Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 191 - 203 2019-09-01

Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağı’na Ait Konik Formlu Ağırşaklar

Hülya Karaoğlan [1]


Kütahya ilinin 30 km kuzeybatısında Seyitömer Höyük bulunur. Bu Höyüğün kurtarma kazılarını Prof. Dr. Nejat Bilgen ve kazı ekibi 8 yıl sürdürmüşlerdir. Höyükte çok çeşitli buluntular ele geçirilmiştir. Bunların arasında lifleri eğirip ip üretmekte kullanılan ağırşakların sayısı oldukça fazladır. Bu çalışmada ağırşakların Orta Tunç Çağı’ na ait olanlarının tipolojileri oluşturulmuştur. 105 adet olan konik formlu ağırşaklar tipolojik ve bezeme yönlerinin benzerleri ile Batı Anadolu Orta Tunç Çağı çağdaşı merkezlerle karşılaştırılmıştır.

Bu çalışmada; Seyitömer Höyük halkının Orta Tunç Çağı’nda ki kullandığı ağırşakları inceleyip çevre yerleşimlerdeki benzerlerini tespit ederek kültürel bir alışveriş olup olmadığını anlamaya çalışmak ve Seyitömer Höyük ağırşak buluntularını litaritüre dahil etmek amacı güdülmüştür.

Çalışmanın sonucunda ise; Seyitömer halkının çeşitli kalite ve kalınlıkta kumaşlar ürettiği ve çevre yerleşimlere ağırşak ticareti yapmış olabileceği düşünülebilinir.

Arkeoloji, Ağırşak, Orta Tunç Çağı, Seyitömer Höyük, Konik Form
 • Akça, S, (2000), “Şarhöyük (Dorylaion) Arkeolojik Kazısında Çıkan M.Ö. II. Bin Yılına Tarihli Ağırşaklar”, Yayımlanmamış Bitirme Ödevi, Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Eskişehir.
 • Aydın, N. (1991), “Seyitömer Höyük Kurtarma Kazısı 1989”, I. Müze KurtarmaKazıları Semineri, Ankara, ss.191-204.
 • Barber, E.J.W, (1991), Prehistoric Textiles: The Development of Cloth in The Neolithic and Bronze Ageswith Special Reference to the Aegean, Princeton UniversityPress, Princeton.
 • Bilgen, A. N, (2005), Çavlum, Eskişehir-Alpu Ovası’nda Bir Orta Tunç Mezarlığı, Anadolu Üni. Yay. No:1668, Eskişehir.
 • Bilgen, A. N., Coşkun, G., Bilgen, Z., (2010), “Seyitömer Höyüğü 2008 Yılı Kazısı”, 31. Kazı Sonuçları Toplantısı, 25-29 Mayıs 2009, Denizli,(1. Cilt), Ankara, 341-354.
 • Bilgen, A. N., Brixhe, C., Coşkun, G., (2011), “Un nouveau site épigraphique paléo-phrygien: Seyitömer Höyük”, KADMOS 50, 141-150.
 • Bilgen, A. N., Coşkun, G., Bilgen, Z., Yüzbaşıoğlu, N., Kuru, A., (2011a), “Seyitömer Höyüğü 2009 Yılı Kazısı”, 32.Kazı Sonuçları Toplantısı, 24-28 Mayıs 2010, İstanbul, (1. Cilt), Ankara, 367-380.
 • Bilgen, A. N., Coşkun, G., Bilgen, Z., (2011b), “Seyitömer Höyük Projesi 2008 Yılı Kazı Sonuç Raporu”, Seyitömer Höyük Kazısı Ön Raporu (2006-2010), Kütahya, 78-203. Bilgen, A. N., Coşkun, G., Bilgen, Z., Yüzbaşıoğlu, N., Kuru, A., (2011c), “Seyitömer Höyük Projesi 2009 Yılı Kazı Sonuç Raporu”, Seyitömer Höyük Kazısı Ön Raporu (2006-2010), Kütahya, 204-372.
