Yıl 2017, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 267 - 274 2017-12-15

THE ANALYSIS OF AHMET HAMDİ TANPINAR’S POEM “HER ŞEY YERLİ YERİNDE” IN THE CONTEXT OF THE EİNFÜLUNG THEORY
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Her Şey Yerli Yerinde" Adlı Şiirini Özdeşleyimci Kurama Göre Okuma Denemesi

Senem Gezeroğlu [1]


The Einfülung Theory, which examines the correlation between subject and object and the identification of the subject with the object arising from this correlation, focuses on the transfer of a state of feeling by the subject to the object. According to Einfülung theory, whose main principles are created by Thodore Lips, people expose to many objects, cases and events, and are effected by them. Subject loads a state of feeling on the object in which it interacts and object is also sensed by the emotions of the subject who looks to it. Ahmet Hamdi Tanpınar also loads a state of feeling on his poem titled “Her Şey Yerli Yerinde” and fictionalized it through  “object” oriented discourses. Tanpınar, who uses the objects with a symbolic expression as in Parnassism by loading a state of feeling on them instead of having an absolute realism principle, explains the subject’s emotional state through the object and locates object -as a dynamic component of the narrative or a focal point- in the center of narrative by establishing an identification between poem’s subject and objects.

            İnsanın nesneyle kurduğu bağı ve kurulan bu bağ sonucu kişinin o objeyle özdeşleşmesini inceleyen Einfühlung (Özdeşleyim) kuramı, süjenin söz konusu objeye bir duygu hâli yüklemesiyle ilgilenir. Temel ilkeleri Thedore Lipps tarafından oluşturulan Özdeşleyim kuramına göre insanlar birçok nesne, durum, olayla karşı karşıya kalır ve bunlardan etkilenir. Özne, etkileşimde bulunduğu nesneye bir duygu hâli yükler ve nesne de “kendisine bakan”ın duygularıyla anlamlandırılır. Ahmet Hamdi Tanpınar da “Her Şey Yerli Yerinde” adlı şiirinde eşyaya bir duygu hâli yüklemiş ve şiirini “nesne” odaklı söylemler üzerine kurgulamıştır. Eşyaları parnasizimde olduğu gibi mutlak gerçeklik ilkesiyle değil, onlara bir duygu hâli yükleyerek sembolik bir anlatımla kullanan Tanpınar, aynı zamanda eşyalarla şiir öznesi arasında bir özdeşleyim kurarak öznenin duygu durumunu nesne üzerinden anlatmış; nesneyi de anlatının dinamik bir unsuru, odak noktası olarak anlatının merkezine koymuştur.

  • Ayvazoğlu, Beşir (2002). Aşk Estetiği. İstanbul: Ötüken Yayınları.
  • Berger, John (2013). Görme Biçimleri. İstanbul: Metis Yayıncılık.
  • Göknil, Nazan (1945). “Estetik Haz, Psikolojik ve Fenomenolojik Estetik Hakkında Bir Araştırma”. Felsefe Arkivi. Sayı 1. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
  • Hitchcock, Louise (2013). Kuramlar ve Kuramcılar. İstanbul: İletişim Yayınları.
  • Kolcu, Ali İhsan (2011). “Einfühlung Kuramı”. Edebiyat Kuramları. Erzurum: Salkımsöğüt Yayınevi.
  • Moran, Berna (2013). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul: İletişim Yayınları.
  • Uçar, Aslı (2012). Teselliyi Eşyada Aramak: Türkçe Romanda Nesneler. Doktora Tezi. Ankara: Bilkent Üniversitesi.
  • Worringer, Wilhelm (1985). Soyutlama ve Özdeşleyim. Çev: İsmail Tunalı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Konular Edebiyat
Yayımlanma Tarihi 2017/2
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Senem Gezeroğlu
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 6 Ağustos 2017
Kabul Tarihi : 3 Ekim 2017
Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { soylemdergi332986, journal = {Söylem Filoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-0502}, address = {soylemdergi@hotmail.com}, publisher = {Yusuf ÇETİN}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {267 - 274}, doi = {10.29110/soylemdergi.332986}, title = {Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Her Şey Yerli Yerinde" Adlı Şiirini Özdeşleyimci Kurama Göre Okuma Denemesi}, key = {cite}, author = {Gezeroğlu, Senem} }
APA Gezeroğlu, S . (2017). Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Her Şey Yerli Yerinde" Adlı Şiirini Özdeşleyimci Kurama Göre Okuma Denemesi. Söylem Filoloji Dergisi , 2 (2) , 267-274 . DOI: 10.29110/soylemdergi.332986
MLA Gezeroğlu, S . "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Her Şey Yerli Yerinde" Adlı Şiirini Özdeşleyimci Kurama Göre Okuma Denemesi". Söylem Filoloji Dergisi 2 (2017 ): 267-274 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/soylemdergi/issue/32680/332986>
Chicago Gezeroğlu, S . "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Her Şey Yerli Yerinde" Adlı Şiirini Özdeşleyimci Kurama Göre Okuma Denemesi". Söylem Filoloji Dergisi 2 (2017 ): 267-274
RIS TY - JOUR T1 - Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Her Şey Yerli Yerinde" Adlı Şiirini Özdeşleyimci Kurama Göre Okuma Denemesi AU - Senem Gezeroğlu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29110/soylemdergi.332986 DO - 10.29110/soylemdergi.332986 T2 - Söylem Filoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 267 EP - 274 VL - 2 IS - 2 SN - -2548-0502 M3 - doi: 10.29110/soylemdergi.332986 UR - https://doi.org/10.29110/soylemdergi.332986 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Söylem Filoloji Dergisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Her Şey Yerli Yerinde" Adlı Şiirini Özdeşleyimci Kurama Göre Okuma Denemesi %A Senem Gezeroğlu %T Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Her Şey Yerli Yerinde" Adlı Şiirini Özdeşleyimci Kurama Göre Okuma Denemesi %D 2017 %J Söylem Filoloji Dergisi %P -2548-0502 %V 2 %N 2 %R doi: 10.29110/soylemdergi.332986 %U 10.29110/soylemdergi.332986
ISNAD Gezeroğlu, Senem . "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Her Şey Yerli Yerinde" Adlı Şiirini Özdeşleyimci Kurama Göre Okuma Denemesi". Söylem Filoloji Dergisi 2 / 2 (Aralık 2017): 267-274 . https://doi.org/10.29110/soylemdergi.332986
AMA Gezeroğlu S . Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Her Şey Yerli Yerinde" Adlı Şiirini Özdeşleyimci Kurama Göre Okuma Denemesi. SFD. 2017; 2(2): 267-274.
Vancouver Gezeroğlu S . Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Her Şey Yerli Yerinde" Adlı Şiirini Özdeşleyimci Kurama Göre Okuma Denemesi. Söylem Filoloji Dergisi. 2017; 2(2): 274-267.