Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2147-5237 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Denta Florya ADSM Limited Company | http://www.socialsciencesresearchjournal.com


Dergi Hakkında

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SSRJ), online olarak yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayınlanan hakemli bir dergidir. Desteklenen diller Türkçe ve İngilizce’dir. SSRJ'nin amacı, ulusal ve uluslararası sosyal bilimler alanındaki sorunların çözümü için bir yayın aracı olarak hizmet vermektir. Yayınlanan makalelerin içeriğinden yazarlar sorumludur.


Abstracting and Indexing

Academic Resource IndexScientific Indexing Services, Eurasion Scientific Jornal Index, SOBIAD 


Yayıncı

Denta Florya ADSM Limited Şirketi (DENTAWORLD) 

GSM/WhatsApp: 00 90 533 658 37 91-www.dentaworld.com.tr  


Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

e-ISSN 2147-5237 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Denta Florya ADSM Limited Company | http://www.socialsciencesresearchjournal.com
Kapak Resmi


Dergi Hakkında

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SSRJ), online olarak yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayınlanan hakemli bir dergidir. Desteklenen diller Türkçe ve İngilizce’dir. SSRJ'nin amacı, ulusal ve uluslararası sosyal bilimler alanındaki sorunların çözümü için bir yayın aracı olarak hizmet vermektir. Yayınlanan makalelerin içeriğinden yazarlar sorumludur.


Abstracting and Indexing

Academic Resource IndexScientific Indexing Services, Eurasion Scientific Jornal Index, SOBIAD 


Yayıncı

Denta Florya ADSM Limited Şirketi (DENTAWORLD) 

GSM/WhatsApp: 00 90 533 658 37 91-www.dentaworld.com.tr  


Cilt 9 - Sayı 3 - 7 Ağu 2020
 1. Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Sessizlik ve Örgüt Kültürü İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 1 - 20
  Faruk YILMAZ , Recep PÜLAT , Selma SÖYÜK
 2. KOBİ’lerde Bir Motivasyon Aracı Olarak Liderlik ve Öneriler
  Sayfalar 21 - 30
  Hasan ÇİÇEK , Muhammet Enis BULAK
 3. Rönesans Döneminde Dört Kadın Ressam: Levina Teerlinc, Catherina Van Hemessen, Sofonisba Anguissola ve Lavinia Fontana
  Sayfalar 31 - 48
  Merve KESENCİ
 4. Modeling the Relationship Between Capital Structure and Return by Ridge Regression Method: An Applıcation in Turkish Airlines Inc.
  Sayfalar 49 - 65
  Kadir TUTKAVUL
 5. Hemşirelik Bakım Planı Standardizasyonu ve Onun Mobil Aktarım Uygulaması: Hemşirelik Öğrencileri ve Onların Danışmanları için Geliştirilmiş Etkileşimli Bir Araç
  Sayfalar 66 - 84
  Erdem ÖNGÜN , Semra ÇİL EYİ
 6. Enflasyon Yakınsamasının Fourier Birim Kök Testleri ile İncelenmesi: Kırılgan Beşli Örneği
  Sayfalar 85 - 92
  Selahattin GÜRİŞ , Ebru ÇAĞLAYAN AKAY, Hoşeng BÜLBÜL
 7. Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Çevresel Kuznets Eğrisi’ nin Geçerliliği
  Sayfalar 93 - 104
  Ayşe KIRMAN , Cüneyt KESBİÇ
 8. The Renewable Energy Consumption-Economic Growth Nexus in Turkey
  Sayfalar 105 - 111
  Burak GÜRİŞ , Burcu YAVUZ TİFTİKÇİGİL
 9. Türk Gençlik Yazın Türünde Bilim Kurgu Türü: ‘Barış Müstecaplıoğlu’’nun Osmanlı Cadısı Adlı Eseri
  Sayfalar 112 - 123
  Nurullah GÖKER , Hikmet ASUTAY
 10. Yeni Nesil Mobil Erişim Sistemlerinin Kobilerin Finansal İşlerinde Sunduğu Değişimler Ve Yeni Fırsatlar
  Sayfalar 124 - 132
  Tayfun ACARER
 11. Üniversitedeki Kız Öğrencilerin Özgüven Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 133 - 140
  Nazife BAKIR , Gamze DANIŞ
 12. Mustafa Kemal Atatürk’ün Sosyoloji’ye İlgisi ve Sosyoloji’nin Kurumsallaşmasına Yönelik Girişimleri
  Sayfalar 141 - 151
  Uğur Berk KALELİOĞLU
 13. Ayetler ve Hadisler Işığında Evlilik ve Boşanma Sürecine Psikolojik Bakış
  Sayfalar 152 - 163
  Mustafa ATAK
 14. Anadolu Ve Türk Kültüründe Zeytin
  Sayfalar 164 - 169
  Gültekin ERDAL , Dilek SOYLU BAŞTUĞ , Kelime ERDAL
 15. İmalat Sanayisine Kısa Bir Bakış
  Sayfalar 170 - 179
  Fatma CESUR , Sare KOZHAN
 16. Evli Bireylerde Bağlanma Stillerinin Depresyon Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 180 - 187
  Buşra KARLIOĞLU , Hanifi PARLAR
 17. Üniversite Öğrencilerinin Aşk Stillerinin Evlilik Tutumları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 188 - 195
  Ebru YILDIRIM , Hanifi PARLAR
 18. COVİD-19 Pandemisinin Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Etkisi
  Sayfalar 196 - 208
  Havva ARABACI , Duygu YÜCEL
 19. Covid-19 Salgın Krizinde Etkin Bir Finansal Ortam Sağlama ve Yabancı Yatırım Projelerinin Teşviki: Kitle Fonlaması Uygulamaları
  Sayfalar 209 - 216
  Duygu HIDIROĞLU
 20. Aksaray Hasan Dağı Bozboyun Tepesi Obsidiyen Kaynağının Arkeolojik ve Jeolojik Değerlendirmesi
  Sayfalar 217 - 226
  İ̇rfan YAMAN YAMAN, Mustafa YILDIZ