 • Bilgen, A. N., Coşkun, G., Kuru, A., Yüzbaşıoğlu, N., Silek, S., Çırakoğlu, S., Özcan, F. Ç., Akalın, M. B., Dikmen, B. (2011d), “Seyitömer Höyük Projesi 2010 Yılı Kazı Sonuç Raporu”, Seyitömer Höyük Kazısı Ön Raporu (2006-2010), Kütahya, 373-571. Bilgen, A. N., Coşkun, G., Bilgen, Z., Kuru, A., Yüzbaşıoğlu, N., Özcan, F. Ç., Çırakoğlu, S., Silek, S., (2012), “Seyitömer Höyük 2010 Yılı Kazısı”, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı, 23-28 Mayıs 2011,Malatya, (1. Cilt), Ankara, 233-255.
 • Bilgen, A. N., Coşkun, G., Bilgen, Z., Ünan, N., Silek, S., Çırakoğlu, S., Özcan, F. Ç., Kuru, A., Kuzu, Z., (2013a), “Seyitömer Höyük 2011 Yılı Kazısı”, 34. Kazı Sonuçları Toplantısı, 28 Mayıs-1 Haziran 2012,Çorum, (1. Cilt), Çorum, 201-216.
 • Bilgen, A. N., Coşkun, G., Bilgen, Z., Ünan, N., Silek, S., Çırakoğlu, S., Özcan, F. Ç., Kuru, A., Kuzu, Z., Akalın, M. B., Dikmen, B., (2013b), “Seyitömer Höyük 2011 Yılı Kazı Raporu”, Seyitömer Höyük Kazısı Raporu (2011-2012), Kütahya, Bölüm I: 1-199.
 • Bilgen, A. N., Coşkun, G., Bilgen, Z., Ünan, N., Silek, S., Çırakoğlu, S., Kuru, A., Kuzu, Z., Akalın, M. B., Dikmen, B., (2013c), “Seyitömer Höyük 2012 Yılı Kazı Raporu”, Seyitömer Höyük Kazısı Raporu (2011-2012), Kütahya, Bölüm II: 1-106.
 • Bilgen, A. N., Coşkun, G., Bilgen, Z., Ünan, N., Silek, S., Çırakoğlu, S., Kuru, A., Erdinç, Z., (2014a), “Seyitömer Höyüğü 2012 Yılı Kazısı”, 35. Kazı Sonuçları Toplantısı, 27-31Mayıs 2013,Muğla, (1. Cilt), Muğla, 349-360.
 • Bilgen, A. N., Coşkun, G., Çevirici-Coşkun, F., Bilgen, Z., Dikmen, B., Akalın, B., Çırakoğlu, S., Özcan, F. Ç., Kuru, A., Erdinç, Z., (2014b), “Seyitömer Höyüğü 2013 Yılı Kazısı”, 36. Kazı Sonuçları Toplantısı, 02-06 Haziran 2014, Gaziantep, (3. Cilt), Ankara, 323-338.
 • Bilgen, A. N., Coşkun, G., Çevirici-Coşkun, F., Bilgen, Z., Ünan, N., Silek, S., Çırakoğlu, S., Kuru, A., Özcan, F. Ç., Erdinç, Z. Akalın, M. B., Dikmen, B., (2015a), “Seyitömer Höyük 2013 Yılı Kazı Raporu”, Seyitömer Höyük Kazısı Ön Raporu (2013-2014), Kütahya, Bölüm I: 1-235.
 • Bilgen, A. N., Coşkun, G., Çevirici-Coşkun, F., Özbay, F., Bilgen, Z., Çırakoğlu, S., Kuru, A., Özcan, F. Ç., Erdinç, Z., Akalın, M. B., Dikmen, B., (2015b), “Seyitömer Höyük 2014 Yılı Kazı Raporu”, Seyitömer Höyük Kazısı Ön Raporu(2013-2014), Kütahya, Bölüm II: 1-357.
 • Bilgen, A. N., Bilgen, Z., Çırakoğlu, S., (2015c), “Erken Tunç Çağ Yerleşimi (V. Tabaka)/Early Bronze Age Settlement (Layer V)” in: A. N. Bilgen (ed.), Seyitömer Höyük I, 119-186.
