Makale Taslak Formu

Word formatında indirebilirsiniz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Turkish Journal Of Nuclear Science (2018), Cilt. 30, No. 1.

http://dergipark.org.tr/tjnsİNGİLİZCE MAKALE BAŞLIĞI (Times New Roman, 14 Punto, Kalın, Ortala )


Yazar Adı, SOYADI (1), Diğer Yazarların Adı SOYADI (2) (Times New Roman, 11 Punto, Kalın, Ortala)

Yazarın unvanıyla birlikte görev yaptığı kurum, haberleşme adresi buradaki sıra ile belirtilmelidir. (Times New Roman, 10 punto, Ortala)

(Örnek :1- Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü, Kazan, Ankara, Türkiye, 06983 
2- Xxx Üniversitesi, Xxx Fakültesi, İlçe, Şehir, Ülke, Posta Kodu).

Sorumlu Yazar : ………@......

TÜRKÇE MAKALE BAŞLIĞI (Türkiyeden yapılan başvurularda) :

Özet: (Times New Roman, 12 punto, kalın)

Türkçe anahtar kelimeler : ........, ........, ........, ........, ........, ........, ........, ........, ........, .........

İngilizce anahtar kelimeler : ........, ........, ........, ........, ........, ........, ........, ........, ........, .........

1.      Giriş (Tüm Başlıklar : Times New Roman, 12 punto, kalın)

2.      Materyal ve Yöntem

2.1. Alt başlık (Tüm Alt Başlıklar: Times New Roman, 12 punto, kalın)

3.      Bulgular/ Sonuçlar

4.      Değerlendirme

5.      Teşekkür

6.      Kaynakça

7.      Ekler

8.      Genel Özellikler

1. Sayfa düzeni A4 boyutunda olmalıdır. Kenar boşlukları soldan 2.5 cm, sağdan 2.5 cm, üstten 2.5 cm ve alttan 2.5 cm olmalıdır.

2. Sayfalar numaralandırılmalıdır.

3. Makaleler, Windows uyumlu kelime işlemci programıyla (Microsoft Office Word) yazılmalıdır. (doc veya docx dosya türü).

4. Metin fontu Times New Roman ve 12 punto değerinde olmalıdır.

5. Metin içindeki tüm paragraflar Word programının paragraf (paragraph) özelliği  kullanılarak “Hizalama” değerinde “İki Yana Yasla” seçili olmalı,  “Aralık” bölümünden önce (before) 0 pt, sonra (after) 3 pt ve “En Az” 1,15 pt satır aralığı değeri verilerek yazılmalıdır. Her paragrafın ilk satırı 1,25 cm girinti değeri ile içeriden başlamalıdır.

6. Metin içerisinde italik yazı karakteri sadece eser isimlerinde kullanılır. Metin içerisindeki vurgu için sadece tırnak (“ ”) kullanılır; bold veya italik vurgular kullanılmaz.


Corresponding author:xx xxxx, Turkish Energy, Nuclear and Mineral Research Agency, Ankara/TURKEY E-mail: xxxx ORCID: xxxxxx

Gönderim: 18/08/2020 Kabul: 21/09/2021 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Taslağı (Şablonu) buradan word formatında indirebilirsiniz.