Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 44 - 63 2019-06-01

Türkiye’deki Özel Sermayeli ve Yerli Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi

Naci YILMAZ [1] , Özlem TAŞSEVEN [2]


Bu çalışmada, Türkiye’nin özel sermayeli ve yerli mevduat bankalarının 2007-2017 yılları arasındaki finansal performansını CAMELS reyting sistemine göre ölçülmüştür. Yapılan analize göre; özel sermayeli yerli mevduat bankaları grubunda yer alan 8 adet bankadan Akbank, İş Bankası, Anadolu Bankası ve Yapı Kredi Bankası’nın geçmiş on bir yıllık toplam CAMELS puan değerlerinin dönemsel ortalamalarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu bankaların olumlu performans sergiledikleri söylenebilir. Çalışmada incelenen bankalar içerisinde, Akbank ortalama toplam CAMELS puanı en yüksek bankadır. Buna karşın, gruptaki diğer bankalardan Fibabanka, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası ve Turkish Bank’ın ise ortalamalarının negatif olduğu ve olumsuz performans gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır.


Bankacılık, Finansal Performans, CAMEL
  • Abdullayev, M. (2015). Türk Bankacılık Sektöründe Dezenflasyon Sürecinde Camels Analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37(37). Arıçelik, G. (2010). Ticari Bankalarda Performans Ölçümü: Camels Analizine Dayalı bir İnceleme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü. Aytekin, S., Sakarya, Ş. (2013). BIST’deki Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının 2001 ve 2008 Finansal Krizleri Çerçevesinde CAMELS Derecelendirme Sistemi ile Değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 13(2), 25-58. Benli , Y.S., Karaca, S.S. ve Bozdan, D.N. (2018). Türkiye’de Katılım Bankalarının Camels Analizi ile Performanslarının Ölçülmesi. Journal of Current Researches on Business and Economics (JoCReBE), 8(2).Christopoulos, A. G., Mylonakis, J., Diktapanidis, P. (2011). Could Lehman Brothers' Collapse be Anticipated? An Examination Using CAMELS Rating system. International Business Research, 4(2), 11. Coskun, S. A., Kargin, S. (2016). Sınır Ötesi Birleşme ve Satın Almaların Bankaların Finansal Performansına Etkileri: Üç Banka Üzerinde CAMELS Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (69). Mikayilov, Q., Muhtarov, S. (2012). Azerbaycan Bankacılık Sisteminin CAEL Yöntemine göre Değerlendirilmesi. Journal of Qafqaz University, 33, 68-75. Çinko, M., Avcı E. (2008). CAMELS Dereceleme Sistemi ve Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Başarısızlık Tahmini. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 25(2). Derviz, A., Podpiera, J. (2008). Predicting Bank CAMELS and S&P Ratings: the Case of the Czech Republic. Emerging Markets Finance and Trade, 44(1), 117-130. Dinç, Y. (2016). Bankacılığın Ekonomiye Katkıları. Editör Gündoğdu, A. Küresel Kriz Sonrası Gelişmeler Işığında Bankacılığın Temelleri. Nobel Yayıncılık, 72.Dinçer, H., Yuksel, S., Hacioglu, U. (2015). CAMELS-based Determinants for the Credit Rating of Turkish Deposit Banks. International Journal of Finance & Banking Studies, 4(4), 1. Ege, İ.(2015). Mevduat Bankaları Üzerine Ampirik bir Uygulama. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(4), 109-126. Gümüş F.B., Nalbantoğlu Ö. (2015). Türk Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi Yöntemiyle 2002-2013 Yılları Arasında Performans Analizi, AKÜ İİBF Dergisi, Cilt: XVII Sayı: 2, 83-106. Güney, S., Ilgın, K. S. (2015). Finansal Krizlerin Bankaların Performanslarına Etkisi: Türk Mevduat Bankalarında Camels Modelinin İncelenmesi ve Örnek bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 303-331. Gündoğdu, A. (2017). Türkiye’de Mevduat Bankalarının Camels Analizi. Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi (BAFAD), 4(2), 32-33.Kandemir, T., ARICI, A. G. N. D. (2013). Mevduat Bankalarında CAMELS Performans Derecelendirme Modeli Üzerine Karşılaştırmalı bir Çalışma (2001-2010). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1). Kaya, Y. T. (2001). Türk Bankacılık Sektöründe Camels Analizi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu MSPD Çalışma Raporu, (2001/6). Kumar S., Prabhakar R.(2013). Financial Performance of Indian Commercial Banks: An Analysis. Journal of Commerce and Business Studies, Delhi School of Economics, University of Delhi, July. Levine, R., Loayaza, N, Beck T. (2000). Financial Intermediation and Growth: Casuality and Causes. Journal of monetary Ecomomics. 46(1), 31-77.Sakarya, Ş. (2010). CAMELS Reyting Sistemine Göre İMKB'deki Yerli ve Yabancı Sermayeli Bankaların Karşılaştırmalı Analizi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). Selçuk H. ve Tunay K.B.(2004). Ticari Banka Yönetiminin Temelleri. Nobel Yayınları, Ankara.Türkiye Bankalar Birliği, İstatistiki Raporlar, https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve- sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59, (16.01.2019).
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Naci YILMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Özlem TAŞSEVEN
Kurum: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 22 Mart 2019
Kabul Tarihi : 6 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ssrj543442, journal = {Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-5237}, address = {Denta Florya ADSM Limited Company/Florya Street, No: 41, Şenlikköy-Bakırköy/İstanbul}, publisher = {Denta Florya ADSM Limited Company}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {44 - 63}, doi = {}, title = {Türkiye’deki Özel Sermayeli ve Yerli Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Naci and TAŞSEVEN, Özlem} }
APA YILMAZ, N , TAŞSEVEN, Ö . (2019). Türkiye’deki Özel Sermayeli ve Yerli Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi , 8 (2) , 44-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssrj/issue/45017/543442
MLA YILMAZ, N , TAŞSEVEN, Ö . "Türkiye’deki Özel Sermayeli ve Yerli Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi". Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 8 (2019 ): 44-63 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssrj/issue/45017/543442>
Chicago YILMAZ, N , TAŞSEVEN, Ö . "Türkiye’deki Özel Sermayeli ve Yerli Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi". Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 8 (2019 ): 44-63
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’deki Özel Sermayeli ve Yerli Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi AU - Naci YILMAZ , Özlem TAŞSEVEN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 63 VL - 8 IS - 2 SN - -2147-5237 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi Türkiye’deki Özel Sermayeli ve Yerli Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi %A Naci YILMAZ , Özlem TAŞSEVEN %T Türkiye’deki Özel Sermayeli ve Yerli Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi %D 2019 %J Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi %P -2147-5237 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD YILMAZ, Naci , TAŞSEVEN, Özlem . "Türkiye’deki Özel Sermayeli ve Yerli Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi". Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 8 / 2 (Haziran 2019): 44-63 .
AMA YILMAZ N , TAŞSEVEN Ö . Türkiye’deki Özel Sermayeli ve Yerli Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi. ssrj. 2019; 8(2): 44-63.
Vancouver YILMAZ N , TAŞSEVEN Ö . Türkiye’deki Özel Sermayeli ve Yerli Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. 2019; 8(2): 63-44.