Yayın İlkeleri

The Journal of Social Science elektronik olarak yayımlanan, erişime açık, uluslararası çift-taraflı kör hakemli bir dergidir. Dergi Şubat ve Eylül aylarında yayımlanır.

The Journal of Social Science sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaların yer aldığı disiplinlerarası alanları bir araya getirmeyi hedefleyen özgün bakış açısına sahip akademik araştırma, inceleme ve çalışmalara yer verir.

Dergiye gönderilecek yazılar özgün olmalıdır, daha önce başka bir yerde yayımlanmış veya yayımlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır.

Dergiye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve yayımlanmaya hazır olarak gönderildiği kabul edilir. Bu kapsamda, yazım yanlışları bulunan makaleler değerlendirmeye alınmaz.

Yayıma kabul edilen yazıların yazar(lar)ı tarafından “Etik Sorumluluk Beyanı ve Telif Hakkı Formu” doldurularak editörlere iletilmelidir.

Yayın kurulu tarafından özgün, telif olmadığı ve çeşitli etik ilkeleri ihlal ettiği düşünülen yazılar hakem değerlendirme sürecine tabi  tutulmaz ve reddedilir.

The Journal of Social Science’da yayınlanmak üzere gönderilen özgün makaleler, Yayın Kurulu  tarafından incelendikten sonra konunun uzmanı iki hakem tarafından değerlendirilir ve hakemlerin ikisinden olumlu rapor gelmesi halinde yayınlanır. Hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi halinde üçüncü hakeme gönderilir. Hakemlerin raporları doğrultusunda, makalenin yayımlanmasına; hakemden gelen rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilir. Yazar, verilen karardan, en kısa zamanda ve e-posta yolu ile haberdar edilir.

Dergide yayınlanan makaleler açık erişimlidir ve bu şekilde kalacaktır.

Dergide yayınlanan yazılar için telif ücreti ödenmez, yazıların tüm hakkı The Journal of Social Science’a aittir.

Dergide yayınlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü sorumluluk yazarına aittir.

Dergi ithenticate intihal programını kullanmaktadır. Çalışmalarda intihal olup olmadığı hakemlerce incelenir, tespit edilmesi halinde hakem süreci dondurulur.