Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2147-5237 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Denta Florya ADSM Limited Company | http://www.socialsciencesresearchjournal.com


Dergi Hakkında

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SSRJ), online olarak yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayınlanan hakemli bir dergidir. Desteklenen diller Türkçe ve İngilizce’dir. SSRJ'nin amacı, ulusal ve uluslararası sosyal bilimler alanındaki sorunların çözümü için bir yayın aracı olarak hizmet vermektir. Yayınlanan makalelerin içeriğinden yazarlar sorumludur.


Abstracting and Indexing

Academic Resource IndexScientific Indexing Services, Eurasion Scientific Jornal Index, SOBIAD 


Yayıncı

Denta Florya ADSM Limited Şirketi (DENTAWORLD) 

GSM/WhatsApp: 00 90 533 658 37 91


Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

e-ISSN 2147-5237 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Denta Florya ADSM Limited Company | http://www.socialsciencesresearchjournal.com
Kapak Resmi


Dergi Hakkında

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SSRJ), online olarak yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayınlanan hakemli bir dergidir. Desteklenen diller Türkçe ve İngilizce’dir. SSRJ'nin amacı, ulusal ve uluslararası sosyal bilimler alanındaki sorunların çözümü için bir yayın aracı olarak hizmet vermektir. Yayınlanan makalelerin içeriğinden yazarlar sorumludur.


Abstracting and Indexing

Academic Resource IndexScientific Indexing Services, Eurasion Scientific Jornal Index, SOBIAD 


Yayıncı

Denta Florya ADSM Limited Şirketi (DENTAWORLD) 

GSM/WhatsApp: 00 90 533 658 37 91


Cilt 8 - Sayı 4 - 15 Ara 2019
 1. Disiplinler Arası Bir Çözümleme Aracı Olarak Sinema ve Politika: Derviş Zaim’in Gölgeler ve Suretlerinde Türk ve Rum Olmak
  Sayfalar 1 - 13
  Gözde SUNAL , Ugur Yasin ASAL
 2. İlkokul Öğrencilerinin Bilim ve Bilim İnsanına İlişkin Algıları
  Sayfalar 14 - 29
  Erhan DURAN , Adem BAYAR
 3. Sanığa Atanmış Müdafiini Seçme Hakkı Tanınmasının Asimetrik Bilgi Teorisi Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 30 - 39
  Hakan KARAKEHYA , Filiz TEPECİK
 4. Türkiye’de Okun Yasası Sınamasına Farklı Bir Bakış: Kadın İşgücüne Katılım Oranı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
  Sayfalar 40 - 51
  Hatice KÜÇÜKKAYA , Sinem DÜNDAR
 5. Karar Ağacı Algoritmaları ve Çocuk İşçiliği Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 52 - 65
  Şeyda DEMİREL , Selay GİRAY YAKUT
 6. Trakya Bölgesinde İkinci Basamak Kamu Sağlık Hizmetlerinde Yaşlı Refahı
  Sayfalar 66 - 77
  Murat ÇİFTÇİ
 7. Yerel Yönetim Birliklerinin Daha Etkin Kullanılması için Çözüm Önerileri
  Sayfalar 78 - 87
  Burak KOÇAK
 8. Ücret Denklemlerinin Tahmininde Pseudo Panel Veri Yaklaşımı
  Sayfalar 88 - 97
  Selahattin GÜRİŞ , Gizem KAYA
 9. Brics Ülkeleri ile Türkiye’de Tasarruf Davranışlarını Belirleyen Faktörler
  Sayfalar 98 - 112
  Levent ÇİNKO
 10. Gelişmişlik Göstergelerine Göre İnsani Kalkınmaya Dayalı Gruplamanın Temsil Gücü: Bir Uygulama
  Sayfalar 113 - 130
  Ayşe Nur ÇİFTÇİ , Muhammet ATALAY
 11. Algılanan Duygusal Zeka ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Bankacılık Sektöründe Çalışanlara Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 131 - 145
  Semra ELVANESENTÜRK , Semra TETİK
 12. Sosyo-Demografik Özellikler ve Akademik Başarıyı Etkileyen Örgütsel Faktörler Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi: Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Örneği
  Sayfalar 146 - 163
  Yasemin KOLDERE AKIN , Cenk TURAN
 13. The Impact of ICT Penetration on Interest Rates: Panel Analysis
  Sayfalar 164 - 174
  Seyfettin ÜNAL , Cüneyt KOYUNCU
 14. Trabzon Milletvekili Hasan Bey’in (Saka) Cenevre Uluslararası Savaş Yaralıları ve Esirleri Konferansı’na Dair Raporu (1929)
  Sayfalar 175 - 183
  Nevzat ERDOGAN
 15. Müşteri Bağlılığının Sosyo-Demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi: Spor Merkezleri Üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 184 - 196
  Adnan DUYGUN
 16. 2008 Krizi Sonrası Avrupa Birliği’nde Toplu Pazarlık: Fransa ve Romanya
  Sayfalar 197 - 209
  Ulaş DURHAN
 17. Osmanlı İmparatorluğu'nda Kadastro Çalışmalarının Sosyo-Kültürel Yönüne Dair Bir Kesit (Adalar Kadastrosu Örneği)
  Sayfalar 210 - 215
  Murat ALANDAĞLI