PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Geographical distribution of heavy metal pollution in lichens (Xanthoria parietina) in the vicinity of Yatağan coal fired power plant

Yıl 2011, Cilt 0, Sayı 57, 43 - 54, 30.12.2011

Öz

Heavy metals are classified among the most dangerous groups of anthropogenic environmental pollutants due to their toxicity and persistence in the environment. Coal-fired power productions are among the one of the main sources of heavy metal contaminations in the environment. Lichens have effectively been used as biomonitors of metal contamination in the atmosphere either by sampling of the organism in situ or by using the transplantation technique. In this study, epiphytic lichen Xanthoria parietina was applied as the biomonitor of air pollution to determine the environmental influence in the vicinity of Yatağan coal-fired power plant. Total six elements (Hg, Ni, Pb, Cu, Zn, Fe) have been taken into account and the results of analysis obtained in the current study were compared to the data reported in literature. The most polluted areas were found to be those in the vicinity of the coal-fired power plant (densely in the western part) and southeastern slopes of Yatağan depression, particularly along the direction of predominant wind and due to topographic conditions.

Keywords: Yatağan Coal Fired Power Plant, Heavy Metal Pollution, Lichens

Yatağan termik santrali çevresinden toplanan likenlerde (Xanthoria parietina) saptanan ağır metal kirliliğinin coğrafi dağılışı

Yıl 2011, Cilt 0, Sayı 57, 43 - 54, 30.12.2011

Öz

Ağır metaller, sahip oldukları toksisite ve ortamdaki kalıcılıkları nedeniyle antropojenik kökenli en tehlikeli çevresel kirleticiler arasında yer alırlar. Kömür yakan termik santraller ağır metal kontaminasyonu açısından önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Ağır metal kirliliğinin ölçülmesinde likenler biyoindikatör olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada Yatağan Termik Santrali çevresinden toplanan Xanthoria parietina türü likenleri biyoindikatör olarak kullanıp, bünyelerinde ölçülen ağır metal konsantrasyonlarının hava kirliliği ve çevreye etkileri değerlendirilmiştir. Bu amaçla toplam altı elementin (Hg, Ni, Pb, Cu ve Fe) analizleri yapılmış ve elde edilen sonuçlar haritalanarak önceki çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Buna göre en kirli alanların santralin yakın çevresi (daha çok batı) ile hakim rüzgar yönü ve topografya özelliklerine göre, Yatağan depresyonunun güneydoğusunda yer alan yamaçlar olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Yatağan Termik Santralı, Ağır Metal Kirliliği, Likenler

 

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

M. ÖLGEN>


Filiz GÜR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 0, Sayı 57

Kaynak Göster

APA Ölgen, M. & Gür, F. (2011). Yatağan termik santrali çevresinden toplanan likenlerde (Xanthoria parietina) saptanan ağır metal kirliliğinin coğrafi dağılışı . Türk Coğrafya Dergisi , 0 (57) , 43-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tcd/issue/21224/227778