult for individuals to increase the level of health literacy. Therefore, it is needed to determine the level of health literacy of individuals, to conduct multidisciplinary studies, especially in health and education, to ensure awareness and to establish political support.

Keywords: Health, social determinant, health literacy.

Sağlık, sosyal belirleyici, sağlık okuryazarlığı
  • Kaynaklar1.Öner C. Sağlığın sosyal belirleyicileri ve yaşam kalitesi ile ilişkisi. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2014;5(3):15-18.2.World Health Organization. About social determinants of health. [Internet] [cited 17 March 2019]. Available from: https://www.who.int/social_determinants/sdh_definition/en/ 3.Lucyk K, McLaren L. Taking stock of the social determinants of health: A scoping review. PLoS ONE 2017;12(5):e0177306. 4.Havranek EP, Mujahid MS, Barr DA, Blair IV, Cohen MS, Cruz-Flores S. et all. Social determinants of risk and outcomes for cardiovascular disease. A Scientific Statement From the American Heart Association, Circulation 2015;132:873-898. 5.Office of Disease Prevention and Health Promotion, Healthy People 2020. Social determinants of health. [Internet] [cited 12 April 2019]. Available from: https://www.healthypeople.gov/2020/topics-objectives/topic/social-determinants-of-health. 6.Tontuş H.Ö. Sınırlı sağlık okuryazarlığının sağlığa ve sağlık hizmetleri kullanımına etkileri. Sağlığa ve Sosyal Politikalara Bakış 2014;19:32-35.7.Örnek M. Sağlık okuryazarlığı. Sağlığa ve Sosyal Politikalara Bakış 2014;19:26-31.8.Ishikawa H, Takeuchi T, Yano E. Measuring functional, communicative and critical health literacy among diabetic patients. Diabetes Care 2008;31(5):874–879.9.Mancuso JM. Assesment and measurement of health literacy: an integrative review of the literature. Nursing and Health Sciences 2009;11:77-89.10.Ratzan SC. Health literacy:communication for public good. Health Promotion International 2001;16(2):207-214.11.Institute of Medicine. Health literacy: a prescription to end confusion. Washington, DC: The National Academies Press; 2004.12.Sørensen K, Broucke SV, Fullam J, Doyle G, Pelikan J, Slonska Z. et all. HLS-EU Consortium Health Literacy Project European. Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models. BMC Public Health 2012;12:80.13.European Centre for Disease Prevention and Control. Transferability of health promotion and health education approaches between non-communicable and communicable diseases. Technical Report, Stockholm; 2014.14.Zarcadoolas C, Pleasant AF, Greer DS. Advancing health literacy: a framework for understanding and action. San Francisco, Jossey-Bass A Wiley Imprint; 2006.15.Australian Commission on Safety and Quality in Health Care. Consumers, the health system and health literacy: taking action to improve safety and quality. Consultation Paper. Sydney; 2013.16.Kanj M, Mitic W. (2009). Promoting health and development: closing the implementation gap. 7th Global Conference on Health Promotion working document [Internet]. 26-30 October 2009, Nairobi, Kenya. [cited 19 April 2019]. Available from: https://www.dors.it/documentazione/testo/201409/02_2009_OMS%20Nairobi_Health%20Literacy.pdf17.Nutbeam D. Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. Health Promotion International 2000;15(3):259-267.18.Health Literacy Connection. What influences health literacy? [Internet] [cited 02 May 2019]. Available from:http://www.healthliteracyconnection.ca/influences.aspx19.Institute of Medicine, Toward health equity and patient-centeredness: integrating health literacy, disparities reduction and quality improvement: Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies Press; 2009.20.Dodson S, Good S, Osborne RH. Health literacy toolkit for low and middle- income countries: a series of information sheets to empower communities and strengthen health systems. New Delhi: World Health Organization, Regional Office for South-East Asia; 2015.21.Institute of Medicine. Measures of health literacy: workshop summary. Washington, DC: The National Academies Press; 2009.22.Parker R. Health literacy: a challenge for American patients and their healthcare providers. Health Promotion International 2000;15(4): 277-283.23.McCormack L, Haun J, Sørensen K, Valerio M. Recommendations for advancing health literacy measurement. Journal of Health Communication 2013;18: 9-14.24.Kwan B, Frankish J, Rootman I. The development and validation of measures of ‘‘health literacy’’ in different populations. UBC Institute of Health Promotion Research and UVic Community Health Promotion Research, Final Report, Canada; 2006.25.O’Neill B, Gonçalves D, Ricci-Cabello I, Ziebland S, Valderas J. An overview of self-administered health literacy instruments. PLoSONE 2014;9(12):e109110.26.Peiravian F, Rasekh HR, Hashemi HJ, Mohammadi N, Jafari N, Fardi K. Drug literacy in Iran: the experience of using “the single item health literacy screening (SILS) tool”. Iranian Journal of Pharmaceutical Research 2014;13(supplement):217-224.27.Pleasant A. Advancing health literacy measurement: a pathway to better health and health system performance. Journal of Health Communication 2014;19:1481-1496.28.Institute of Medicine. Health literacy: improving health, health systems, and health policy around the world: workshop summary. Washington, DC: The National Academies Press; 2013.29.Sezgin D. Sağlık okuryazarlığını anlamak. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi 2013; Özel Sayı 3 (Sağlık İletişimi):73-91.30.Berkman ND, Davis TC, McCormack L. “Health literacy: what is it?”, Journal of Health Communication 2010;(15):9-19.31.World Health Organization. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. Final Report of the Commission on Social Determinants of Health, Geneva; 2008.32.World Health Organization, Health literacy the solid facts. Regional Office for Europe Copenhagen; Denmark, 2013.33.Egbert N, Nanna KM. Health literacy: challenges and strategies. OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing 2009;14(3):1-9.34.Mancuso JM. Health literacy: a concept/dimensional analysis. Nursing and Health Sciences, 2008;10:248-255.35.Weiss B.D. Health literacy and patient safety: help patients understand, manual for clinicians. 2nd ed. Chicago, American Medical Association Foundation and American Medical Association; 2007.36.Rudd RE, Groene OR, Navarro-Rubio MD. On health literacy and health outcomes: background, impact and future direction. Rev Calid Asist 2013;28(3):188-192.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1777-7495
Yazar: Kenan GÖZLÜ (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAĞLIK BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 23 Mayıs 2019
Kabul Tarihi : 18 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2020

