Kabul Edilmiş Makaleler

 • Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetini Belirleyen Faktörlerin Çalışan Memnuniyeti Üzerindeki Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Etkilerinin İncelenmesi
  Özgür DAVRAS 7 Ağu 2019
 • KIYI OTELLERİNDE FİYATI ETKİLEYEN UNSURLARIN BELİRLENMESİ: PAYDAŞ BAKIŞ AÇISI
  Muharrem Tuna, Zafer Türkmendağ, Ali Keleş 27 Ağu 2019
 • Turizm Sektöründe Mesleki Toplumsal Cinsiyet Algılamalarının Belirlenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
  Zuhal Çilingir Ük, Yaşar Gültekin, Burak Arslan 29 Ağu 2019
 • EXPERIENTIAL DESTINATION MARKETING AND TOURIST BEHAVIOR: A RESEARCH ON SENIOR TOURISTS
  Bilge Çavuşgil Köse, Ayşe Akyol 10 Eyl 2019
 • Türkiye için Turizm Talep Denkleminin Tahmini: Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Faktörlerin Etkileri
  Onur Bayram, Abdurrahman Korkmaz 11 Eyl 2019
 • Turist Rehberliği Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Devamlılığı: Çoklu Uyum Analizi Çalışması
  Burcu Ilgaz Yıldırım, Özlem Güzel 11 Eyl 2019
 • A Qualitative Analysis of Gastronomy Tourism Strategy and Action Plan
  Ahmet Yarış, Kadir Çakar, Şehmus Aykol 12 Eyl 2019