Fen ve Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Tayfun TUTAK |


Fen ve Sosyal Bilimler Dergisi; bilimsel, hakemli ve açık erişim bir dergidir. 2020 yılında yayın hayatına başlamıştır. Yılda 2 sayı yayınlamaktadır. Fen ve Sosyal Bilimler Dergisi; sosyal bilimler, eğitim bilimleri, tıp bilimleri, mühendislik bilimleri ve fen bilimleri ile ilgili konular hakkında en güncel bilimsel ve teknik gelişmeleri herkese ulaştırmayı amaçlamaktadır. 

Makalelerin dergiye yüklenmesi sürecinde yazarlar tarafından "iThenticate", "Turnitin" gibi programların plagiarism detection software çıktısı (intihal raporları) alınmalı ve sisteme yüklenmelidir. İntihal raporları Editör veya Alan Editörü tarafından incelenmektedir ve % 20'nin üzerinde benzerliğe sahip olan makaleler reddedilmektedir.

Hakem değerlendirmeleri doğrultusunda her bir makale için değerlendirme süreci en fazla 21 gündür. Fen ve Sosyal Bilimler Dergisi'ne makalesini gönderecek yazarların aşağıdaki dosyaları hazırlaması ve dergi yazım kurallarına uygun şekilde biçimlendirmesi gerekmektedir:

  • Makalesinin tam metnini Yazım Kuralları sayfasından ulaşacağı şablonu esas alarak hazırlamalı ve office word dosyası biçiminde, "Tam Metin" olarak adlandırıp sisteme yüklemelidir. 
  • Makale "Tam Metin" dosyası intihal programı ile taranmalı ve benzerlik raporu sisteme yüklenmelidir.   
  • Telif hakkı devir formu makaledeki tüm yazarlar tarafından imzalanmalı ve gerekli bilgiler doldurularak sisteme yüklenmelidir.

Fen ve Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Tayfun TUTAK |
Kapak Resmi


Fen ve Sosyal Bilimler Dergisi; bilimsel, hakemli ve açık erişim bir dergidir. 2020 yılında yayın hayatına başlamıştır. Yılda 2 sayı yayınlamaktadır. Fen ve Sosyal Bilimler Dergisi; sosyal bilimler, eğitim bilimleri, tıp bilimleri, mühendislik bilimleri ve fen bilimleri ile ilgili konular hakkında en güncel bilimsel ve teknik gelişmeleri herkese ulaştırmayı amaçlamaktadır. 

Makalelerin dergiye yüklenmesi sürecinde yazarlar tarafından "iThenticate", "Turnitin" gibi programların plagiarism detection software çıktısı (intihal raporları) alınmalı ve sisteme yüklenmelidir. İntihal raporları Editör veya Alan Editörü tarafından incelenmektedir ve % 20'nin üzerinde benzerliğe sahip olan makaleler reddedilmektedir.

Hakem değerlendirmeleri doğrultusunda her bir makale için değerlendirme süreci en fazla 21 gündür. Fen ve Sosyal Bilimler Dergisi'ne makalesini gönderecek yazarların aşağıdaki dosyaları hazırlaması ve dergi yazım kurallarına uygun şekilde biçimlendirmesi gerekmektedir:

  • Makalesinin tam metnini Yazım Kuralları sayfasından ulaşacağı şablonu esas alarak hazırlamalı ve office word dosyası biçiminde, "Tam Metin" olarak adlandırıp sisteme yüklemelidir. 
  • Makale "Tam Metin" dosyası intihal programı ile taranmalı ve benzerlik raporu sisteme yüklenmelidir.   
  • Telif hakkı devir formu makaledeki tüm yazarlar tarafından imzalanmalı ve gerekli bilgiler doldurularak sisteme yüklenmelidir.
Erken Görünümdeki Sayılar
Sayılar