Amaç

Su Kaynakları Dergisi için aşağıda sıralanan maddeler derginin temel amaçlarını oluşturmaktadır.

 • Türkiye'nin su alanındaki Türkçe bilimsel yayın eksiğinin kapanmasına katkı sağlamak,
 • Tüm toplumun bilimsel ve teknolojik ilerlemesine katkı vermek,
 • Su alanında yapılan çalışmaları erişilebilir hale getirmek.

Kapsam

Su Kaynakları dergisinin kapsamını aşağıdaki maddelerde sıralanan konular oluşturmaktadır:

 • Hidroloji,
 • Hidrolik,
 • Akışkanlar Mekaniği,
 • Su Yapıları,
 • Su Çevre İlişkisi,
 • Su Çevrimi,
 • Yeraltı suyu,
 • Su Kaynakları,
 • Su Temini,
 • Diğer su bilimi ile ilgili temel alanlar