Dergi Kurulları

Editörler

Prof. Dr. Fatih KILINÇ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6426-3948 Türkiye
Spor Bilimleri

Editör Yardımcıları

Doç. Dr. Gökmen ÖZEN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Türkiye

Bilim Danışma Kurulu

Abdurrahman AKTOP AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Doç. Dr. Aydın ŞENTÜRK DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Türkiye
Prof. Dr. Ayşe KİN İŞLER Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0001-9651-2067 Türkiye
Doç. Dr. Erkan DEMİRKAN HİTİT ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Türkiye
Prof. Dr. Fatih KILINÇ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6426-3948 Türkiye
Prof. Dr. Gül ÖZKAYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Türkiye
Seydi Ahmet AĞAOĞLU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8578-3355 Türkiye
Prof. Dr. Tahir HAZIR HACETTEPE UNIVERSITY, FACULTY OF SPORTS SCIENCES 0000-0002-0048-0281 Türkiye

Sayın Akademisyenler,

Spor Bilimleri alanındaki çalışmaları içeren uluslararası nitelikte ve hakemli dergi olarak yayımlanan Journal of Sportive Performance Research/Sportif Performans Araştırmaları Dergisi'nin 2020 yılında çıkacak olan sayısı için dergimizin kapsamı dahilinde olan konularla ilgili özgün araştırma ve derleme türünde makaleler kabul edilecektir. Bu anlamda ilgili sayı için makaleler 2020 yılının Kasım ayı sonuna kadar gönderilebilir.


 Bilgilerinize sunulur.

Editör

Prof. Dr. Fatih KILINÇ


8764