Yayın Politikası

  • Seramik Araştırmaları Dergisi [SRMKA], yılda bir kez aralık ayında yayınlanır.

  • Seramik Araştırmaları Dergisi, yazarlardan yayın ücreti talep etmez.

  • Makaleler iki uzman tarafından çift kör hakemlik uygulaması ile değerlendirilir.

  • Yayın Kurulu kararında bağımsızdır.