Bibtex @derleme { sdutfd569301, journal = {SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-7416}, eissn = {2602-2109}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {27}, pages = {137 - 144}, doi = {10.17343/sdutfd.569301}, title = {SAĞLIĞIN SOSYAL BİR BELİRLEYİCİSİ: SAĞLIK OKURYAZARLIĞI A SOCIAL DETERMINANT OF HEALTH: HEALTH LITERACY}, key = {cite}, author = {GÖZLÜ, Kenan} }
APA GÖZLÜ, K . (2020). SAĞLIĞIN SOSYAL BİR BELİRLEYİCİSİ: SAĞLIK OKURYAZARLIĞI A SOCIAL DETERMINANT OF HEALTH: HEALTH LITERACY. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 27 (1) , 137-144 . DOI: 10.17343/sdutfd.569301
MLA GÖZLÜ, K . "SAĞLIĞIN SOSYAL BİR BELİRLEYİCİSİ: SAĞLIK OKURYAZARLIĞI A SOCIAL DETERMINANT OF HEALTH: HEALTH LITERACY". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 27 (2020 ): 137-144 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdutfd/issue/52788/569301>
Chicago GÖZLÜ, K . "SAĞLIĞIN SOSYAL BİR BELİRLEYİCİSİ: SAĞLIK OKURYAZARLIĞI A SOCIAL DETERMINANT OF HEALTH: HEALTH LITERACY". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 27 (2020 ): 137-144
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIĞIN SOSYAL BİR BELİRLEYİCİSİ: SAĞLIK OKURYAZARLIĞI A SOCIAL DETERMINANT OF HEALTH: HEALTH LITERACY AU - Kenan GÖZLÜ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17343/sdutfd.569301 DO - 10.17343/sdutfd.569301 T2 - SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 144 VL - 27 IS - 1 SN - 1300-7416-2602-2109 M3 - doi: 10.17343/sdutfd.569301 UR - https://doi.org/10.17343/sdutfd.569301 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi SAĞLIĞIN SOSYAL BİR BELİRLEYİCİSİ: SAĞLIK OKURYAZARLIĞI A SOCIAL DETERMINANT OF HEALTH: HEALTH LITERACY %A Kenan GÖZLÜ %T SAĞLIĞIN SOSYAL BİR BELİRLEYİCİSİ: SAĞLIK OKURYAZARLIĞI A SOCIAL DETERMINANT OF HEALTH: HEALTH LITERACY %D 2020 %J SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi %P 1300-7416-2602-2109 %V 27 %N 1 %R doi: 10.17343/sdutfd.569301 %U 10.17343/sdutfd.569301
ISNAD GÖZLÜ, Kenan . "SAĞLIĞIN SOSYAL BİR BELİRLEYİCİSİ: SAĞLIK OKURYAZARLIĞI A SOCIAL DETERMINANT OF HEALTH: HEALTH LITERACY". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 27 / 1 (Mart 2020): 137-144 . https://doi.org/10.17343/sdutfd.569301
AMA GÖZLÜ K . SAĞLIĞIN SOSYAL BİR BELİRLEYİCİSİ: SAĞLIK OKURYAZARLIĞI A SOCIAL DETERMINANT OF HEALTH: HEALTH LITERACY. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2020; 27(1): 137-144.
Vancouver GÖZLÜ K . SAĞLIĞIN SOSYAL BİR BELİRLEYİCİSİ: SAĞLIK OKURYAZARLIĞI A SOCIAL DETERMINANT OF HEALTH: HEALTH LITERACY. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2020; 27(1): 144-137.