Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Fen ve Sosyal Bilimler Dergisi'nin yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle tarafsız bir şekilde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılması esasına dayanır. Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını, tarafsızlığının sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir. Bu kapsamda Fen ve Sosyal Bilimler Dergisi’nin yayın etiği ile açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.

Makale sunumu, kabulü veya yayını sürecinde yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. 

Hakem değerlendirmeleri doğrultusunda her bir makale için değerlendirme süreci en fazla 21 gündür.

Hakem raporları doğrultusunda düzeltme verilen makaleler, yazarlar tarafından 21 gün içinde düzeltilmeli ve düzeltilmiş hali sisteme yüklenmelidir. 

Makalelerini geri çekmek isteyen yazarlar sistem üzerinden yazarak veya editöre e-mail göndererek makalelerini geri çekme talebinde bulunabilirler.