Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 21 - 39 2019-09-01

Banka Karlılığının Belirleyicileri: Türk Bankacılık Sektöründeki Katılım Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Kemal Aka [1]


Bu çalışma, Türk bankacılık sektörü içerisinde faaliyet gösteren katılım bankalarının kârlılığını belirleyen faktörlerin neler olduğunu tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda katılım bankalarının aktifinin yaklaşık %80’ine tekabül eden Kuveyt Türk, Türkiye Finans ve Albaraka katılım bankalarının, TKBB internet sitelerinden 2010-2018 dönemine ait çeyreklik verileri kullanılarak ekonometrik bir analiz yapılmıştır. Çalışmada katılım bankalarının kârlılığını ölçmek için ROA ve ROE değişkenleri bağımlı değişken olarak kullanılmıştır.  Kârlılığı belirleyen bankaya özgü, sektöre özgü ve makroekonomik faktörler belirlenerek panel veri analizi ile test edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre,  aktif büyüklük, kaldıraç oranı, takipteki kredilerin oranı, kredi mevduat oranı, operasyonel etkinlik ve banka piyasa yoğunluğu değişkenleri ile banka kârlılığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Bankacılık Sektörü, Kârlılık, Panel Veri Analizi
  • AKHTAR, Muhammad Farhan, ALİ, Khizer ve SADAQAT Shama. (2011). “Factors Influencing the Profitability of Islamic Banks of Pakistan”. International Research Journal of Finance and Economics, 60, 125-132.ATHANASOGLOU, Panayiotis, BRİSSİMİS, Sophocles ve DELİS, Matthaios. (2005). “Bank-Specific, İndustry-Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability”. Munich Personal RePEc Archive, Paper No. 32026.AYDIN, Yüksel. (2019). “Türk Bankacılık Sektöründe Kârlılığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi”. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(1), 181-189.BASHIR, Abdel-Hameed. (2003). “Determinants of Profitability in Islamic Banks: Some Evidence from The Middle East”. Islamic Economic Studies, 11(1), 31-57.DEMİRGÜÇ–KUNT, Aslı ve HUİZİNGA, Harry. (1999). “Determinants Of Commercial Bank Interest Margins And Profitability: Some İnternational Evidence”, World Bank Economic Review, 13(2), 379-408.FLAMİNİ, Valentina, MCDONALD, Calvin ve SCHUMACHER, Liliana. (2009). “The Determinants of Commercial Bank Profitability in Sub-Saharan Africa”, IMF Working Paper WP/09/15GUJARATİ, Damodar N. (2004). Basic Econometrics, McGraw-Hill Education.GÜRİŞ, Selahattin. (2018). Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi. İstanbul: Der Yayınevi.HASSAN, M. Kabir ve BASHİR, Abdel-Hameed M. (2005). “Determinants of Islamic Banking Profitability”. ERF Paper.HSİAO, Cheng (2003), Analysis of Panel Data, Cambridge University Press.ISLAM, Shahidul ve NİSHİYAMA, Shin-Ichi. (2016). “The Determinants of Bank Profitability: Dynamic Panel Evidence from South Asian Countries” . Journal of Applied Finance & Banking, 6(3), 77-97.JAVED, Muhammad Aslam ve BASHEER, Muhammad Farhan. (2017). “Impact Of External Factors On Bank Profıtabılıty”. EPRA International Journal of Research and Development, 2(5).KNEZEVİC, Ana ve DOBROMİROV, Dusan. (2016) “The Determinants of Serbian Banking Industry Profitability”, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 29(1), 459-474.MAJUMDER, Tofael Hossain ve UDDİN, Mohammad Jashim. (2017). “The Determinants of Profitability of Nationalised Banks in Bangladesh”. International Journal of Economics and Business Research, 13(4), 335-348.MENİCUCCİ, Elisa ve PAOLUCCİ, Guido. (2016). “Factors Affecting Bank Profitability İn Europe: An Empirical İnvestigation”. African Journal of Business Management, 10(17), 410-420.MERİN, Melaku Aweke. (2016). “Determinants of Bank Profitability in Ethiopia: A Case Study of Private Commercial Banks”. Research Journal of Finance and Accounting, 7(7), 28-43.OSUAGWU, Eze Simpson. (2014). “Determinants of Bank Profitability in Nigeria”. International Journal of Economics and Finance, 6(12), 46-63.REİS, Ş. Gül, KILIÇ, Yunus ve BUĞAN, Mehmet F. (2016). “Banka Kârlılığını Etkileyen Faktörler: Türkiye Örneği”. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 21-36.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6290-1451
Yazar: Kemal Aka (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 8 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 22 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ssrj589080, journal = {Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-5237}, address = {Denta Florya ADSM Limited Company/Florya Street, No: 41, Şenlikköy-Bakırköy/İstanbul}, publisher = {Denta Florya ADSM Limited Company}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {21 - 39}, doi = {}, title = {Banka Karlılığının Belirleyicileri: Türk Bankacılık Sektöründeki Katılım Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Aka, Kemal} }
APA Aka, K . (2019). Banka Karlılığının Belirleyicileri: Türk Bankacılık Sektöründeki Katılım Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi , 8 (3) , 21-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssrj/issue/47195/589080
MLA Aka, K . "Banka Karlılığının Belirleyicileri: Türk Bankacılık Sektöründeki Katılım Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama". Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 8 (2019 ): 21-39 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssrj/issue/47195/589080>
Chicago Aka, K . "Banka Karlılığının Belirleyicileri: Türk Bankacılık Sektöründeki Katılım Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama". Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 8 (2019 ): 21-39
RIS TY - JOUR T1 - Banka Karlılığının Belirleyicileri: Türk Bankacılık Sektöründeki Katılım Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama AU - Kemal Aka Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 39 VL - 8 IS - 3 SN - -2147-5237 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi Banka Karlılığının Belirleyicileri: Türk Bankacılık Sektöründeki Katılım Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama %A Kemal Aka %T Banka Karlılığının Belirleyicileri: Türk Bankacılık Sektöründeki Katılım Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama %D 2019 %J Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi %P -2147-5237 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD Aka, Kemal . "Banka Karlılığının Belirleyicileri: Türk Bankacılık Sektöründeki Katılım Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama". Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 21-39 .
AMA Aka K . Banka Karlılığının Belirleyicileri: Türk Bankacılık Sektöründeki Katılım Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama. ssrj. 2019; 8(3): 21-39.
Vancouver Aka K . Banka Karlılığının Belirleyicileri: Türk Bankacılık Sektöründeki Katılım Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. 2019; 8(3): 39-21.