Yayın Politikası

Odak ve kapsam

Dergimiz, teknik ve uygulamalı bilimler alanında özgün araştırma makalelerinin yanı sıra derleme türünde bilimsel çalışmaları da kabul edilebilmektedir.


Değerlendirme süreci

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ulusal ve/veya uluslararası hakemler tarafından değerlendirilir; kabul-ret kararı Yayın Kurulu tarafından verilir. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez (blind peer review).

 

Yayın sıklığı

Teknik Bilimler Dergimiz, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan bir araştırma dergisidir. Dergimizde yayına kabul edilen makaleler, Ocak ve Temmuz sayısında makale sayısı dikkate alınarak toplu halde yayınlanır. Ayrıca özel durumlar halinde özel sayıda yayınlanacaktır.

 

Açık erişim politikası

Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.