Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 139 - 155 2019-09-01

Toplumsal Cinsiyet Rol Algıları ve Kariyer Seçimi İlişkisi: Kafkas Üniversitesinde Bir Araştırma

Erman Kayğın [1] , Yunus Zengin [2]


Bu çalışmada toplumsal cinsiyet rol algıları ve kariyer seçimi ilişkisi ele alınmıştır. Bu amaç doğrultusunda Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3. ve 4. Sınıf öğrencileri ile Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2. Sınıf öğrencilerine anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda toplumsal cinsiyet alt boyutlarından olan eşitlikçi cinsiyetin ve kariyer seçiminin alt boyutlarından olan saygınlık boyutunun en yüksek şekilde algılandığı görülmüştür.  Toplumsal cinsiyetin alt boyutlarından “kadın- erkek cinsiyet rolü” ile kariyer seçimi alt boyutu olan “girişimcilik” arasında anlamlı ilişki belirlenmiştir. Ayrıca toplumsal cinsiyetin alt boyutlarından “eşitlikçi cinsiyet rolü” ile kariyer seçimi alt boyutu olan “yönetsel” arasında anlamlı ilişkiye rastlanmıştır. Diğer boyutlar arasında anlamlı ilişkilerin olmadığı belirlenmiştir.

Toplumsal Cinsiyet, Kariyer, Kariyer Seçimi, Rol Algısı, KAfkas Üniversitesi
  • Ahmetoğulları, K. ve Güneş, M. (2017). “Öğrencilerin Kişilik Özelliklerinin Mesleğin Geleceğine Bakış Açılarına Etkisi: Hilvan MYO Örneği”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (21): 24-39. Akın, A. ve Demirel, S. (2003). “Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Sağlığa Etkileri”. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 25 (4): 73-82.Aktaş H. (2004), The Importance of Career Anchor Notion for an Effective Career Planning and an Example Application at the Turkish Air Force Undergraduate and Graduate Schools, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Arthur, M. B., Inkson, K., ve Pringle, J. K. (1999). The New Careers: Individual Action And Economic Change. Londra: Sage.Aydın, M., Özen Bekar, E., Yılmaz Gören, Ş. ve Sungur M. A. (2016). “Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları”. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (1): 223-242.Aytaç, S. (2005). Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi Planlaması Gelişimi ve Sorunları. 2. Baskı. Bursa: Ezgi Kitabevi.Balçın, M.D. ve Yavuz Topaloğlu, M. (2018). “Gelecekte Seçmek İstedikleri Mesleklere İlişkin Öğrenci Görüşleri”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (3): 1331-1359.Bayhan, V. (2013). “Beden Sosyolojisi ve Toplumsal Cinsiyet”. Doğu Batı, (63): 147- 164.Courpasson, D. ve Reed, M. (2004). “Introduction: Special Issue On Bureaucracy In The Age Of Enterprise”. Organization, (11): 5–12.Çalık, T. ve Ereş, F.(2006), Kariyer Yönetimi, Ankara: Gazi Kitabevi.Çınar, O. (2010). “Okul Müdürlerinin İletişim Sürecindeki Etkililiği”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (26): 267-276.Demirbilek, S. (2007). “Cinsiyet Ayrımcılığının Sosyolojik Açıdan İncelenmesi”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 44 (511): 12- 27.Demirbilek, T. (1994). “Örgütlerde Kariyer Danışmanlığı Hizmetleri”. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (2):71-85.Dökmen, Ü. (2010). İnsanın korunakları-1: Deriden Kültüre. İstanbul: Remzi Kitapevi.Garrett, S. (1987). Gender – Society Now. London:Tavistock Publications. Gül, D. (2014). Halkla İlişkiler Ajanslarında Toplumsal Cinsiyetçi Yaklaşımın Kültürü Bağlamında İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Helgeson, V. S. (2012). The Psychology of Gender. New Jersey: Pearson Education .Hepşen, Ö. (2010). Tevrat, İncil ve Kuran-ı Kerim’de Kadın Bedeni. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.http:www.surveysystem.com/sscale.htmKallinikos, J. (2004). “The Social Foundations Of The Bureaucratic Order”. Organization, (11):13–36.Koca A. İ. (2010). “Kariyer Seçiminde Kariyer Değerleri İle Demografik Faktör İlişkisi: Çukurova Üniversitesi’nde Bir Araştırma”. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi 14 (1): 56-70. Lorraıne, T. (1990). Gender, Identity and the Production of Meaning. Oxford:Westview Press.Öngen, B.ve Aytaç, S. (2013). “Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları ve Yaşam Değerleri İlişkisi”. Sosyoloji Konferansları, 48 (2): 1-18.Özdamar, K. (2002). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi 1. Eskişehir: Kaan Kitabevi.Ross, A. (2004). No-collar: The Humane Workplace And Its Hidden Costs. Philadelphia. Philadelphia: Temple University Press.Rousseau, D. M. (1995). Psychological Contracts In Organizations: Understanding Written And Unwritten Agreements. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.Rousseau, D. M., ve McClean Parks, J. (1993). “The Contracts Of Individuals And Organizations”. L. L. Chummings, ve B. M. Staw (Ed.). Research In Organizational Behavior: An Annual Series Of Analytical Essays And Critical Reviews (s. 1–43). Greenwich, CT: Jai Press.Sewell, G. (2005). “Nice work? Rethinking Managerial Control In An Era Of Knowledge Work”. Organization, (12): 685–704.Siyez Diğdem M. ve Belkıs Ö. (2016). “Üniversite Öğrencilerinde Kariyer İyimserliği Ve Uyumluluğu İle Toplumsal Cinsiyet Algısı Arasındaki İlişki”. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5 (4): 279-285.Staggenborg, S. (1998). Gender, Family And Social Movements. California: Pine Forge Press.Tavakol, M., ve Dennick, R. (2011). “Making Sense of Cronbach’s Alpha”. International Journal of Medical Education, (2):53-55.Ünsür, A . (2017). “Ahilik Sisteminde Ahlak Temelli Çalışma İlişkileri ve Günümüz Bakış Açısından Değerlendirilmesi”. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (13): 90-98.Yılmaz İ. A., Dursun, B., Pektaş K. ve Altay A. (2012). “Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Seçimlerinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Pınarhisar MYO Örneği”. Electronic Journal of Vocational Colleges, 2 (2): 9-21.Zeyneloğlu, S. ve Terzioğlu F. (2011). “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi Ve Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi”. H.U. Journal of Education, (40): 409-420.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Erman Kayğın

