Kabul Edilmiş Makaleler

 • Bilişsel Esneklik ve Duygu Düzenleme Özelliklerinin Psikolojik Sağlamlık Üzerine Etkisi
  Gürcan SEÇİM 10 Tem 2020
 • Geçici Eğitim Merkezlerinde Çalışan Okul Psikolojik Danışmanların Suriyeli Mülteci Çocuklara Yönelik Algılarının Metaforla İncelenmesi
  Şerife IŞIK , Ümre KAYNAK 21 Ağu 2020
 • Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Analitik Düşünme Becerisi ile İlgili Mesleki Bilgilerinin Belirlenmesi
  Nesli KALA , Arzu KİRMAN BİLGİN 21 Ağu 2020
 • Fransızca Yabancı Dil Öğrencilerinin Dil Öğrenmeye Yönelik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Bağlamında İncelenmesi
  Zühre YILMAZ GÜNGÖR 21 Ağu 2020