Yıl 2020, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 65 - 71 2020-12-31

Analysis of Texts in Turkish Course Books from Disciplinary
Analysis of Texts in Turkish Course Books from Disciplinary

Şengül KILIÇ AVAN [1]


In this study, it is aimed to analyze reading, listening and free reading texts in 5, 6, 7 and 8th grade textbooks in an interdisciplinary dimension. Within the scope of the study, the level of the relationship between Turkish textbooks and other disciplines was tried to be determined. Research is a content analysis study made by document analysis method, which is one of the qualitative research methods. The study was obtained from the books accepted as a textbook in secondary schools by the Ministry of Education Board of Education and Discipline Board in the 2019-2020 academic year. Listening, reading and free reading texts in the textbooks are grouped in the relationship between Turkish lesson and other disciplines (social studies, mathematics, science, English, information technologies, religious culture and moral knowledge, music, physical education, visual arts). As a result of the research, an adequate interdisciplinary relationship was not found and it was found that the relationship was mostly with social studies and religious culture lesson. At this point, the relationship with other courses should be increased.
In this study, it is aimed to analyze reading, listening and free reading texts in 5, 6, 7 and 8th grade textbooks in an interdisciplinary dimension. Within the scope of the study, the level of the relationship between Turkish textbooks and other disciplines was tried to be determined. Research is a content analysis study made by document analysis method, which is one of the qualitative research methods. The study was obtained from the books accepted as a textbook in secondary schools by the Ministry of Education Board of Education and Discipline Board in the 2019-2020 academic year. Listening, reading and free reading texts in the textbooks are grouped in the relationship between Turkish lesson and other disciplines (social studies, mathematics, science, English, information technologies, religious culture and moral knowledge, music, physical education, visual arts). As a result of the research, an adequate interdisciplinary relationship was not found and it was found that the relationship was mostly with social studies and religious culture lesson. At this point, the relationship with other courses should be increased.
 • Australian Government Department of Education and Training. (2018). Through Growth to Achievement: Report of the Review to Achieve Educational Excellence in Australian Schools. Canberra : Australian Government.
 • Aydınlı, B., & Avan, Ç. (2017). Yeni Eğitim Yaklaşımlarına Öğretmen Adaylarının Başlangıç. Route Educational and Social Science Journal, 4(7), 465-474.
 • Coşkun, Y. (2018). A Study on Metacognitive Thinking Skills of University Students. Journal of Education and Training Studie, 6(3), 38-46. doi:10.11114/jets.v6i3.2931
 • Demirel, Ö., Tuncel, İ., Demirhan, C., & Demir, K. (2008). Çoklu Zekâ Kuramı ile Disiplinlerarası Yaklaşımı Temel Alan Uygulamalara İlişkin Öğretmen-Öğrenci Görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(147), 14-25.
 • Engel, L., Rutkowski, D., & Thompson, G. (2019). Toward aninternational measure of global competence? A critical look at the PISA 2018 framework. Globalisation, Societies and Education, 17(2), 117-131. doi:10.1080/14767724.2019.1642183
 • Kanatlı, F., & Çekici, Y. E. (2013, Ağustos). Türkçe Öğretiminde Disiplinler Arası Olanaklar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 223-234.
 • Kılınç, A., & Duman, I. (2012). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarındaki Tematik Yaklaşım Üzerine Bir İnceleme. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(4), 94-101.
 • MEB. (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programı. 4-5. Ankara.
 • National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2016). Literacy: Concepts, Contexts, and Consequences. Washington, DC: The National Academies Press. doi:10.17226/23595
 • Öztürk Yılmaz, Ş. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Çocuk Kitaplarının Disiplinler Arası Öğretimde Kullanımı Konusunda Görüşlerinin İncelenmesi. Giresun.
 • Semerci, Ç. (2004). İlköğretim Türkçe ve Matematik Ders Kitaplarını Genel Değerlendirme Ölçeği. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 28(1), 49-54.
 • Şahbaz, N. K., & Çekici, Y. E. (2012). Disiplinler Arası Bir Disiplin Olarak Türkçe Eğitimi. Turkish Studies, 7(3), 2367-2382.
 • Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2020, 03 05). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Haftalık Ders Çizelgeleri. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı : http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinden alındı Yıldırım, A. (1996). Disiplinler Arası Öğretim Kavramı ve Programlar Açısından Doğurduğu Sonuçlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (12), 89-94.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7357-0782
Yazar: Şengül KILIÇ AVAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 5 Ağustos 2020
Kabul Tarihi : 5 Ekim 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Kılıç Avan, Ş . (2020). Analysis of Texts in Turkish Course Books from Disciplinary . Social Scientific Centered Issues , 2 (2) , 65-71 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssci/issue/57035/777072