Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 54 - 66 2019-09-01

Performance Analysis of Foreign Deposit Banks in Turkey: A Multi-Moora Method
Performance Analysis of Foreign Deposit Banks in Turkey: A Multi-Moora Method

Naci Yılmaz [1]


Today the opinion is widely shared by many researchers that banks operating in financial system have a larger part than other financial institutions. This idea is not only based on the relative size of the funds that banks manage, but also based on their fundamental function to be an intermediator in the financial system. The significant role of banks in the system has put the studies on the comparing, measuring and rating of the banks' financial performance to the top agenda of researchers who works in the field of finance. So far, many different methods were developed in order to measure better the bank performance. In this study, it was targeted to rank the financial performances of foreign owned deposit banks operating in Turkey in the years between 2013 and 2017 by using Multi-MOORA method that is among different multi-criteria decision making methods. As result of this study, the best performing banks are found respectively as MUFG Bank Turkey Inc. and the Arab Turkish Bank Inc.in terms of financial performance in the research period.


Günümüzde, birçok ülkede, banka kurumlarının finansal sistemde faaliyet gösteren diğer finansal kurumlara nazaran sistem içinde daha büyük bir ağırlığa sahip olduklarına dair görüş, genellikle pek çok araştırmacı tarafından kabul edilmektedir. Bankaların bu özelliği, sadece yönettiği fonların göreli büyüklüğünden değil, ayrıca finansal sistemde üstlendikleri temel işlev olan finansal aracılık fonksiyonundan da kaynaklanmaktadır. Ekonomik ve finansal sistemde oynadıkları rolün önemi, bankaların finansal performanslarının karşılaştırılarak doğru ve hassas bir şekilde ölçülmesi ve derecelendirilmesi işini bankacılık ve finans alanında çalışan akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının odak noktası haline getirmiştir. Banka performanslarının analizi konusunda şimdiye dek birbirinden farklı pek çok teknik geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermayeli mevduat bankalarının 2013-2017 dönemindeki finansal performanslarını, çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Multi-MOORA yöntemi ile analiz edip ölçümlemektir. Yapılan analiz sonucunda, en iyi performans sergileyen bankaların sırasıyla MUFG Bank Turkey A.Ş. ve Arap Türk Bankası oldukları tespit edilmiştir.


