Kabul Edilmiş Makaleler

  • Tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinde mobbingin depresyon belirti insidansına etkisi: Bir kohort çalışması
    Nur DEMİRPENÇE , Öykü TURUNÇ , Reyhan UÇKU 29 Ağu 2020
  • Koronavirüs Salgınının Sosyo-Ekonomik, Demografik ve Sağlık Belirleyicileri: OECD Ülkeleri Verilerinin Analizi
    İsmet KOÇ , Melike SARAÇ 5 Eyl 2020