 • Bilgen, A. N.,Çevirici-Coşkun, F., (2015a), “Roma Dönemi Yerleşimi (I. Tabaka)/Roman Period Settlement (Layer I)” in: A. N. Bilgen (ed.), Seyitömer Höyük I, 9-18.
 • Bilgen, A. N.,Çevirici-Coşkun, F., (2015b), A. N. Bilgen - F. Çevirici Coşkun, “Hellenistik Dönem Yerleşimi (II. Tabaka)/Hellenistic Period Settlement (Layer II)” in: A. N. Bilgen (ed.), Seyitömer Höyük I, 19-33.
 • Bilgen, A. N., Bilgen, Z., (2015), “Orta Tunç Çağ Yerleşimi (IV. Tabaka)/Middle Bronze Age Settlement (Layer IV)” in: A. N. Bilgen (ed.), Seyitömer Höyük I, 61-118.
 • Bilgen, A. N., Coşkun, G., Çevirici-Coşkun, F., Özbay, F., Bilgen, Z., Dikmen, B., Akalın, B., Çırakoğlu, S., Özcan, F. Ç.,Kuru, A., Erdinç, Z., (2016), “Seyitömer Höyüğü 2014 Yılı Kazısı”, 37. Kazı Sonuçları Toplantısı, 11-15 Mayıs 2015, Erzurum, (2. Cilt), Ankara, 45-62.
 • Blegen, C. W, Caskey, J. L., Rawson, M., (1951), Troy. The Third, Fourth, and Fifth Settlements, Vol. II, Part 1: Text, Part 2: Plates, TheUniversity of Cincinnati, Princeton UniversityPress, New Jersey.
 • Blegen, C. W, Caskey, J. L., Rawson, M., (1953), Troy. The Sixth Settlement, Vol. III, Part 1, The University of Cincinnati, Princeton University Press, To The Memory of Wilhelm Dörpfeld.
 • Blegen, C. W, Caskey, J. L., Rawson, M., (1958) Troy. Settlements VIIa, VIIband VIII, Vol.IV, Part 1: Text, Part 2: Plates, The University of Cincinnati: Princeton University Press.
 • Coşkun, G., (2010), “Attic Pottery from Seyitömer Höyük” TÜBA-AR 13, 61-76. Coşkun, G., (2011a), “Achaemenid Bowls from Seyitömer Höyük” OLBA XIX, 57-79. Coşkun, G., (2011b), “Achaemenid Period Architectural Remains at Seyitömer Mound”, Archaeological Research in Western Central Anatolia(The IIIrd International Symposium of Archaeology, Kütahya 8th-9th March 2010), Kütahya, 81-93.
 • Coşkun, G., (2015) “Akhaemenid Dönem Yerleşimi (III. Tabaka)/ Achaemenid Period Settlement (Layer III)”, in Seyitömer Höyük I, İstanbul, 35-60.
 • Coşkun, G., (2017a), “İç-batı Anadolu’daki Bir Akhaemenid Dönem Yerleşiminin Karakterizasyonu: Seyitömer Höyük”, Anadolu, Arkeoloji, Zaman ve Mekan, G. Coşkun (Ed.), Ankara, 167-181.
 • Coşkun, G., (2017b), “A One-Edged Curved Sword from Seyitömer Höyük”, ADALYA XX, 83-109. Coşkun, G., Çevirici-Coşkun, F., (2017), “Seyitömer Höyük M.Ö. 5. ve 4. Yüzyıl Ticari Amphoraları”, EÜ Arkeoloji Dergisi, XXII, 229-243.
 • Crewe, L., (1998), Spindle Whorls, A Study of Form, Functionand Decoration in Prehistoric Bronze Age Cyprus, Jonsered.
 • Emre, K., (1978), Yanarlar, Afyon Yöresinde Bir Hitit Mezarlığı-A Hittite Cemetery Near Afyon, TTK Basımevi, Ankara.