 • Altunöz, U. (2017). Analysis of financial performance of banks using the methods of fuzzy MOORA and fuzzy AHP: Experience of Turkish Banks. Route Educational and Social Science Journal, 4(4), 116-132.
 • Atukalp, M.E. (2017). Efficiency analysis of the banks traded in Istanbul Stock Exchange. Full Text Papers of International Conference of Management, Economics and Politics. 239-254.
 • Baležentis, A, Baležentis, T. and Valkauskas, R. (2010). Evaluatingsituation of Lithuania in the European Union: structural indicators and MULTIMOORA method. Technological and Economic Development of Economy, 16 (4), 578-602.
 • Brauers, W.K.M. and Zavadskas, E.K. (2006). The MOORA Method and Its Application to Privatization In A Transition Economy. Control and Cybernetics. Informatica, 35(2), 445-469.
 • Brauers, W.K.M. and Zavadskas, E.K. (2012). Robustness of MULTIMOORA: A Method for multi-objective optimization. Informatica, 23(1), 1-25. Ceyhan, İ.F. and Demirci, F. (2017). Financial performance measurement by MULTIMOORA method: an application in leasing companies. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(15), 277-296.
 • Ersöz, F veAtav, A. (2011). MULTIMOORA method in multi-criteria decision making problems. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi, 78-87.
 • Kandemir, T. ve Karataş, H. (2016). Analysis of commercial banks’ financial performances by multi-criteria decision making methods: An appliciation on the banks traded in Istanbul Stock Exchange (2004-2014). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7), 1766-1776.
 • Karaca, T., (2011). Proje Yönetiminde Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerini Kullanarak Kritik Yolun Belirlenmesi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek LisansTezi, Ankara.
 • Mandic, K., Delibasic, B., Knezevic, S. And Benkovic, S. (2014). Analysis of the financial parameters of Serbian banks through the application of the fuzzy AHP and TOPSIS methods. Economic Modelling, 43, 30-37.
 • Ömürbek, N. ve Aksoy, E. (2017). Ulusal verimlilik istatistiklerine göre imalat sektörlerinin performansının değerlendirmesinde MULTI-MOORA yönteminin uygulanması, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(1), 1-19.
 • Ömürbek, N ve Özcan, A. (2016). BİST’de işlem gören sigorta şirketlerinin MULTIMOORA yöntemiyle performans ölçümü. Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 1(2), 64-75.
 • Önay, O. (2015). MOORA. İçinde B.F.Yıldırım ve E.Önder (Ed.), Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri. (ss.245-257). Bursa: Dora Yayıncılık.
 • Özbek, A. (2015). Efficiency analysis of foreign-capital banks in Turkey by OCRA and MOORA. Research Journal of Finance and Accounting, 6(13), 21-30.Özbek, A. (2017). Çok kriterli karar verme yöntemleri ve excel ile problem çözümü. Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Seçme, N.Y., Bayrakdaroğlu, A. ve Kahraman, C. (2009). Fuzzy performance evaluation in Turkish banking sector using Analytic Hierarchy Processand TOPSIS. Expert System with Applications, 36(9), 11699-11709.
 • Şişman, B. ve Doğan, M. (2016). Türk bankalarının finansal performanslarının bulanık AHP ve bulanık Moora yöntemleri ile değerlendirilmesi. Yönetim ve Ekonomi, 23(2), 353-371.
 • The Banks Association of Turkey. (2018). Statistical Reports, Selected Ratios.
 • Uygurtürk, H. (2015). Bankaların internet şubelerinin bulanık MOORA yöntemi ile değerlendirilmesi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(25), 115-128.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0107-6448
Yazar: Naci Yılmaz (Sorumlu Yazar)
Kurum: Doğuş Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Haziran 2019
Kabul Tarihi : 5 Ağustos 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ssrj581067, journal = {Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-5237}, address = {Denta Florya ADSM Limited Company/Florya Street, No: 41, Şenlikköy-Bakırköy/İstanbul}, publisher = {Denta Florya ADSM Limited Company}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {54 - 66}, doi = {}, title = {Performance Analysis of Foreign Deposit Banks in Turkey: A Multi-Moora Method}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Naci} }
APA Yılmaz, N . (2019). Performance Analysis of Foreign Deposit Banks in Turkey: A Multi-Moora Method. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi , 8 (3) , 54-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssrj/issue/47195/581067
MLA Yılmaz, N . "Performance Analysis of Foreign Deposit Banks in Turkey: A Multi-Moora Method". Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 8 (2019 ): 54-66 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssrj/issue/47195/581067>
Chicago Yılmaz, N . "Performance Analysis of Foreign Deposit Banks in Turkey: A Multi-Moora Method". Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 8 (2019 ): 54-66
RIS TY - JOUR T1 - Performance Analysis of Foreign Deposit Banks in Turkey: A Multi-Moora Method AU - Naci Yılmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 66 VL - 8 IS - 3 SN - -2147-5237 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi Performance Analysis of Foreign Deposit Banks in Turkey: A Multi-Moora Method %A Naci Yılmaz %T Performance Analysis of Foreign Deposit Banks in Turkey: A Multi-Moora Method %D 2019 %J Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi %P -2147-5237 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD Yılmaz, Naci . "Performance Analysis of Foreign Deposit Banks in Turkey: A Multi-Moora Method". Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 54-66 .
AMA Yılmaz N . Performance Analysis of Foreign Deposit Banks in Turkey: A Multi-Moora Method. ssrj. 2019; 8(3): 54-66.
Vancouver Yılmaz N . Performance Analysis of Foreign Deposit Banks in Turkey: A Multi-Moora Method. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. 2019; 8(3): 66-54.