Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 21 - 43 2019-06-01

NEOLİBERALİZM, KÜRESEL ENERJİ SEKTÖRÜ VE SEÇİLMİŞ ÜLKELER BAZINDA ELEKTRİK SEKTÖRÜ ÖZELLEŞTİRMELERİ

Mustafa Emre AKBAŞ [1]


Bir ulus devletin diğer ulus devletler üzerinde baskınlığını sürdürebilmesi için askeri veya ekonomik yönden güçlü olması gerekmektedir. 20.YY’dan beri gelişmiş sanayi ülkeleri, baskınlıklarının devamı için enerji kaynaklarının kullanımı ve işletim mülkiyetini ellerinde tutmak için mücadele vermektedirler. Bu ülkelerin küresel enerji piyasalarındaki kontrol gücünü kaybetmemeleri için devletin ya da ulusal özel sektör  işletmecilik girişimlerinin önemi büyüktür. Bu çalışma neoliberal düzende gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin enerji kaynak bölüşümlerini nasıl şekillendirdiklerini açıklamaya çalışmaktadır. Çalışmanın ilk kısmında önce neoliberalizme kısaca değinilecek, özelleştirmenin gerekçesi , sınıflandırılması ve yıllar itibari ile bölgesel dağılımı incelenecektir. Özelleştirme faaliyetlerinde elektrik sektörü baz alınarak seçilmiş Latin Amerika ve Doğu Avrupa ülkelerinden başlanarak Avrasya bölgesinde yer alan Rusya ve Çin ülkeleri incelenecektir. Merkez Avrupa ülkeleri geneli ile çok kısaca bilgi verildikten sonra sonuç kısmında incelemeler üzerinden elektrik sektörü reformları ile elde edilen bulgular ortaya koyulacaktır. 

KÜRESEL ENERJİ, ÖZELLEŞTİRME
 • KAYNAKÇA
 • ANDONOVA Liliana B. , ‘ The Challenges and Opportunities for Reforming Bulgaria’s Energy Sector’ in Journal Environment: Science and Policy for Sustainable Development Volume 44,Taylor&Francis Online, 2002 , https://taylorandfrancis.com/journals/
 • ARRIGHI Giovanni , ‘Uzun Yirminci Yüzyıl Para,Güç ve Çağımızın Kökenleri’, İmge Kitapevi , 2000
 • BATENIN V. M. ,ZEIGARNIK Y. A. ,MASLENNIKOV V. , ‘About the Strategy for Development of the Russian Power Engineering (after Ten Years)’ , Thermal Engineering, 2012, Vol. 59, No. 4 , www.elsevier.com/locate/jup
 • BIRCH Kean ve MYKHNENKO V. , ‘The Rise and Fall of Neoliberalism : the Collapse of an Economic Order’, ZedBooks 2010
 • BORTOLOTTI B. ve SINISCALCO D., ‘ TheChallenges of Privatization- An International Analyse’ , Oxford University Press, 2004
 • BOUZAROVSKİ S. , PETROVA S., SARLAMANOV R. , ‘ Energy Poverty Policies in the EU : A critical perspective’ , Energy Policy Volume 49 , 2012 , www.elsevier.com/locate/jup
 • BRAUN Joceyln , ‘Large- scale Privatization via Auctions -The case of land in transforming economies’ , Gabler Verlag – Deutscher Universitat Verlag , 1998
 • CHANDRAN Satish , ‘Power Sector Reforms in India: History of Reforms’ , IIMB Management Review, March 2004 www.journals.elsevier.com/iimb-management-review
 • CHERNIVE J.A. ve PRESTON F. , ‘ Rural electrification under liberal reforms: the case of Peru’ , Journal of Cleaner Production’ , 2007 , www.sciencedirect.com
 • CHOMSKY Noam, ‘Profit over People – Neoliberalismus und Globale Weltordnung’ ,Europa Verlag Hamburg / Wien ,2000
