Editör Kurulu

Baş Editör: Dr. Öğretim Üyesi Tayfun TUTAK, Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet ERENSOY, Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Namık AK, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 

Yayın veya Danışma Kurulu

  • Doç. Dr. Ahmet ERENSOY, FIRAT ÜNİVERSİTESİ
  • Dr. Öğretim Üyesi Ebru KORKMAZ, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
  • Doç. Dr. Namık AK, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
  • Doç. Dr. Tamer KUTLUCA, DİCLE ÜNİVERSİTESİ
  • Prof. Dr. Raşit ZENGİN, FIRAT ÜNİVERSİTESİ