Yazım Kuralları

Deneysel araştırma makaleleri ve derleme makaleleri yayımlanabilmektedir.
Makale Yapısı: Makale, Türkçe ve İngilizce özet bölümlerini içermelidir. Türkçe özet, "Özet" olarak yazılmalı, İngilizce özet için "Abstract" kullanılmalıdır. Özet, 100-250 kelime arasında olmalıdır. Özet; "Amaç, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler" bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır. Anahtar kelime sayısı 3-5 arasında olmalıdır. Anahtar kelimeler alfabetik sıraya göre yazılmalıdır. İngilizce abstract için "Background, Methods, Results, Conclusion, Keywords" başlıkları kullanılmalıdır. Türkçe yazılan makaleler, "Giriş, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Teşekkür (varsa), Kaynaklar" ana başlıklarından oluşmalıdır. 

Metin İçerisinde Atıf: Metin içerisinde gerekli referansların verilmesi aynı şekilde yapılan atıfların KAYNAKLAR içerisinde dergi formatına uygun olarak verilmesi gerekmektedir. Eğer Özet içerisinde bir atıfın yapılmasa gerekiyorsa, referans açık bir şekilde verilmelidir. Metinde parantez içerisindeki [1], [2], [3] vb. rakamlarla numaralandırılmalı ve metin sonunda da eser içinde veriliş sırasına göre yazılmalıdır. Yazar adı verilecekse referans verme işlemi hemen yazar adından sonra (Tutak ve ark. [7]), yazar adı verilmeden referans verilecek ise cümlenin sonuna (....... elde edilmiştir [8], [9]) referans verilmelidir. 

Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, Makalenin Tam Başlığı, Derginin adı (varsa uluslararası kısaltmaları), Cilt no (Sayı no), makalenin başlangıç ve bitiş sayfa no, yıl.

Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, Kitabın Adı, Cilt no, varsa editörü, yayınevinin adı, yayın no, yayınlandığı yer, yıl.

Kaynak kitaptan bir bölüm ise: Bölüm yazarının soyadı, adının baş harfi., Bölümün Adı, Bölümün Alındığı Kitabın Adı, Cilt no, varsa editörü, yayınevinin adı, yayınlandığı yer, bölümün başlangıç ve bitiş sayfa no, yıl.

Kaynak basılmış tez ise: Yazarın soyadı adının baş harfi., Tezin adı, cinsi (master, doktora), sunulduğu üniversite, enstitü, yayınlandığı yer, yıl.

Kaynak kongreden alınmış bir tebliğ ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., Tebliğin adı, Kongrenin Adı, yapıldığı yer, tebliğin başlangıç ve bitiş sayfa no, kongrenin tarihi.
Kaynak web sayfasında alınmış ise: Yazar veya sorumlu kurum. Atıf yapılan öğrenin başlığı. web sayfasının adı. URL. Yayın tarihi. Erişim tarihi.

Yazarlar için örnek makale yazım şablonu aşağıdaki linktedir: