Yayın Politikası


Odak ve Kapsam

Selcuk Dental Journal, diş hekimliği alanında yenilikçi ve yüksek kaliteli makalelerin yayımlanmasına önem vermektedir. Kabul edilen makalelerin bilimsel standartlarda ve etik değerlere bağlı olması istenmektedir. Dergi, temel ve klinik bilim alanlarını kapsamak üzere diş hekimliği ile ilgili özgün araştırma makaleleri, olgu sunumları, derlemeler ve editöre mektuplar yayımlamaktadır.

 


Değerlendirme Süreci

Yayın kurallarına  uygun olarak hazırlanan ve gönderilen makaleler editör tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Editörün ön değerlendirmesi sonucunda yazım ve yayın kuralları açısından eksiği bulunmayan makale, yayın kuruluna sunulur. Yayın kurulunun değerlendirmesi sonucunda makalenin bilimsel danışma kurulu üyeleri tarafından değerlendirilmesine ya da işleme alınmamasına karar verilebilir. Yayın kurulu tarafından işleme alınmasına karar verilen makale, bilimsel danışma kurulu üyeleri arasından belirlenen en az iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. Hakemler, makaleyi olduğu haliyle kabul etme, düzeltme isteme veya red etme önerilerinde bulunabilirler. Makale, ancak hakemlerden olumlu rapor geldiğinde ve hakemlerin istediği düzeltmeler yerine getirildiği takdirde yayına kabul edilir.  Hakemler arasında fikir birliği olmaması halinde makale, değerlendirilmek üzere yeni bir hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmeleri dikkate alınarak, nihai karar editör tarafından verilir.

 

Yayın Sıklığı

 

Selcuk Dental Journal yılda üç sayı olarak yayımlanmaktadır.


 

Açık Erişim Politikası

 

Dergi, Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) tanımına uygun olarak Açık Erişim bir dergidir.  Açık Erişim "[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır.


Yayın Etiği Politikası

Selcuk Dental Journal, yayın etiği için 'Committee on Publication Ethics' (COPE) tarafından yayımlanan Dergi Editörleri için hazırlanmış uygulama rehberini (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors  kabul etmektedir.