Orcid: 0000-0001-8381-6918
Yazar: Yunus Zengin (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 8 Ağustos 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ssrj597966, journal = {Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-5237}, address = {Denta Florya ADSM Limited Company/Florya Street, No: 41, Şenlikköy-Bakırköy/İstanbul}, publisher = {Denta Florya ADSM Limited Company}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {139 - 155}, doi = {}, title = {Toplumsal Cinsiyet Rol Algıları ve Kariyer Seçimi İlişkisi: Kafkas Üniversitesinde Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Kayğın, Erman and Zengin, Yunus} }
APA Kayğın, E , Zengin, Y . (2019). Toplumsal Cinsiyet Rol Algıları ve Kariyer Seçimi İlişkisi: Kafkas Üniversitesinde Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi , 8 (3) , 139-155 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssrj/issue/47195/597966
MLA Kayğın, E , Zengin, Y . "Toplumsal Cinsiyet Rol Algıları ve Kariyer Seçimi İlişkisi: Kafkas Üniversitesinde Bir Araştırma". Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 8 (2019 ): 139-155 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssrj/issue/47195/597966>
Chicago Kayğın, E , Zengin, Y . "Toplumsal Cinsiyet Rol Algıları ve Kariyer Seçimi İlişkisi: Kafkas Üniversitesinde Bir Araştırma". Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 8 (2019 ): 139-155
RIS TY - JOUR T1 - Toplumsal Cinsiyet Rol Algıları ve Kariyer Seçimi İlişkisi: Kafkas Üniversitesinde Bir Araştırma AU - Erman Kayğın , Yunus Zengin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 155 VL - 8 IS - 3 SN - -2147-5237 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi Toplumsal Cinsiyet Rol Algıları ve Kariyer Seçimi İlişkisi: Kafkas Üniversitesinde Bir Araştırma %A Erman Kayğın , Yunus Zengin %T Toplumsal Cinsiyet Rol Algıları ve Kariyer Seçimi İlişkisi: Kafkas Üniversitesinde Bir Araştırma %D 2019 %J Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi %P -2147-5237 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD Kayğın, Erman , Zengin, Yunus . "Toplumsal Cinsiyet Rol Algıları ve Kariyer Seçimi İlişkisi: Kafkas Üniversitesinde Bir Araştırma". Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 139-155 .
AMA Kayğın E , Zengin Y . Toplumsal Cinsiyet Rol Algıları ve Kariyer Seçimi İlişkisi: Kafkas Üniversitesinde Bir Araştırma. ssrj. 2019; 8(3): 139-155.
Vancouver Kayğın E , Zengin Y . Toplumsal Cinsiyet Rol Algıları ve Kariyer Seçimi İlişkisi: Kafkas Üniversitesinde Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. 2019; 8(3): 155-139.