Sahibi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası adına

Cemal Gökçe


Yazı İşleri Müdürü

Bahaettin Sarı


Editör Kurulu


İsmail AYDIN

Konular: Akışkanlar Mekaniği,Hidromekanik,Su Kaynakları ve Su Yapıları
Kurum: Orta Doğu Teknik Univercity

Özer ÇİNİCİOĞLU

Konular: İnşaat Mühendisliği
Kurum: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Gürkan Emre GÜRCANLI

Konular: İnşaat Mühendisliği
Kurum: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Alper İLKİ

Konular: Yapı Mekaniği
Kurum: ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY

Kutay ORAKÇAL

Konular: Betonarme Yapılar
Kurum: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

İsmail ŞAHİN

Konular: Optimizasyon ve Teknikleri,Ulaşım Planlaması,Ulaşım ve Trafik,Ulaştırma Yapıları Mühendisliği
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yayın Kurulu

Süheyl Akman

Ender Arkun

İsmail Aydın

Özer Çinicioğlu

Metin Ger

Gürkan Emre Gürcanlı

Alper İlki

Cem Oğuz

Kutay Orakçal

Günay Özmen

Baki Öztürk

İsmail Şahin

Özkan Şengül

Tuğrul Tankut