 • CLARKE Simon , ‘Keynesianism, Monetarism and the Crisis of the State’ , Edward Elgar Publishing Company, 1988
 • DUBASHVE N. K. Ve RAJAN S. C., ‘Power Politics: Process of Power Sector Reform in India’, Economic and Political Weekly, Vol. 36, No. 35, September 2001, http://www.jstor.org/stable/4411059
 • E.ON , ‘ E.ON Geschäftsbericht 2017’ ,, www.eon.de.com , Erişim : 20.10.2018
 • ENERJİSA , Enerjisa Basın Bülteni , www.enerjisa.com.tr/tr/enerjisa-hakkinda/medya-merkezi/basin-bultenleri/65, Erişim:02.03.2019
 • ERDOĞDU Mustafa , ‘ Neo-Liberal İktisatta Sonun Başlangıcı ve Keynezyen İktisadın Reenkarnasyonu’, Toplum ve Demokrasi, 2009-3 (6-7), Mayıs-Aralık
 • FEIGENBAUM Harvey , HENNIG J.& HAMNETT C., ‘ShrinkingtheState – The Political Underpinning of Privatization’ , Cambridge University Press. ,1998
 • FISCHER Ernst Peter , ‘ Unzerstörbar- EnergieundIhreGeschichte’ , Springer Spektrum Verlag , 2014.
 • FISHER Stanley , “The Washington Consensus” in Global Economics in Extra ordinary Times ,Petersen Institute for International Economics , 2012
 • GORE O. , MAKKONEN M., ANNALA S. , KULESHOV D. , ‘ Russian Electricity Market Reform : Deregulationor Re-regulation’ Energy Policy no:41 2012 , www.elsevier.com/locate/jup
 • GREEN Duncan , ‘Latin America : Neoliberal Failure and the search for alternatives’ , Third World Quarterly ,Vol.17 ,No:1 , www.elsevier.com
 • HAAR L.N. ve MARINESCU N. , ‘Energy policy and European utilities’strategy: Lessons from the liberalisation and privatisation of the energy sector in Romania’ in Energy Policy nr: 39 , www.elsevier.com/locate/jup , 2011
 • HAMMONS T.J. , BARROSO L.A. & RUDNICK H. , ‘ Latin America: market mechanisms and supply adequacy in power sector reforms’ , Energy System, Volume:2 ,s: 109 , Springer-Verlag, 2011
 • HARVEY David , ‘A Brief History of Neoliberalism’ , Oxford University Press , 2005
 • HARVEY David , “ The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism ” , Oxford UniversityPress, 2010
 • HASELIP James, DYNER I & CHERNI J. , ‘ Electricity market reform in Argentina: Assessing the impact for the poor in Buenos Aires’ , Utilities Policy 13 , 2005, www.sciencedirect.com
 • IEA – ( InternationalEnergyAgency ) , World Energy Investment 2017 Annual Report
 • International Energy Agency , ‘ China’s PowerSector Reforms- Where to next ?’ , OECD/IEA Publishing , https://webstore.iea.org/ Erişim: 02.04.2019
 • JANNUZZI Gilberto De Martino , ‘ Power sector reforms in Brazil and its impacts on energy efficiency and research and development activities’ , Energy Policy V: 33, 2005 , www.elsevier.com/apernergy KAZGAN Gülten , ‘Liberalizmden Neoliberalizme’ , Remzi Kitapevi, 2016
 • KESSIDES I. N. , ‘ Energy ; Reforming Infrastructure : Privatization Regulation and Competition’ , World Bank Policy Research and Oxford University Press, 2004
 • KOPPENFELS Ulrich , ‘ Mehr Wettbewerb durch wirksame Entflechtung der Strom und Gasversorgungsnetze. Das dritte Liberalisierungspaket zum Energiebinnenmarkt der Europaischen Union’ in Energiewirtschaft in Europa ,Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010
