Yıl 2017, Cilt 16 , Sayı 49, Sayfalar 1 - 1 2017-09-03

Tıp Eğitimi Dünyası’nın değerli okurları,

Dergimizin Eylül 2017 sayısı ile karşınızdayız. Yazılarımıza geçmeden önce dergimizin bazı ulusal indekslerde yer aldığını duyurmak istiyorum. Dergimiz halen Türk Eğitim İndeksi. Akademik Dizin, Türk Medline, Arastirmax, Türkiye Atıf Dizini ve Google Schoolar indeksleri tarafından taranmaktadır. DOAJ (Directory of Open Access Joıurnals), Türk Tıp Dizini için girişimlerimiz sürmektedir.

Değerli arkadaşlarımız Erol Gürpınar ve Ayhan Çalışkan’ın bunu gerşekleştirlmesi yolundaki çalışmalarına teşekkürlerimi sunmak isterim.

Bu sayımızda yine ilginç yazılar bulacaksınız.

Hatice Şahin ve Egemen Şen, Dönüşümsel Öğrenme konusundaki derleme makaleleriyle yeni ufuklar açıyor.

Serdar Özdemir ve arkadaşlarının, ateşli hastadan öykü alma becerisi konusundaki çalışmaları, klinik öncesi dönemde simüle hasta ile gerçekleştirilen sınamanın öğrenciler tarafından geçerlik, güvenirlik, eğitsel etki ve kabul edilebilirlik açısından değerli bir ölçme derece aracı olduğüunu göstermektedir.

Hatice Şahin ve Funda İfakat Tengiz’in mini-klinik değerlendirme konusundaki ayrıntılı araştırmaları, yöntemin staj eitiminde kolay uygulanabilir, geçerli, güvenilir ve kabul edlebilir olduğunu göstermektedir.

Aysel Başer ve Hatice Şahin’in Tıbbi Beşeri Bilimler başlıklı derlemesi konunun önemini ve tıp eğitimindeki yerini vurgulaması açısından değerli bir katkı sunmaktadır.

Hatice Ülkü ve Yeşim Şenol’un Mezuniyet ÖNcesi Tıp Eğitiminde Profesyonalizm ve İletişim Becerilerinin 360 Derece Değerlendirme Yöntemiyle Belirlenmesi başlıklı çaşışması ayrıntılı ve önemli bir araştırmadır.

İntörn doktorların değerlendirilmesinde kullanılan yöntem hem değerlendirilenlerin memnun edici düzeyde profesyonel davranışlar sergilediğini hem de yöntemin uygulanabilrlişğini göstermektedir.

İlerideki sayılarımızde yeniden buluşmak dileğiyle.

Saygılarımla

Prof. Dr. Sabri KEMAHLI

Baş Editör

Tıp Eğitimi; Editor
  • Tıp Eğitimi Dünyası, 2017;49
Bölüm Editörden
Yazarlar

Yazar: Sabri KEMAHLI

Tarihler

Başvuru Tarihi : 13 Ekim 2017
Kabul Tarihi : 2 Eylül 2017
Yayımlanma Tarihi : 3 Eylül 2017

Vancouver Kemahlı S . Editörden. Tıp Eğitimi Dünyası. 2017; 1-1.