Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

FRANSA VE ALMANYA’DA FEODALİZM’İN ASKERİ VE SİYASİ YÖNDEN GELİŞİMİ

Yıl 2020, Cilt: 39 Sayı: 68, 225 - 250, 30.09.2020
https://doi.org/10.35239/tariharastirmalari.765253

Öz

Feodalizm Antik Roma’daki koruma ilişkisine dayalı patronaj ve Germen savaş arkadaşlığı geleneğinin karışımıyla ortaya çıkan askeri ve idari bir sistemdir. Bu sistem Merovenjlerde ve Vizigot İspanya’sında ilk tohumlarını atmasından sonra Karolenjlerin askeri ve idari yapısına girmiştir. Buna rağmen Feodalizm çeşitli yabancı istilalar ve iç çekişmelerin ardından anarşik devletsiz bir ortamı yansıtan pek çok bölgesel gücün kendi bölgesinde idareci olduğu yapıya dönüşmüştür. Capetler Fransa’daki çok sayıda yerel gücü kendi şemsiyeleri altına toplamayı bir nebze başarmışlardır. Almanya ise ilk olarak Otto Hanedanından itibaren Karolenj geleneğini sürdürerek merkezi yapısını koruyabilmiştir. Almanya’da kişisel bağlılıklar, fief ve vassalite gibi kavramların daha geç yerleşmesi de bunda etkili olmuştur. Bunun sonucunda Salian Hanedanı imparatorlarının son döneminde yaşanan büyük soylu isyanları ile Friedrich Barbarossa gibi Hohenstaufen Hanedanı’na mensup imparatorların onları bastırma süreci, ortaya çok sayıda küçük feodal devlet çıkarmış ve Almanya böylece Fransa’nın yaşadığı süreci yaşamaya başlamıştır.

Kaynakça

 • Bachrach, Bernard S., Merovingian Military Organization 481-751, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1972.
 • Bachrach, Bernard S., “Toward a Reappraisal of a William of Great, duke of Aquitanie (995-1030)”, Journal of Medieval History, Volume 5, Issue 1, 1979, s. 11-21.
 • Bachrach, David, Feudalism, Romanticism, and Source Criticism: Writing the Military History of Salian Germany, Journal of Medieval Military History, (Eds. Clifford J. Rogers, Kelly DeVries, John France), Volume XIII, Boydell Press. Boydell & Brewer, 2015, s. 1-25.
 • Beeler, John Warfare, in Feudal Europe 730-1200, Cornell University Press, Ithaca & London, 1971.
 • Bloch, Marc, Feodal Toplum, (çev. Mehmet Ali Kılıçbay), Birinci Baskı, Savaş Yayınları, Ankara, 1983.
 • Bradley H. ve M. Taylor, “Feudalism and Feudal Society”, International Encyclopedia of Human Geography, 2009, s. 98-105
 • Ganshof, F. L., II. Benefice and Vassalage in the Age of Charlemagne, Cambridge Historical Journal, 6(2), 1939, s. 147-175.
 • Ganshof, F. L., Feudalism, (çev. Philip Grierson), Longmans, Green and Co, London, 1952.
 • Guilhiermoz, P., Essai sur L’Origine de la Noblesse en France au Moyen Age, Burt Franklin Research, New York, 1902.
 • Norman, Vesey, The Medieval Soldier, Barnes & Noble Books, New York, 1993.
 • O’Callaghan, Joseph F., a History of Medieval Spain, Cornell University Press, Ithaca and London, 1975.
 • Painter, Sidney, a History of Middle Ages 284-1500, The Macmillan Press, London and Basingtoke, 1979.
 • Peters, D. J, A Short History of France, Pergamon Press, London, 1966.
 • Pixton, Paul B., “Ministerials”, Medieval Germany An Encyclopedia, (Ed. John M. Jeep), Routledge, New York & London, 2001, s. 523-524.
 • Powelson, John P., Land tenure and land reform: past and present, Land Use Policy, Volume 4, Issue 2, Nisan 1987, s. 111-120.
 • Powelson, John P., The Story of Land: A World History of Land Tenure and Agrarian Reform, Lincoln Institute of Land Policy, 1988.
 • Pryor, John, The Historical Foundations of a Feudal Mode of Production. Sydney Studies in Society and Culture, 2, 1985.
 • Roach, Levi, Submission and Homage: Feudo-Vassalic Bonds and the Settlement of Disputes in Ottonian Germany, The Journal of the Historical Association, Vol. 97, No. 3, 327, July 2012, s. 355-379.
 • Smith, Julia M.H., Roma’dan Sonra Avrupa Yeni Bir kültür Tarihi 500-1000, (çev. Ahmet Fethi), Alfa Yayıncılık, İstanbul, 2015.
 • Spruyt, Hendrik, The Sovereign State and Its Competitors an Analysis of Systems Change, Princeton University Press, Princeton-New Jersey, 1994.
 • Stephenson, Carl, Medieval Feudalism, Cornell University Press, New York, 1942.
 • Stephenson, Carl, The Origin and Significance of Feudalism, The American Historical Review, Vol. 46, No. 4, Jul., 1941, s. 788-812.
 • Thompson, James Westfall, German Feudalism, The American Historical Review, Vol. 28, No. 3, 1923, s. 440-474.
 • Thompson, James Westfall, Henri the Lion and the political theories of the Guelfes in Feudal Germany, Revue belge de Philologie et d'Histoire, Année 1923, 2-4, s. 663-683.
 • Volckart, Oliver, The open constitution and its enemies: competition, rent seeking, and the rise of the modern state, Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 42, 2000, s. 1–17.
 • Young, Andrew T., The Carolingians, the Church, and the medieval constitution, The Social Science Journal, 56:3, 2019, s. 358-366.
Toplam 26 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sait Emre Çiftçi