 • KULESHOV D. , VILJANIEN. , ANNALA S.& GORE O., ‘ Russian Electricity sector reform : Challange store tail competition’ , Utilities Policy Numer 23 , 2012 , www.elsevier.com/locate/jup
 • LI Huajao , AN H. ve WANG W., ‘ Global energy investment structure from the energy stock marked based on a Heterogeneouscomplex network model’ in Applied Energy 194 www.elsevier.com/apernergy , 2017
 • MARİCHAL Carlos , ‘World Financial Crises – Lessons of Past’, Finance &The Common Good / BIEN Commun .Volume II-III.2009
 • MEGGINSON William L. , ‘ The Financial Economics of Privatization’ , Oxford UniversityPress, 2005
 • MILLAN Jaime , ‘ Power Sector Reform in Latin America: Accomplishments, Failures and Challenges’ , Economic and Political Weekly, Vol. 40, No. 50, www.jstor.org/stable/4417521 ,2005 MÜKUSCH Caroline , ‘Vernetzte Energiesicherheit’ , VS Verlag , Heidelberg ,2011
 • NAGAYAMA H. ve KAHSHIWAGI T. , ‘ Evaluating electricity sector reforms in Argentina: lessons for developing countries?’ , Journal of Cleaner Production, , 2007 , www.elsevier.com/locate/jclepro
 • NICCHI F. Ve BRUGNONİ M. , ‘ Power Sector Reforms in Argantina : An Update’ , Energy for Sustainable Development , Volume III No: 6 , Mart 1997, www.elsevier.com/apernergy
 • PLANE Patrick , ‘ Privatization and Economic Growth : Reflections and Observations’ in Privatization at theEnd of the Century Ed : HerbertGiersch , Springer Verlag Berlin , 1997
 • PLEHWE Dieter , ‘The Road From Mont Pѐlerin’- Edited by Philip Mirowski ve Dieter Plehwe , Harvard University Press, 2009.
 • PRAKTIKNJO Aaron , ‘Sicherheit der Elektirizitatsverzorgung’, Springer Vieweg Verlag ,2013
 • RAMAMURTI R. ,‘ WhyareDevelopingCountriesPrivatizing?’- Journal of International Business Studies, 23 , 1992 , www.elsevier.com , Erişim: 12.04.2018
 • RODRIK Dani, “Good bye Washington Consensus, Hello Washington Confusion? A Review of the World Bank’s Economics Growth in the1990s : Learning from a Decade of Reform , Journal of Economic Literature, December 2016 , www.elsevier.com, Erişim : 05.06.2018
 • SCHIPKE Alfred , ‘ Why Do GovermentsDiverts- TheMacroeconomics of Privatization’, Springer Verlag Berlin Heidelberg GmbH , 2001
 • SCHREINER Patrick , ‘Unterwerfung als Freiheit – Leben im Neoliberalismus’ , Papy Rossa Verlag ,2016SERRA Narcis, SPIEGEL S. & STIGLITZ J., “From the Washington Consensus Towards a New Global Governance” in The Washington Consensus Reconsidered Edit by N.Serra&J.Stiglitz, Oxford University Press, 2008
 • SHAIR Osama Abu , ‘ Privatization and Development’ . Palgrave Publishers Ltd , 1997
 • STEGER Manfred ve ROY R. K., ‘Neoliberalism – A Very Short Instruction’ , Oxford University Press, 2010
 • UNTERSTELLER Franz ,‘CSR und Energiewirtschaft aus badenwürttembergischer Perspektive’ in CSR und Energiewirtschaft von Alexandra Hildebrand &Werner Landhausser , Springer Gabler Verlag, 2016
