Kabul Edilmiş Makaleler

  • Okul Öncesi ve İlkokul Öğrencilerindeki Allah Tahayyülünün İncelenmesi
    Muhammet Übeydullah ÖZTABAK , Suat ALTINTAŞ 24 Haz 2020
  • ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN MÜDÜR KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI: İBB İSMEK ÖRNEĞİ
    Esra KIRTAN , Sümeyye KUŞAKCI 2 Tem 2020
  • Balancing between Obligation and Freedom: Mullā Ṣadrā on Gradation of Will
    Sümeyye PARILDAR 2 Tem 2020