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 39 Sayı: 68

Kaynak Göster

APA Çiftçi, S. E. (2020). FRANSA VE ALMANYA’DA FEODALİZM’İN ASKERİ VE SİYASİ YÖNDEN GELİŞİMİ. Tarih Araştırmaları Dergisi, 39(68), 225-250. https://doi.org/10.35239/tariharastirmalari.765253
AMA Çiftçi SE. FRANSA VE ALMANYA’DA FEODALİZM’İN ASKERİ VE SİYASİ YÖNDEN GELİŞİMİ. TAD. Eylül 2020;39(68):225-250. doi:10.35239/tariharastirmalari.765253
Chicago Çiftçi, Sait Emre. “FRANSA VE ALMANYA’DA FEODALİZM’İN ASKERİ VE SİYASİ YÖNDEN GELİŞİMİ”. Tarih Araştırmaları Dergisi 39, sy. 68 (Eylül 2020): 225-50. https://doi.org/10.35239/tariharastirmalari.765253.
EndNote Çiftçi SE (01 Eylül 2020) FRANSA VE ALMANYA’DA FEODALİZM’İN ASKERİ VE SİYASİ YÖNDEN GELİŞİMİ. Tarih Araştırmaları Dergisi 39 68 225–250.
IEEE S. E. Çiftçi, “FRANSA VE ALMANYA’DA FEODALİZM’İN ASKERİ VE SİYASİ YÖNDEN GELİŞİMİ”, TAD, c. 39, sy. 68, ss. 225–250, 2020, doi: 10.35239/tariharastirmalari.765253.
ISNAD Çiftçi, Sait Emre. “FRANSA VE ALMANYA’DA FEODALİZM’İN ASKERİ VE SİYASİ YÖNDEN GELİŞİMİ”. Tarih Araştırmaları Dergisi 39/68 (Eylül 2020), 225-250. https://doi.org/10.35239/tariharastirmalari.765253.
JAMA Çiftçi SE. FRANSA VE ALMANYA’DA FEODALİZM’İN ASKERİ VE SİYASİ YÖNDEN GELİŞİMİ. TAD. 2020;39:225–250.
MLA Çiftçi, Sait Emre. “FRANSA VE ALMANYA’DA FEODALİZM’İN ASKERİ VE SİYASİ YÖNDEN GELİŞİMİ”. Tarih Araştırmaları Dergisi, c. 39, sy. 68, 2020, ss. 225-50, doi:10.35239/tariharastirmalari.765253.
Vancouver Çiftçi SE. FRANSA VE ALMANYA’DA FEODALİZM’İN ASKERİ VE SİYASİ YÖNDEN GELİŞİMİ. TAD. 2020;39(68):225-50.