 • URPELAINEN J. & YANG J. , ‘ Policy Reform and the Problem of Private Investment : Evidence from Power Sector’ , Journal of Policy Analysis and Management , Vol: 36. No:1 , 2017 , www.elsevier.com/apernergy
 • YERGIN Daniel , ‘Petrol- Para ve Güç Çatışmasının Epik Öyküsü’ , Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , 1995
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa Emre AKBAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Marmara University
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Mayıs 2019
Kabul Tarihi : 23 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ssrj561356, journal = {Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-5237}, address = {Denta Florya ADSM Limited Company/Florya Street, No: 41, Şenlikköy-Bakırköy/İstanbul}, publisher = {Denta Florya ADSM Limited Company}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {21 - 43}, doi = {}, title = {NEOLİBERALİZM, KÜRESEL ENERJİ SEKTÖRÜ VE SEÇİLMİŞ ÜLKELER BAZINDA ELEKTRİK SEKTÖRÜ ÖZELLEŞTİRMELERİ}, key = {cite}, author = {AKBAŞ, Mustafa Emre} }
APA AKBAŞ, M . (2019). NEOLİBERALİZM, KÜRESEL ENERJİ SEKTÖRÜ VE SEÇİLMİŞ ÜLKELER BAZINDA ELEKTRİK SEKTÖRÜ ÖZELLEŞTİRMELERİ. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi , 8 (2) , 21-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssrj/issue/45017/561356
MLA AKBAŞ, M . "NEOLİBERALİZM, KÜRESEL ENERJİ SEKTÖRÜ VE SEÇİLMİŞ ÜLKELER BAZINDA ELEKTRİK SEKTÖRÜ ÖZELLEŞTİRMELERİ". Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 8 (2019 ): 21-43 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssrj/issue/45017/561356>
Chicago AKBAŞ, M . "NEOLİBERALİZM, KÜRESEL ENERJİ SEKTÖRÜ VE SEÇİLMİŞ ÜLKELER BAZINDA ELEKTRİK SEKTÖRÜ ÖZELLEŞTİRMELERİ". Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 8 (2019 ): 21-43
RIS TY - JOUR T1 - NEOLİBERALİZM, KÜRESEL ENERJİ SEKTÖRÜ VE SEÇİLMİŞ ÜLKELER BAZINDA ELEKTRİK SEKTÖRÜ ÖZELLEŞTİRMELERİ AU - Mustafa Emre AKBAŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 43 VL - 8 IS - 2 SN - -2147-5237 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi NEOLİBERALİZM, KÜRESEL ENERJİ SEKTÖRÜ VE SEÇİLMİŞ ÜLKELER BAZINDA ELEKTRİK SEKTÖRÜ ÖZELLEŞTİRMELERİ %A Mustafa Emre AKBAŞ %T NEOLİBERALİZM, KÜRESEL ENERJİ SEKTÖRÜ VE SEÇİLMİŞ ÜLKELER BAZINDA ELEKTRİK SEKTÖRÜ ÖZELLEŞTİRMELERİ %D 2019 %J Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi %P -2147-5237 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD AKBAŞ, Mustafa Emre . "NEOLİBERALİZM, KÜRESEL ENERJİ SEKTÖRÜ VE SEÇİLMİŞ ÜLKELER BAZINDA ELEKTRİK SEKTÖRÜ ÖZELLEŞTİRMELERİ". Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 8 / 2 (Haziran 2019): 21-43 .
AMA AKBAŞ M . NEOLİBERALİZM, KÜRESEL ENERJİ SEKTÖRÜ VE SEÇİLMİŞ ÜLKELER BAZINDA ELEKTRİK SEKTÖRÜ ÖZELLEŞTİRMELERİ. ssrj. 2019; 8(2): 21-43.
Vancouver AKBAŞ M . NEOLİBERALİZM, KÜRESEL ENERJİ SEKTÖRÜ VE SEÇİLMİŞ ÜLKELER BAZINDA ELEKTRİK SEKTÖRÜ ÖZELLEŞTİRMELERİ. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. 2019; 8(2): 43-21.