Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi

TARIM EKONOMİSİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

YAYIN HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ


Makale Başlığı: 


Makale Yazarlarına Ait Bilgiler

Yazar Adı Soyadı:

E-posta:

Telefon:


Yazar Adı Soyadı:

E-posta:

Telefon:

(Bu bölüm yazar sayısına göre çoğaltılmalıdır.)


Sunmuş olduğumuz makalenin sorumlu yazarı olarak aşağıdaki konuları taahhüt ederim:

1. Bu makale tarafımızdan yapılmış özgün bir çalışmadır.

2. Bu makale başka bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere herhangi bir yere gönderilmemiştir.

3. Bütün yazarlar gönderilen makaleyi görmüş, sonuçlarını onaylamış ve yayınlanacağından haberdardır.

4. Bütün yazarlar makalenin sorumluluğunu üstleniriz.

5. Bütün yazarlar makalenin yayın haklarını Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi'ne verdiğimizi kabul ederiz.


Yazarlar makalenin tümünü kitaplarında, derslerinde, sözlü sunumlarında ve konferanslarında kullanabilir. Satış amaçlı olmayan kendi faaliyetleri için çoğaltma hakları vardır. Bunun haricinde makalenin çoğaltılması ve dağıtılması ancak Yayın Kurulunun izni ile yapılabilir. Makalenin tümü veya bir kısmından atıf yapılarak yararlanılabilir.

Sorumlu yazar olarak bu makalenin, etik kurallara uygun olduğunu ve belirtilen materyal ve yöntemler kullanıldığında herhangi bir zarara ve yaralanmaya neden olmayacağını bildiririm.


Sorumlu Yazarın 

Adı ve Soyadı:

Tarih:

İmza:

Makalenin Yayın Kurulunca reddedilmesi durumunda bu belge geçersizdir.