 • Joukowsky, M. S., (1986), Prehistoric Aphrohisias I, Excavations & Studies, Rovidence, Brown Üni. Erasme, Providence.
 • Karaoğlan, H. (2010) “Seyitömer Höyüğü’nde Bulunan M.Ö. II. Bin’e Ait Dokumacılıkla İlgili Buluntular” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı.
 • Lamb, W., (1937), “Excavations at Kusura near Afyon Karahisar”, Archaeologia or Miscellaneous Tracts Relating to Antiquity, Society of Antiquaries of London, Vol. LXXXVI.
 • Lamb, W., (1938), “Excavations at Kusura near Afyon Karahisar”, Archaeologia or Miscellaneous Tracts Relatingto Antiquity, Society of Antiquaries of London, Vol. LXXXVII.
 • Mellaart, J., Lloyd, S., (1965), Beycesultan: Middle Bronze Age Architecture and Pottery, Vol. II, The British Institute of Archaeology at Ankara, London.
 • Seeher, J., (2000), Die Bronzezeitliche Nekropole von Demircihüyük-Sarıket, Ausgrabungen des Deutschen Archäologischen Instituts in Zusammenarbeit mit dem Museum Bursa, 1990-1991, Istanbuler Forschungen 44, Tübingen.
 • Smıth, J.C., (1992), “Spinning and Weaving Equipment”, Excavations at Nichoria in Southwest Greece Vol. II The Bronze Age Occupation, William A. McDonald, Nancy C. Wilkie (Ed.), The University of Minnesota Press, s.674-927.
 • Topbaş, A. (1992), “Kütahya Seyitömer Höyüğü 1990 yılı Kurtarma Kazısı”, II. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, Ankara, ss. 11-34.
 • Tütüncüler, Ö., (2004), “M.Ö. 2. Bin Liman Tepe Dokuma Aletleri”, Anadolu (Anatolia), Ek Dizi No.1, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, ss. 287-295.
 • Tütüncüler, Ö., (2005), “M.Ö. II. Bin Dokuma Aletleri”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yiğit, Ü., (2012), “Seyitömer Höyüğü’nün İktisadi Arkeolojik Açıdan İncelenmesi” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Kütahya
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hülya Karaoğlan (Sorumlu Yazar)
Kurum: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, GEDİZ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 6 Şubat 2019
Kabul Tarihi : 25 Ağustos 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ssrj523124, journal = {Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-5237}, address = {Denta Florya ADSM Limited Company/Florya Street, No: 41, Şenlikköy-Bakırköy/İstanbul}, publisher = {Denta Florya ADSM Limited Company}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {191 - 203}, doi = {}, title = {Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağı’na Ait Konik Formlu Ağırşaklar}, key = {cite}, author = {Karaoğlan, Hülya} }
APA Karaoğlan, H . (2019). Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağı’na Ait Konik Formlu Ağırşaklar. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi , 8 (3) , 191-203 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssrj/issue/47195/523124
MLA Karaoğlan, H . "Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağı’na Ait Konik Formlu Ağırşaklar". Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 8 (2019 ): 191-203 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssrj/issue/47195/523124>
Chicago Karaoğlan, H . "Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağı’na Ait Konik Formlu Ağırşaklar". Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 8 (2019 ): 191-203
RIS TY - JOUR T1 - Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağı’na Ait Konik Formlu Ağırşaklar AU - Hülya Karaoğlan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 191 EP - 203 VL - 8 IS - 3 SN - -2147-5237 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağı’na Ait Konik Formlu Ağırşaklar %A Hülya Karaoğlan %T Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağı’na Ait Konik Formlu Ağırşaklar %D 2019 %J Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi %P -2147-5237 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD Karaoğlan, Hülya . "Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağı’na Ait Konik Formlu Ağırşaklar". Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 191-203 .
AMA Karaoğlan H . Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağı’na Ait Konik Formlu Ağırşaklar. ssrj. 2019; 8(3): 191-203.
Vancouver Karaoğlan H . Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağı’na Ait Konik Formlu Ağırşaklar. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. 2019; 8(3): 203-191.