Dergi Hakkında

Sakarya University Journal of Education (SUJE) dergisi, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında çalışan akademisyenlerin çalışmalarını yayınlayabilecekleri ve ilgili çalışmalara erişebilecekleri bilimsel bir referans kaynağı olmayı amaçlamaktadır. Derginin temel amacı, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanındaki bilimsel literatürü artırmak ve yaymaktır.

Sakarya University Journal of Education (SUJE) dergisi yılda üç kez yayınlanana uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir. SUJE dergisi eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanına katkı sağlayacak yüksek kaliteli özgün araştırma makaleleri (nicel, nitel) yayınlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

SUJE dergisine gönderilecek yazılar SUJE dergisi yazım kurallarına dikkat edilerek yazılmalıdır. Yazım kurallarına ulaşmak için tıklayınız.


Etik Sorumluluklar ve İlkeler

1. Yazarların Etik Sorumlulukları

   a) Yazar(lar)ın yararlandıkları bütün çalışmalara eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.

   b) Çalışmaya katkı sağlamayan kişi/kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.

  c) Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulundurmamalıdır. Daha önce başka bir yerde yayınlanan makaleler dergimize gönderilmemelidir.


2. Açık Erişim İlkeleri

SUJE dergisi açık erişimli bir dergidir ve yayımladığı içeriği doğrudan açık erişime sunar. SUJE dergisi, yayımladığı içerikle, bilimin Açık Erişim doğasıyla desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlar. Bilinen standartlarda kaynak gösterilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı ve içerik değişikliği dışında kalan tüm kullanım (çevrimiçi bağlantı verme, kopyalama, baskı alma, herhangi bir fiziksel ortamda çoğaltma, dağıtma vb.) haklarını (ilgili içerikte aksi belirtilmediği sürece) "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı” aracılığıyla kullanıma sunar. SUJE dergisi kamu yararı ilkesini temel alır. Hiçbir şekilde yazarlar ve içerik kullanıcılarından ücret talep etmez.


3. İntihal

SUJE dergisine gönderilen tüm aday makaleler iThenticate yazılımı ile taranmaktadır. SUJE dergisine gönderilen bir aday çalışmanın intihal oranı kaynaklar hariç %25’den fazla olamaz. SUJE, akademik intihal taşıyan tüm aday makaleleri editörlük aşamasında reddetme hakkına sahiptir.