Yıl 2020, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 72 - 80 2020-12-31

Opinions of 1st Grade Teachers on Distance Education Adaptation Process During the Covid 19 Pandemic Period

Mehmet Gökhan KARABUDAK [1]


The Covid-19 pandemic, which affected the world in 2019, forced countries to make changes in many areas. One of them is education. As in many countries where the pandemic affected, face-to-face education was interrupted and distance education was started in our country. In this study, it was aimed to understand the distance education adaptation processes of 1st grade teachers during the Covid-19 pandemic process by referring to the teachers' experiences. The research was conducted with the phenomenology design, one of the qualitative research methods. 9 primary school 1st grade teachers working in primary schools in Tosya district of Kastamonu participated in the study. The data were collected over "ZOOM" with a semi-structured interview form. The data were analyzed with the method of content analysis. Teachers' opinions are shown in the findings section by quoting from time to time. As a result of the research, primary school 1st grade teachers had information about the pandemic, had problems in technical issues such as internet connection and in the inability of all students to participate, pre-school education was very important in terms of readiness, they were more successful in face-to-face education, their use of technology in the distance education process increased and It was concluded that they had anxiety about not being able to teach.
Pandemic, Covid-19, Distance Education, Classroom Teachers, Phenomenology
 • Aslan, R. (2020). Tarihten Günümüze Epidemiler, Pandemiler ve Covid-19. Ayrıntı Dergisi, 8(65), 35-41.
 • Avan, Ç., Gülgün, C., Yılmaz, A., & Doğanay, K. (2019). STEM eğitiminde okul dişi öğrenme ortamlari: Kastamonu Bilim Kampı. Journal of STEAM Education, 2(1), 39-51.
 • Bekiroğlu, B., & Çevik, M. (2020). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri. Turkish Studies 15(4), 109-129.
 • Dünya Sağlık Örgütü [DSÖ] (2020). WHO director-general's opening remarks at the media briefing on COVID-19. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-sopening-remarks-at-the-media-briefing-on-COVID-19---11-march-2020.
 • Karakuş, N., Ucuzsatar, N., Karacaoğlu, M. Ö., Esendemir, N., & Bayraktar, D. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 19, 220-241. DOI: 10.29000/rumelide.752297
 • Karataş, Z. (2020). Covid-19 Pandemisinin Toplumsal Etkileri, Değişim ve Güçlenme. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi 4(1), 3-15.
 • Keskin, M., & Derya, Ö. (2020). COVID-19 Sürecinde Öğrencilerin Web Tabanlı Uzaktan Eğitime Yönelik Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Mulenga, E. M.,& Marbán, J. M. (2020). Is COVID-19 the gateway for digital learning in mathematics education? Contemporary Educational Technology, 12(2), p.269. https://doi.org/10.30935/cedtech/7949
 • Oktay, A. (2000). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem. İstanbul: Epsilon Yayınları
 • Türk Dil Kurumu (TDK) (2020). Bilim ve sanat terimleri sözlüğü. Retrieved from 16 Dec 2020 https://sozluk.gov.tr/
 • URL-1 (2020). http://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-23-martta-baslayacak-uzaktan-egitime-iliskin-detaylari-anlatti/haber/20554/tr
 • Yıldırım, A., &Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). Seçkin Yayınları.
 • Yılmaz, A., & Ertuğrul Akyol, B. (2019). A comparative analysis of the studies in the field of lifelong learning in Turkey. Social Scientific Centered Issues, 1(2), 28-36. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssci/issue/51197/661056
 • Yılmaz, A., & Yanarateş, E. (2020). Öğretmen adaylarının “Su Kirliliği” kavramına yönelik metaforik algılarının veri çeşitlemesi yoluyla belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(3), 1500-1528. https://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.722554
 • Yılmaz, A. (2021). The Effect of Technology Integration in Education on Prospective Teachers' Critical and Creative Thinking, Multidimensional 21st Century Skills and Academic Achievements. Participatory Educational Research, 8(2), 163-199. http://dx.doi.org/10.17275/per.21.35.8.2
 • Yılmaz, A., Ayyıldız, P., & Baltacı, H. S. (2020). Speak Now or Forever Hold Your Peace: Turkish Academics’ Self-efficacy Beliefs in their Spoken English. International Journal of Progressive Education, 16(6), 325-343. https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.280.20
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0195-504X
Yazar: Mehmet Gökhan KARABUDAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Aralık 2020
Kabul Tarihi : 26 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Karabudak, M . (2020). Opinions of 1st Grade Teachers on Distance Education Adaptation Process During the Covid 19 Pandemic Period . Social Scientific Centered Issues , 2 (2) , 72-80 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssci/issue/57035/844647