Başlarken

Turizm, ekonomik ve kültürel etkileri göz önüne alındığında, dünyanın önde gelen sektörleri arasında değerlendirilmektedir. Dünya genelinde her yıl milyonlarca insan turizm faaliyetlerine katılmakta ve ciddi bir ekonomik hareketlilik meydana getirmektedir. Bu duruma paralel olarak gelişen akademik çalışmalar da, nicelik ve nitelik açısından önemli artışlar göstermektedir. Turizmin disiplinler arası yapısı, geçmişte bu dalın diğer bilim dallarının alt dalı şeklinde algılanmasına neden olmaktaydı. Yapılan çalışmaların yayınlandığı dergilerin de, daha çok ilgili disiplinlere ait dergilerden oluştuğu görülmekteydi. Özellikle 20. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren, dünya genelinde yayınlanan akademik içerikli turizm dergilerinin sayısı artmaya başladı. Bu artışta, yükseköğretim düzeyindeki turizm eğitim kurumlarının yaygınlaşması ve açılan yüksek lisans ve doktora programlarında üretilen bilgi düzeyi¬nin artması önemli rol oynadı. Günümüzde kendi akademik rüştünü ispatlamaya başlayan ve bağımsız bir bilimsel disiplin olma yolunda hızla ilerleyen turizm alanında, çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel dergi yayınlanmaktadır. Bu dergiler, bilim dünyasının önemli indekslerinde taranmaktadır. Turizm Akademik Dergisi de, söz konusu dergi çeşitliliğini arttırmak ve bilim dünyasına katkı vermek amacıyla yayınlanacaktır. Bundan tam 14 yıl önce, Turizm Akademik Dergisinin yayınına 2000 yılında değerli hocam Prof. Dr. Mithat Üner ile birlikte başlamıştık. O dönemde, Turizm Akademisyenlerinin bilimsel çalışmalarını yayın¬layacakları dergi bulmaları oldukça güçtü. Bu ihtiyaçtan hareketle derginin basımını kıymetli meslektaşım Doç. Dr. Cemalettin Aktepe’nin katkılarıyla beş yılı aşkın bir süreyle sürdürmüştük. Sonrasında yaşanan birtakım bürokratik sorunlar, istemeyerek de olsa derginin yayınını durdurmamıza neden olmuştu. 2014 yılı ile birlikte, Turizm Akademik Dergisinin basımına büyük bir heyecanla yeniden başlamış bulunuyoruz. Derginin vizyonu, “turizm alanında dünyada en fazla taranan, etki derecesi en yüksek dergiler arasında yer almak” olarak belirlenmiştir. Bu amaçla, yılda iki kez basılı ve çevrim içi yayın yapılması planlanmaktadır. Turizm Akademik Dergisine, turizmin bağımsız bir disiplin olmasına ve teori üretmesine katkı sağla¬yan başta konaklama ve seyahat işletmeciliği, rekreasyon ve gastronomi olmak üzere, genel turizm, turizm ekonomisi, turizm sosyolojisi, turizm coğrafyası ve ilgili diğer disiplinlerde Türkçe veya İngilizce dillerinde hazırlanan çalışmalar kabul edilecektir. Söz konusu alanlarda yapılan nitelikli çalışmalarınızı yayımlamak bizleri mutlu edecektir. Yayın hayatına başlarken, başta editörler kurulunda yer almayı kabul ederek bizlere katkı veren tüm aka¬demisyenlere ve özellikle dergi yönetiminde yer alan Prof. Dr. Mithat Üner’e, Doç. Dr. Murat Yeşiltaş’a, Doç. Dr. Pelin Kanten’e, Dr. Mert Gürlek’e şükranlarımı sunarım.

Prof. Dr. Muharrem TUNA 
Turizm Akademik Dergisi Editörü