Yıl 2020, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 14 - 21 2020-06-18

A Bibliometric Analysis of the Last 25 Years of Virtual Reality Studies in Tourism

Gökçe YÜKSEK [1] , Mustafa COŞKUNER [2] , Altan ÇETİN [3] , Nesrin SAVAŞ [4]


Virtual reality applications that have been diversified day by day are important in tourism as well as in engineering, medicine, education and marketing. Making all kinds of marketing and reservations in a virtual environment in tourism is one of the most important advantages of tourism today. Due to the nature of virtual reality applications, it is valuable to promote tourism because tourism is based on discovering new places and getting new experiences. The aim of this study is to present the profile of articles about tourism and virtual reality in Turkey. For this purpose, a bibliometric analysis was carried out over 73 articles which were published in Turkish Academic Network and Information Center (ULAKBIM) between 1996-2009. Among the articles published on virtual reality, 1 article was found to be in Tourism discipline. Accordingly, it was concluded that the publications in the field were insufficient. Therefore, considering that the importance of virtual reality applications will increase for the tourism industry in the coming years, it could be recommended that tourism researchers in universities focus more on this issue. The tourism industry will need marketing devices that will both help feel remote and as if they were in the destination.
Bibliometric analysis, Virtual reality, Tourism, Virtual tours, ULAKBIM
 • Aktamış, H. & Arıcı, V. A. (2013). Sanal Gerçeklik Programlarının Astronomi Konularının Öğretiminde Kullanılmasının Akademik Başarı ve Kalıcılığına Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 58-70.
 • Altınpulluk, H. (2018). Türkiye’de Arttırılmış Gerçeklikle İlgili Hazırlanan Tezlerin Bibliyometrik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8 (1), pp. 248-272.
 • Arat, T. & Baltacıoğlu, S. (2016). Sanal Gerçeklik ve Turizm. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 19 (1) 103-118.
 • Coleman, B. & Bilge, E. (2012). Hello Avatar: Dijital Neslin Yükselişi. (Trans: E. Bilge). Ankara: MediaCat Kitapları.
 • Demirezen, B. (2019). Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Turizm Sektöründe Kullanılabilirliği Üzerine Bir Literatür Taraması. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 1-26.
 • Derman, E. (2012). 360 Derece Panoramik Sanal Tur Uygulaması: Dumlupınar Üniversitesi Örneği (Unpublished Masters Thesis). Kütahya: Dumlupınar University Graduate School of Social Sciences.
 • Deryakulu D. (1999). Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler. Eskişehir: Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 1021,67-86.
 • Durmaz, C., Bulut, Y. & Tankuş, E. (2018). Sanal Gerçekliğin Turizme Entegrasyonu: Samsun’daki 5 Yıldızlı Otellerde Uygulama. Turkish Journal of Marketing, 3 (1), 32-49.
 • Ekici, R. & Güven, A. (2017). Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Turizm Endüstrisindeki Rolü. Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 406-408.
 • Kanak, A., Erdoğan, A.Y. & Yılmaz, B.C. (2018). Yemek Taksonomisi ile Zenginleştirilmiş bir Sanal Gerçeklik Uygulaması. In Proceedings of Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İzmir 1-4.
 • Karasar, Ş. (2004). Eğitimde Yeni İletişim TeknolojileriInternet ve Sanal Yüksek Eğitim. The Turkish Online Journal of Educational Technology, (4) 117-125.
 • Kayabaşı, Y. (2005). Sanal Gerçeklik ve Eğitim Amaçlı Kullanılması. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3 (4), 151-158.
 • Koçer, A. & Uzunsakal, L. (2015). Akdeniz Üniversitesi Gerçek Panoramik Fotoğraflarla Kampüs Gezintisi. XVII. Akademik Bilişim Konferansı, Eskişehir.
 • Kurbanoğlu, S.S. (1996). Sanal Gerçeklik, Gerçek mi, Değil mi. Türk Kütüphaneciliği, 21-31.
 • Kuruüzümcü, R. (2007). Bir Digital Ortam ve Sanat Formu Olarak Sanal Gerçeklik. Sanat Dergisi, 93-96.
 • McBurney, M. K.; Novak, P. L. (2002). What is bibliometrics and why should you care? Proceedings of the Professional Communication Conference,108-114.
 • Pimental, K. & Teixeira, K. (1993): Virtual Reality Through the New Looking Glass (2nd Ed.). London: McGraw-Hill.
 • Tepe, T., Kaleci, D. & Tüzün, H. (2016). Eğitim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler: Sanal Gerçeklik Uygulamaları. 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS). Rize. 547-555.
 • Warwick, K., Gray, J. & Roberts, D. (1993). Virtual Reality In Engineering. The Institution of Electrical Engineers, Printed in England by Short Run Press, 1-26.
 • Yair, Y. (2001). 3D-Virtual Reality in Science Education: An Implication for Astronomy Teaching. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 20, pp. 293-294.
 • Zafer, D.Z. (2007). Mimari Tasarım Sürecinde Sanal Gerçeklik Teknolojilerinin Etkisi (Unpublished Masters Thesis). Eskişehir: Anadolu University Graduate School of Social Sciences.
Birincil Dil en
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Peer-reviewed Research Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1010-8694
Yazar: Gökçe YÜKSEK (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANADOLU UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Yazar: Mustafa COŞKUNER
Kurum: ANADOLU UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Yazar: Altan ÇETİN
Kurum: ANADOLU UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Yazar: Nesrin SAVAŞ
Kurum: ANADOLU UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 12 Şubat 2020
Kabul Tarihi : 5 Nisan 2020
Yayımlanma Tarihi : 18 Haziran 2020

APA Yüksek, G , Coşkuner, M , Çeti̇n, A , Savaş, N . (2020). A Bibliometric Analysis of the Last 25 Years of Virtual Reality Studies in Tourism . Journal of Tourism Leisure and Hospitality , 2 (1) , 14-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/toleho/issue/53785/708381