Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2147-5237 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Denta Florya ADSM Limited Company | http://www.socialsciencesresearchjournal.com


Dergi Hakkında

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SSRJ), online olarak yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayınlanan hakemli bir dergidir. Desteklenen diller Türkçe ve İngilizce’dir. SSRJ'nin amacı, ulusal ve uluslararası sosyal bilimler alanındaki sorunların çözümü için bir yayın aracı olarak hizmet vermektir. Yayınlanan makalelerin içeriğinden yazarlar sorumludur. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede) kullanılmaktadır.

 

Abstracting and Indexing

Academic Resource IndexScientific Indexing Services, Eurasion Scientific Jornal Index, SOBIAD 


Yayıncı

Denta Florya ADSM Limited Şirketi (DENTAWORLD) 

GSM/WhatsApp: 00 90 533 658 37 91-www.dentaworld.com.tr  


Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

e-ISSN 2147-5237 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Denta Florya ADSM Limited Company | http://www.socialsciencesresearchjournal.com
Kapak Resmi


Dergi Hakkında

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SSRJ), online olarak yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayınlanan hakemli bir dergidir. Desteklenen diller Türkçe ve İngilizce’dir. SSRJ'nin amacı, ulusal ve uluslararası sosyal bilimler alanındaki sorunların çözümü için bir yayın aracı olarak hizmet vermektir. Yayınlanan makalelerin içeriğinden yazarlar sorumludur. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede) kullanılmaktadır.

 

Abstracting and Indexing

Academic Resource IndexScientific Indexing Services, Eurasion Scientific Jornal Index, SOBIAD 


Yayıncı

Denta Florya ADSM Limited Şirketi (DENTAWORLD) 

GSM/WhatsApp: 00 90 533 658 37 91-www.dentaworld.com.tr  


Cilt 10 - Sayı 1 - 29 Mar 2021
 1. Türkiye’de Korona Virüs Pandemisi ve Kuşaklar
  Sayfalar 1 - 7
  Deniz YILDIZ
 2. Sözlü Çeviri Kabin Ortamının Öğrencilerin Sözlü Çeviri Performansına Etkisi
  Sayfalar 8 - 16
  Ebru AK, Fatma DEMİRAY AKBULUT, Mehmet ERGUVAN
 3. Uyuyan Canavarın Uyandırılışı: Avrupa’da Artan Milliyetçilik ve Popülizm
  Sayfalar 17 - 27
  Oktay HEKİMLER
 4. İş Sağlığı ve Güvenliği ile Psikolojik İyi Oluşun İşe Adanmışlıkla İlişkisi Belirmeye Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 28 - 43
  Hakan DEMİR, Erdoğan KAYGIN
 5. Grimm Kardeşler Masallarında Kişi ve Ön Ad Eş Dizimleri: 200 Masala Derlem Dilbilimsel Bir Bakış
  Sayfalar 44 - 54
  Furkan KOCA, Hikmet ASUTAY
 6. Çevre Performanslarının ENTROPİ tabanlı ROV, ARAS VE COPRAS Yöntemleri ile Ölçülmesi: G20 Grubu Ülkeleri Örneği
  Sayfalar 55 - 78
  Furkan Fahri ALTINTAŞ
 7. COVID-19’un İnsani Gelişime Etkisi
  Sayfalar 79 - 89
  Azizhan ESİROĞLU
 8. Pandeminin Parasal ve Finansal Boyutları
  Sayfalar 90 - 101
  Emek Aslı CİNEL
 9. Flüt Repertuvarını Etkileyen Yunan Mitolojisi Karakterleri
  Sayfalar 102 - 111
  Bahar SARIBOĞA AKCA
 10. Tercümelerden Çektiğimiz Izdırap: Tedbîru’l-Mütevahhid Çevirisine Dair Ayrıntılı İnceleme
  Sayfalar 112 - 146
  Mehmet Fatih BİRGÜL
 11. Çalışanların Mobbing (Psikolojik Yıldırma) Davranışına Maruz Kalma Algısı ile Kişilik Tipleri ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 147 - 161
  Asena ALTIN GÜLOVA, Neslihan KAVALCI CANBULDU
 12. Aile İletişim Kalıpları ve Ebeveyn Kaygısı Bağlamında Çocuklarda İletişim Kaygısı Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 162 - 173
  Ömer ERDOĞAN
 13. Sürdürülebilir Kaynak Yönetiminin Değerlendirilmesinde Döngüsel Yaşam Örneği: Findhorn Ekoköy’ü
  Sayfalar 174 - 184
  Gonca YİLMAZ, Hülya MARŞOĞLU
 14. İş-Yaşam Dengesi, Örgütsel Bağlılık ve Çalışanların İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
  Sayfalar 185 - 194
  Bahar SUVACI, Muharrem Can ŞİMŞEK
 15. Çocukluk Çağı Travmaları Bağlamında Suçun Önlenmesi
  Sayfalar 195 - 204
  Ayşe KARAKAYA, Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA, Teoman AKPINAR, Yasemin YILMAZ
 16. Amerika Birleşik Devletleri’nin Barack Obama Dönemi İklim ve Çevre Politikalarının Analizi
  Sayfalar 205 - 213
  Zekiye Nazlı KANSU, Münevver TURANLI, Rona TURANLI
 17. Şehirlerin Mekansal Gelişimi ve Uluslararası Ticaretin Çekim Modeli ile Tekirdağ’ın Dış Ticaretinin Analizi
  Sayfalar 214 - 220
  Rasim YILMAZ
 18. Kan Tahlili Sonuçlarına Göre Diskriminant Analizi ve Yapay Sinir Ağları ile Covid-19 Teşhisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 221 - 232
  Ünal Halit ÖZDEN, Kubilay ERİŞLİK