Dizinleme Bilgileri

A. ULUSLARARASI İNDEKSLER

1. EBSCO: Academic Search Ultimate (Başlangıç: 04.01.2013; Tam Metin Başlangıç: 04.01.2013)

    Açıklama: Dergimizin 2014-2017 yılları arasındaki basılı sayılarında EBSCO hakkında geçen "izlenmektedir" ifadesi sehven yazılmış olup dergimiz 04.01.2013 tarihinden itibaren EBSCO'da tam metin olarak indekslenmektedir. Bkz. https://www.ebscohost.com/titleLists/asn-journals.htm?_ga=2.218753050.204356364.1521617760-204839760.1521617760

2. Index Copernicus (2019 yılı 10. cilt 22. sayıdan itibaren)

3.  DRJI (Directory of Research Journals Indexing)

4. ResearchBib (Academic Research Index) (2019 yılı 10. cilt 22. sayıdan itibaren)


B. ULUSAL İNDEKSLER

1. ULAKBİM TR DİZİN Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı (Kabul: 26.12.2014; 2012 yılı 3. cilt 1. sayıdan itibaren)

2. İdealonline Akademik Dergiler Veri Tabanı (Başlangıç yılı: 2017)

3. SOBİAD Atıf Dizini (Başlangıç yılı: 2010)

88x31.png

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.